Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy marketingu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Normalizacja i zarządzanie jakością
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Metrologia
 • Automatyka i robotyka
 • Eksploatacja systemów technicznych
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Statystyczne sterowanie procesami produkcji
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Projektowanie procesów
 • Matematyka dla inżynierów
 • Statystyka z elementami badań operacyjnych
 • Podstawy ekonomii
 • Rachunkowość dla inżynierów
 • Finanse
 • Podstawy prawa
 • Fizyka
 • Towaroznawstwo
 • Język obcy
 • Podstawy socjologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP
 • Podstawy komunikacji
 • Wyzwania rynku pracy
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Metodyka prac projektowych 
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.