Studia MBA

serwis_maly.jpg

Specjalność studiów MBA w WSB w Chorzowie – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym – ma na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym. Tematyka zajęć dotyczy różnorodnych dziedzin biznesu. W ramach studiów MBA słuchacze zdobywają wiedzę m.in. o powstawaniu struktur organizacyjnych towarzyszących międzynarodowej działalności firmy, a także dowiadują się, na jakie aspekty otoczenia muszą zwrócić uwagę menedżerowie odpowiedzialni za operacje zagraniczne.

Partnerem merytorycznym programu jest amerykańska uczelnia – Franklin University.

  • studia trwają 2 lata
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu
  •  językiem wykładowym jest język polski
  • w trakcie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania:  warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, gry biznesowe
  • w ramach studiów słuchacze mają możliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych ekspertów, takich jak prof. dr hab. Witold Orłowski, Paweł Tkaczyk czy gen. Roman Polko
  • podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Ohio, Columbus (USA)

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w serwisie WWW.STUDIAMBA.WSB.PL