Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:          

 • Administracja samorządowa
 • Administracja rządowa
 • Administracja podatkowa
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Podstawy systemów informacji prawnej
 • Podstawy komunikacji w administracji publicznej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia administracji publicznej
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Marketing i promocja w administracji publicznej
 • Nauka o polityce
 • Podstawy zarządzania
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy psychologii
 • Zarządzanie kadrami
 • Najnowsza historia polski
 • Filozofia
 • Język obcy fachowy
 • Logika
 • Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP
 • Język polski

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.