Program studiów

Przedmioty specjalnościowe:

  • biznesplan
  • kierowanie zespołem
  • psychologia biznesu
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  • połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek
  • prawo bankowe
  • prawo wekslowe
  • kultura organizacyjna firmy
  • public relations

 

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Prawo w biznesie.