Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Poznasz historie i ewolucje terroryzmu.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat organizacyjno-prawnych aspektów przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w Polsce, Europie i na świecie.
 • Nauczysz się analizować zamachy terrorystyczne i operacje antyterrorystyczne.
 • Poznasz sposoby identyfikowania zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania.
 • Zrozumiesz umiejscowienie i powiązania terroryzmu z innymi zagrożeniami transsektorowymi i asymetrycznymi.
 • Poznasz typologie terroryzmu.
bezpieczenstwo-narodowe

Praca dla Ciebie

 • analityk ds. bezpieczeństwa
 • funkcjonariusz / żołnierz
 • pracownik centrum zarządzania kryzysowego
koszula

Opinie

krzysztof-krysieniel

„Nie ma we współczesnym świecie zagadnienia, które nie wiązałoby się z kwestiami bezpieczeństwa. Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo narodowe nauczycie się tworzyć programy profilaktyczne, planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa finansowego. Oprócz tego dowiecie się, jak zarządzać sztabem kryzysowym, a także kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.”

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Krysieniel

Prodziekan WSB w Chorzowie, członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Nasza uczelnia współpracuje m.in. z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Oświęcimskim Forum Praw Człowieka.
 2. Możesz kontynuować studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, na specjalności trans sektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego.
 3. Dzięki umowie z Komendą Główną Policji, weźmiesz udział w programie podstawowego szkolenia zawodowego dla policjantów. Dzięki niemu, wstępując do Policji, będziesz miał  skrócone podstawowe, obowiązkowe szkolenie zawodowe.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Program studiów

Przedmioty specjalnościowe (realizowane od II roku studiów):

 • Wprowadzenie do problematyki terroryzmu
 • Terroryzm jako element stosunków politycznych
 • Metody i formy działalności terrorystycznej
 • Podstawy prawne zwalczania terroryzmu
 • Antyterrorystyczny system ochrony RP
 • Zarządzanie kryzysowe w antyterrorystycznej ochronie infrastruktury krytycznej
 • Psychologiczne i socjologiczne aspekty zwalczania terroryzmu
 • Media a terroryzm
 • Zamachy terrorystyczne i operacje antyterrorystyczne - studium przypadków

 

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Maria Ochwat
dr Alicja Bartuś
Krzysztof Krysieniel
ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

Były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Specjalizuje się w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego, obrony i ochrony ludności – obrona cywilna.
Prowadzi szkolenia dla samorządów i...

dr Maria Ochwat

Specjalista z zakresu komunikacji społecznej i międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka i konfliktów międzynarodowych. Dziennikarz i specjalista z zakresu produkcji filmowej oraz telewizyjnej; obserwator procesów sądowych; trener biznesu i coach; doradca...

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
kgp
um-bytom
chorzow-wprawia-w-ruch
Beta-Seciurity-System
eib
silesia-tactical
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF