Twój rozwój z UE

 

W Biurze Karier WSB w Chorzowie trwa rekrutacja studentów na

STAŻE

dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • 3 miesiące stażu w renomowanej firmie
  • wynagrodzenie dla stażysty
  • zwrot kosztów dojazdu na staż poza miejsce zamieszkania
  • ubezpieczenie NNW w okresie stażu

 

Na staże zapraszamy studentów III roku kierunków:

 

Staże w projektach:

  • trwają ok. 360 godzin: 3 miesiące po 120 godzin w miesiącu,
  • stażyście wypłacane jest wynagrodzenie za odbyte godziny stażu,
  • staż jest ciągły -  w kolejnych miesiącach, u jednego pracodawcy,
  • WSB finansuje koszty badań medycyny pracy i ubezpieczenie NNW na czas stażu,
  • w firmie staż odbywa się pod opieka merytoryczną opiekuna stażu ze strony firmy
  • Biuro Karier zapewnia miejsce stażu

 

 

Dział Projektów,

Chorzów, 41-506, ul.Sportowa 29, pok. 116

32 34 98 490, -491, -472

beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.plelzbieta.nowaczek@chorzow.wsb.pl

_________________________________

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.