Co zyskujesz studiując Finanse i rachunkowość w WSB?

Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu i mają charakter warsztatów, case studies, gier strategicznych itp. Zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, będziesz rozwiązywał realne problemy, a tym samym zdobędziesz praktyczne doświadczenie.

Na zajęciach będziesz korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, jak Sage Symfonia, Płatnik, SAP, Comarch i narzędzi serwisu eanaliza.pl.
 

Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia, realizowania i mierzenia osiąganych efektów.

IACBE gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

finanse-rachunkowosc

Wizyty studyjne – odwiedzasz centra finansowo-księgowe, korporacje międzynarodowe, działy finansowo-księgowe firm/instytucji, banki komercyjne. 

Programy studiów, specjalności oraz praktyk konsultowane są z przedstawicielami czołowych firm z branży finansowej, będących partnerami biznesowymi uczelni.

finanse-rachunkowosc

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach rozwijających umiejętności i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Organizujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje, m.in. wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. 


 

 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
wizyty studyjne
Projekt
program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE

Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 15 marca
czesne już od
275 zł
250 zł
miesięcznie *

Zapisując się do 15 marca, zyskujesz:

 • 300 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

* cena 250 zł to najniższe czesne z oferty kierunków studiów I stopnia

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

 • 800 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Wybrałam studia w WSB, bo ważna jest dla mnie możliwość pogodzenia nauki z pracą. Zachęcił mnie ciekawy program oraz przejrzysta forma rekrutacji. Ogromnym plusem jest dobrze ułożony plan zajęć oraz sprawnie działająca platforma do nauki Moodle. Zawsze uważałam siebie za humanistkę, ale gdy w pracy zaczęłam mierzyć się z logistyką i finansami, moje zainteresowania ukierunkowały się na przedmioty ekonomiczne. Początkowo obawiałam się, że trudno będzie mi pogodzić studia z pracą, ale to właśnie w WSB nauczyłam się samodyscypliny.

Justyna Śniechowska

Studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nauczysz się analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie.
Dowiesz się, jak oceniać ryzyko inwestycyjne.
mozaika-finanse-rachunkowosc
Poznasz specjalistyczne oprogramowanie.
mozaika-finanse-rachunkowosc
Samodzielnie rozliczysz zobowiązania podatkowe.
mozaika-finanse-rachunkowosc
Będziesz potrafił prowadzić księgi rachunkowe.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość i usługi finansowe
Niestacjonarne Od marca
od 275 zł 300 zł
od 275 zł 300 zł
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Niestacjonarne Stacjonarne
od 300 zł
International Business
Niestacjonarne Stacjonarne Angielski
od 300 zł
Podatki i finanse publiczne
Niestacjonarne Stacjonarne
od 300 zł
od 275 zł 300 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Bankowość
 • Statystyka i ekonometria
 • Matematyka finansowa
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Ubezpieczenia
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa
 • Mikroekonomia
 • Podstawy prawa
 • Podstawy...
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Krystyna Barczyk
dr Barbara Koclęga-Kulpa
Aleksandra Baran
dr Siostrzonek-Sergiel
Dr Tomasz Kulpa
dr Jolanta Gałuszka
dr Maria Gorczyńska
dr Jan Purzyński
Tomasz Turek
Maciej Banasik
Elżbieta Barańska
mgr Elżbieta Stawecka
Krzysztof Tomas
dr Elżbieta Zagórska
dr hab. Ewa Wanda Maruszewska
dr hab. Artur Walasik
dr Krystyna Barczyk

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer kierunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupie Turon Polska Energia S.A. 

Naukowo interesuje się praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających oraz stosowanych modeli wyceny instrumentów...

dr Barbara Koclęga-Kulpa

W pracy zawodowej – doświadczony analityk biznesowy w obszarze kredytowym; pracuje przy wdrożeniach nowych produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. W pracy dydaktycznej – wykładowca, prowadzący zajęcia z matematyki, matematyki dyskretnej i matematyki finansowej. 

Aleksandra Baran

Magister ekonomii. W Wyższej Szkole Bankowej  prowadzi zajęcia z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, standardy rachunkowości, rachunek kosztów, współczesne koncepcje rachunku kosztów. 

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

Dr Tomasz Kulpa

Prowadzi wykłady z matematyki, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z teorią ryzyka oraz niedeterministycznymi metodami optymalizacji.

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and...

dr Maria Gorczyńska

Doktor nauk ekonomicznych. Naukowiec i praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, strategii finansowych przedsiębiorstw, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. 
Od 2010 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa...

dr Jan Purzyński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB w Chorzowie i Katowicach, wieloletni pracownik organów podatkowych. 
Posiada  bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie...

r. pr. dr Tomasz Turek

Od 2000 r. czynny radca prawny, prowadzący kancelarię radcy prawnego. Łączy pracę naukową z praktyką kancelaryjną. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo administracyjne, prowadzenie sporów sądowych.

Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

Elżbieta Barańska

Doświadczony praktyk bankowy, wiele lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych w banku.
W pracy dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z działalnością banków, szczególnie tematyką dotyczącą zarządzania aktywami i pasywami w banku, kredytów i gwarancji bankowych oraz...

mgr Elżbieta Stawecka

Magister rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Posiada długoletnią praktykę w zakresie rachunkowości. Zdobywała doświadczenie zawodowe w pionie rachunkowości i ekonomii poprzez piastowanie różnych stanowisk – od specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych poprzez zastępcę...

mgr Krzysztof Tomas

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym. 

Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli...

dr Elżbieta Zagórska

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W latach 2008-2017 członek komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Świat Nieruchomości”.

Od wielu lat zajmuje się problematyką inwestycji i nieruchomości. Jest autorem bądź współautorem szeregu...

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska

Doradca podatkowy, członek w regionie śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu Zawodowego Etyki w Rachunkowości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku...

dr hab. Artur Walasik

Jego zainteresowania wiążą się z finansami publicznymi, w szczególności ekonomicznymi aspektami opodatkowania oraz finansami przedsiębiorstw, w tym kosztem kapitału oraz analizą ryzyka operacyjnego i finansowego. 
Od 2003 r. orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów...

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie...

dr Danuta Kozłowska-Makóś

Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli coacha w intensywnych programach dydaktycznych, nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
deloitte
grant-thornton
sage
arcelor-mittal
ing
koleje-slaskie
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia, podyplomowych w Chorzowie

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF