Program studiów

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura logistyczna
 • Podstawowe zagadnienia logistyki
 • Zarządzanie przepływem materiałów (zaopatrzenie/produkcja/dystrybucja)
 • Laboratorium systemów logistycznych
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Technologia i ekonomika transportu
 • Normalizacja i zarządzanie jakością
 • Projektowanie procesów
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Podstawy logistyki miejskiej
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka
 • Grafika inżynierska
 • Fizyka
 • Statystyka z elementami badań operacyjnych
 • Język obcy
 • Finanse
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy ekonomii
 • Matematyka dla inżynierów
 • Towaroznawstwo 
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Metodyka prac projektowych
 • Wyzwania rynku pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.