Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Nauczysz się jak identyfikować problemy z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii.
 • Będziesz opracowywać i wdrażać projekty z zakresu pracy z jednostką i grupą, a następnie planować i organizować tę pracę.
 • Nauczysz się opracowywać i realizować programy działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców.
 • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym i terapeutycznym.
 • Uzyskasz kompetencję skutecznej komunikacji z podopiecznymi.
 • Nauczysz się podejmowania działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na stan zdrowia.
 • Poznasz metody pracy rehabilitacyjnej i opiekuńczej z osobami niepełnosprawnymi.
 • Opanujesz umiejętność inicjowania współpracy międzypokoleniowej oraz działań społecznych i wolontaryjnych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
pedagogika

Praca dla Ciebie

 

 • wychowawca w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej
 • wychowawca w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych
 • doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i środkach wsparcia społecznego
 • wychowawca/instruktor w instytucji wychowania pozaszkolnego
 • wychowawca w instytucjach pomocy społecznej
 • pracownik ośrodka interwencji kryzysowej
 • instruktor w organizacji pozarządowej –  stowarzyszeniu, fundacji
 • streetworker
 • możesz także zaplanować swoją własną przyszłość i otworzyć rodzinną formę pieczy zastępczej
koszula

Opinie

emilia-przybyla

„Szczęście i uśmiech drugiego człowiek jest dla mnie bardzo istotną kwestią, bez której moje życie byłoby nudne i smutne. Jestem wolontariuszką, studentką kierunku pedagogika i pracownikiem. Aby połączyć te trzy rzeczy, muszę mieć dobrą organizację czasu. Uczelnia ułatwia mi to elastycznością doboru zajęć oraz atrakcyjną ceną za czesne.”

Emilia Przybyła

Studentka studiów I stopnia

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Będziesz mieć okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych i zajęciach terenowych w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy i wsparcia. Dzięki zajęciom „w terenie” zapamiętasz o wiele więcej informacji, ponieważ to czego nauczysz się z książki, poznasz w praktyce.
 2. Jako absolwent po tej specjalności uzyskasz kwalifikacje, umożliwiające podjęcia pracy w szeregu placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.
 3. Specjalność dla kandydatów do pracy poza systemem oświaty, w jednostkach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: w placówkach pomocy społecznej, jednostkach zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, oraz w placówkach zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, na podstawie następujących przepisów: ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Kryminologia-z-elementami-kryminalistyki

Program studiów

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Formy opieki, wychowania i wsparcia
 • Teorie i metody pracy socjalnej 
 • Podstawy terapii zajęciowej 
 • Psychologia kliniczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika rodziny i formy pracy z rodziną 
 • Profilaktyka zagrożeń i patologii społecznych
 • Elementy terapii i rewalidacji wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Metody terapii zajęciowej
 • Pedagogika zabawy
 • Metody pracy opiekuńczo- wychowawczej i terapeutycznej
 • Warsztat rękodzieła 
 • Sztuki wizualne w pracy wychowawczej i terapii zajęciowej 
 • Muzyko terapia 
 • Biblioterapia
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy opiekuńczo wychowawczej 
 • Terapeutyczna rola teatru 
 • Metody współpracy z rodziną i środowiskiem

 

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Pedagogika.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Edyta Sadowska
prof. nadzw. Iwona Wagner
Dr Wojciech Zając
Małgorzata Gałan
Agnieszka Majewska-Kafarowska
Beata Kozioł
Dr Gabriela Kowalska
Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

Dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
zsi
zstoio
omega
MP-nr34
integracyjne-przedszkole
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF