Organizacja studiów

Tomasz Eisenbardt SUM ONLINE

dr Tomasz Eisenbardt
Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju,E-learningu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Studiowanie opiera się o kurs umieszczony na platformie zdalnego nauczania. Student ma do dyspozycji różnorodne formy materiałów, któ...

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (potocznie zwane na naszej Uczelni studiami SUM online) to doskonała oferta dla wszystkich tych osób, które zew względu na swoje zobowiązania zawodowe czy rodzinne nie mają możliwości realizacji studiów drugiego stopnia w tradycyjnej, stacjonarnej formie na Uczelni.

button2_0.png
Organizacja studiów online:

 • Przedmioty wykładowe realizowane będą w formie nagrań wideo i udostępniane na platformie Moodle  (w czasie nierzeczywistym). Równocześnie z nagraniem wideo wykładowcy, na ekranie udostępniany będzie materiał dydaktyczny w formie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki wykładu.
 • Przedmioty ćwiczeniowe realizowane  będą w  formie multimedialnych (nagrania wideo, quizy, selftesty, materiały dydaktyczne itp.) kontentów e-learningowych udostępnionych na platformie Moodle. Jeżeli tylko chcesz będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w „normalnych” zajęciach ćwiczeniowych na sali w uczelni wg harmonogramu zjazdów.
 • Masz możliwość odbycia konsultacji z wykładowcą poprzez e-mail, listę dyskusyjną na  platformie Moodle
 • Zaliczenia i egzaminy zajęć będą się odbywały na uczelni (na koniec semestru).

Atuty studiowania w formule online
Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie online to przede wszystkim:

 • oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy na zajęcia do Uczelni,
 • możliwość kształcenia się z wykorzystaniem unikatowych narzędzi dydaktycznych,
 • możliwość realizacji zajęć z dowolnego miejsca i o dowolnym, dogodnym dla studenta czasie,
 • możliwość uczenia się w dogodnym dla studenta tempie,
 • program specjalności stworzony przez specjalistów z IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o., dostosowany do dzisiejszego zapotrzebowania na tego typu specjalistów na rynku pracy (Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager i Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi),
 • materiały dydaktyczne w formie online przygotowane przez specjalistów z IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.,
 • możliwość odbycia staży zawodowych w IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o., w trakcie trwania studiów,
 • elastyczność w podejściu do realizacji procesu dydaktycznego - możliwość wyboru formy realizacji zajęć ćwiczeniowych (forma e-learningowa, forma tradycyjna bądź forma łączona).

 

Ułatwienia na uczelnidobra-organizacja.png

Extranet
Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu. Jednak w WSB we Wrocławiu większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • plany zajęć i oceny są dostępne on-line w Extranecie
 • zaliczenia są wpisywane online do e-indeksu
 • istnieje możliwość kontaktu mailowego z wykładowcami za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.
 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej

I w tak prosty sposób na co dzień możesz oszczędzać swój czas!

Przyjazna obsługa

Mimo iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier
 • Centrum Współpracy z Zagranicą
 • Biblioteka i Czytelnia
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta (DOFS)

studia-to-dobry-wybor.png