Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Posiądziesz wiedzę z zakresu niedostosowania społecznego, psychologii, etyki pomagania i współżycia społecznego.
 • Poznasz metody i techniki diagnozowania zachowań dysfunkcyjnych na podstawie wiedzy dotyczącej przyczyn i skutków niedostosowania społecznego.
 • Będziesz projektować, realizować i dokonywać ewaluacji działań profilaktycznych.
 • Zdobędziesz umiejętność konstruowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych.
 • Nauczysz się opracowywać i realizować programy działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb nieletnich, młodocianych i dorosłych.
 • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym.
 • Opanujesz sposoby udzielania pomocy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej.
 • Uzyskasz kompetencję skutecznej komunikacji z podopiecznymi.
pr-w.administracji

Praca dla Ciebie

 • wychowawca/pedagog w instytucji opiekuńczo-wychowawczej
 • streetworker
 • wychowawca w świetlicy środowiskowej i terapeutycznej
 • pedagog w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją
 • terapeuta w organizacjach/jednostkach zajmujących się wspomaganiem osób wykluczonych społecznie.

 

koszula

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Będziesz mieć okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych i zajęciach terenowych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy i wsparcia. Dzięki zajęciom „w terenie” zapamiętasz o wiele więcej informacji, ponieważ to czego nauczysz się z książki, poznasz w praktyce.
 2. Po ukończeniu tej specjalności otrzymasz kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w placówkach resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także w instytucjach zajmujących się readaptacją społeczną.
 3. Specjalność dla kandydatów do pracy poza systemem oświaty, w placówkach Ministra Sprawiedliwości (zakłady karne itd.), na podstawie nast. przepisów: ustawa z dnia 09.04.2010 o Służbie Więziennej.

Program studiów

 • Konstruowanie programów profilaktycznych
 • Kryminologia
 • Metody socjoterapii
 • Metodyka diagnozowania i projektowania rozwiązań
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Negocjacje i mediacje w pracy resocjalizacyjnej
 • Pedagogika penitencjarna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy prawa karnego
 • Prawne i instytucjonalne podstawy pracy z wychowankiem
 • Profilaktyka zagrożeń i patologii społecznych
 • Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii
 • Psychologia resocjalizacyjna i readaptacyjna
 • Psychopatologia rodziny i pracy z rodziną dysfunkcyjną
 • Resocjalizacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością
 • Subkultury młodzieżowe
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
   

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Pedagogika.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Edyta Sadowska
prof. nadzw. Iwona Wagner
Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
zsi
zstoio
omega
senior-residence
unikat
otwarte-serca
MP-nr34
integracyjne-przedszkole
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF