Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat podziału władzy w państwie oraz zadania i zasady działania organów państwa.
 • Dowiesz się jak usytuowana jest, oraz jaka jest rola administracji publicznej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Nauczysz się sposobów kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem, oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.
 • Poznasz zasady funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury.
 • Opanujesz metody oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach i stanach nadzwyczajnych.
studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Praca dla Ciebie

 • specjalista ds. bezpieczeństwa
 • specjalista komórek obsługowych
 • specjalista kancelaryjno-biurowy
koszula

Opinie

robert-janczuk

„Realizując swoje zadania, WKU w Chorzowie podjęła współpracę z WSB w Chorzowie. Umożliwiamy studentom odbycie praktyk i staży, w ramach których opracowują oni projekty, a następnie aktywnie uczestniczą w ich realizacji. Staramy się również zapoznać studentów z rolą administracji wojskowej oraz jej miejscem w systemie obronnym państwa”

Ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie, wykładowca WSB w Chorzowie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Nasza uczelnia współpracuje m.in. z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Oświęcimskim Forum Praw Człowieka.
 2. Dzięki porozumieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie masz możliwość odbycia praktyk i staży w Terenowych Organach Administracji Wojskowej na terenie województwa śląskiego.
 3. Do kontynuowania studiów na II stopniu proponujemy specjalność: służby mundurowe i specjalne.
studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Program studiów

Przedmioty specjalnościowe (realizowane od II roku studiów):

 • System konstytucyjny RP w zarysie
 • Prawo administracyjne z elementami postępowania administracyjnego
 • Ustrój i funkcjonowanie terenowej administracji publicznej
 • Korpus służby cywilnej we współczesnej administracji
 • Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych
 • Podstawy prawa pracy
 • Stosunki pracownicze służby cywilnej
 • Technika tworzenia aktów urzędowych
 • Ochrona baz danych i programów komputerowych
 • Pragmatyka służbowa

 

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Alicja Bartuś
dr Maria Ochwat
Krzysztof Krysieniel
dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu...

dr Maria Ochwat

Specjalista z zakresu komunikacji społecznej i międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka i konfliktów międzynarodowych. Dziennikarz i specjalista z zakresu produkcji filmowej oraz telewizyjnej; obserwator procesów sądowych; trener biznesu i coach; doradca...

ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

Były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Specjalizuje się w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego, obrony i ochrony ludności – obrona cywilna.
Prowadzi szkolenia dla samorządów i...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
kgp
um-bytom
chorzow-wprawia-w-ruch
Beta-Seciurity-System
eib
silesia-tactical

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF