Program studiów

W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, m.in. z:

  • Język Python
  • Automatyzacja i narzędzia testowe
  • Podstawy testowania oprogramowania
  • Programowanie .NET
  • Systemy kontroli błędów i wersji
  • Testy w metodykach zwinnych
  • Zarządzanie testami