Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Chorzów - Studia II stopnia

akredytacja IACBE
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Dlaczego warto wybrać Zarządzanie w WSB w Chorzowie?

 • Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia, realizowania i mierzenia osiąganych efektów. logo_iacbe.jpg
 • Poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami i postawami oraz nauczysz się budować i utrzymywać relacje z klientami.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia analiz dotyczących rynku nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Będziesz posiadał wiedzę z zakresu infrastruktury procesów logistycznych.
 • Według prognoz firm rekrutacyjnych w najbliższych latach wśród najbardziej poszukiwanych pracowników będą menedżerowie ds. ryzyka i HR business partnerzy. Wśród specjalizacji realizowanych na kierunku zarządzanie studenci mogą znaleźć m.in. psychologię w biznesie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, których programy są odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców.
 • Studenci chorzowskiej WSB biorą udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu m.in. tworzenia biznesplanów, autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego.
 • Wiedza, którą zdobędziesz na tym kierunku, przydaje się nie tylko w rozwoju kariery zawodowej, ale także w życiu prywatnym.
 • Kierunek jest adresowany do osób o różnych zainteresowaniach i osobowościach. Specjalności zostały stworzone w taki sposób, aby zarówno humaniści, jak i „ścisłowcy” znaleźli studia odpowiadające ich planom zawodowym.
 • Studia mają praktyczny charakter – studenci rozwiązują rzeczywiste problemy zarządcze, wykonują projekty, omawiają case studies.
 • Będziesz miał możliwość przystąpienia do egzaminu na certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).
 • Poznasz zasady zarządzania, organizacji, funkcjonowania i finansowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

_raf7615-kopia_0.jpgWiedza to jest to, czego oczekuję od uczelni wyższej. WSB zaoferowało mi rzetelnych wykładowców praktyków z bogatym doświadczeniem, bibliotekę z dużą liczbą pozycji przydatnych podczas studiów i pisania pracy licencjackiej oraz promotorów, którzy pragną, byśmy jak najlepiej zaprezentowali się na obronie swoich prac dyplomowych. Wyższa Szkoła Bankowa sprawdziła się na studiach I stopnia i właśnie dlatego kontynuuję na niej naukę na studiach II stopnia. To był mój najlepszy wybór i inwestycja w przyszłość.

                                                                                        Marta Bzomowska
                                                                                             Sudia II stopnia, zarządzanie
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?zdobywaj-przydatne-umiejetnosci.png

 • Zarządzanie to dziedzina, w której potrzebna jest wiedza z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, a także psychologii czy marketingu.
 • Studia w chorzowskiej WSB przygotowują do kierowania zespołem ludzi, efektywnego motywowania ich do pracy oraz właściwego rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacji.
 • Kończąc studia na kierunku zarządzanie, będziesz skutecznym menedżerem, posiadającym umiejętności analityczne oraz rozwinięte kompetencje miękkie, np. kreatywność, samodzielność, odporność na stres, zarządzanie sobą w czasie.

Jako absolwent kierunku Zarządzanie możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów podyplomowych

Opiekunem kierunku zarządzanie jest dr inż. Michał Gębczyński. Jako menedżer kierunku oraz kierownik zakładu dydaktycznego nadzoruje procesem kształcenia oraz jest odpowiedzialny za rozwój kierunku studiów.

Dr inż. Michał Gębczyński 
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem związanym z implementacją strategii oraz procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach hutniczych, zbrojeniowych oraz górnictwa węgla kamiennego. W spółkach doradczych zarządzający projektami poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe związane z restrukturyzacją oraz procesem zarządzania zmianami prowadzącymi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Wykładowcy na kierunku Zarządzanie

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko
Menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz trenerka biznesu. Specjalista z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Wykładowca uczelni polskich a także m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Finlandii. Recenzentka oraz członek Editorial Board uznanych czasopism naukowych, np. Journal „China-USA Business Review”, „Economics World”, „Modern Management Review”, „International Journal of Contemporary Management”,  „Economics and Management”.

 

Dr Radosław Cyran
Specjalista w obszarze efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi, potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej. Autor ekspertyz związanych z instrumentami polityki mieszkaniowej, lider projektów strategicznych na rzecz rozwoju mieszkalnictwa, restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, tworzenia spółek mieszkaniowych. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Katowicach.

Dr Mirosław Czerwiński
Specjalista ds. ekonomii społecznej, mikro i makroekonomii, historii polskiej myśli ekonomicznej oraz rynku kapitałowego. Stypendysta Uniwersytetu w Oksfordzie, Uniwersytetu Luiggi Bocconi w Mediolanie oraz Uniwersytetu w Bordeaux. Pełnił funkcję Członka a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice.

Dr Krzysztof Koj
Ekonomista, menedżer, trener biznesu, konsultant, moderator i facylitator. Specjalista w dziedzinie ekonomicznego otoczenia biznesu oraz negocjacji, zrzeszony w Polskim  Towarzystwie Trenerów Biznesu. Dyrektor akademicki programów Executive MBA i MBA we współpracy z Coventry University i Franklin University. Profesor wizytujący w Modern College of Business and Science (Maskat, Sułtanat Omanu). Adiunkt we Franklin University (Columbus, Ohio, USA). Honorowy członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Chorzowie.

Dr Kazimiera Kotra
Ekonomista. Konsultant w zakresie zarządzania marką i strategii marketingowych m.in. w firmie A&K Luxury. Aktywny członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego Group. Posiada liczne certyfikaty, m.in. Społecznej Akademii Nauk oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

Dr Arkadiusz Przybyłka
Specjalista się w szeroko pojmowanej polityce społecznej i gospodarczej oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autor licznych ekspertyz, współautor  m.in. Strategii Polityki Społecznej województwa śląskiego oraz Diagnozy potrzeb obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego. Absolwent European Academy of Technology and Management (Niemcy) na kierunku: International Management uzyskując tytuł zawodowy - Menadżer Projektów Europejskich.

 

Dr Bogumiła Smolorz
Autorka licznych publikacji z dziedziny zarządzania i ekonomii. Szczególne zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dr Joanna Toczyńska
Specjalista w obszarze modelowania systemowego zagadnień zarządzania uczelnią wyższą, oceną jakości kształcenia oraz finansowania inwestycji. Zainteresowania naukowo-badawcze związane z analizą wykorzystania funduszy UE oraz procedur pozyskiwania funduszy wspólnotowych, zarządzaniem projektami europejskimi. Realizowała projekty edukacyjne dla przedsiębiorców z zakresu restrukturyzacji oraz budowania strategii eksportowej przedsiębiorstw. Ekspert czasopisma „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Mgr Daniel Gaś
Menedżer w jednej z największych instytucji finansowych  w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi w sektorze finansowym oraz w obsłudze klienta business to customer (B2C) i business to business (B2B). Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich i sprzedażowych z akcentem na produkty bankowe i obsługę klienta oraz w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Mgr Piotr Janulek
Menedżer zarządzający projektami edukacyjnymi z obszarów zarządzania oraz informatyki. Skutecznie wspiera menedżerów w środowisku digital: od konfiguracji narzędzi, implementacji do ewaluacji. Współautor wielu inicjatyw i projektów przyczyniających się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. W swojej pracy naukowej zgłębia fenomen e-usług, który rozwija w pisanej pracy doktorskiej. Prezes Zarządu Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju z siedzibą w Cieszynie.

Mgr Kinga Religa
Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu promocji (strategie komunikacji marketingowej, kampanii promocyjnych, projektów badawczych). Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu Professional Diploma in Marketing, posiada międzynarodowy dyplom kompetencji marketingowych The Chartered Institute of Marketing in London. Naukowo realizuje się w obszarze komunikacji marketingowej.

Mgr Tomasz Bździuch
Menedżer działu Service Managment w IBM Client Innovation Center. Od kilkunastu lat pracuje w branży IT w obsłudze klienta zagranicznego. Realizuje projekty szkoleniowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem usługami. Naukowo bada racjonalność wykorzystania zasobów organizacji oraz efektywne dostarczanie wartości przez skuteczne zarządzanie usługami z wykorzystaniem procesów biznesowych. Posiada certyfikat ITIL Expert.

Mgr inż. Andrzej Federowicz
Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży energetycznej i rafineryjnej.

 

Mgr Michał Raszka
Dyrektor Działu Komunikacji i Strategii Medialnych w Grupie PRC. Rzecznik prasowy, twórca kampanii public relations, media relations, marketingowych. Praktyk i teoretyk zarządzania kryzysowego. Komentator w mediach branżowych i ogólnopolskich. Zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętą komunikacją perswazyjną, marketingiem politycznym, nowymi mediami.

 

foto233x134_105.jpgDr Ewa Popławska
Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od 15 lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania.

 

 

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Chorzowie. elastyczny-system-oplat.png

Dla naszych studentów przygotowaliśmy dwa rozwiązania dotyczące sposobu płatności. Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. Na drugim roku opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.                            

Zapisując się do 16 października, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 150 zł mniej na pierwszym roku studiów i 150 zł mniej na drugim,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 252 zł 265 zł miesięcznie przez całe studia! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 400 zł mniej na pierwszym roku studiów i 400 zł mniej na drugim,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest w ciągu dwóch lat studiów.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

Ceny dla kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł272 zł325 zł310 zł1625 zł1550 zł3250 zł3100 złI rok
555 zł540 zł2775 zł2700 zł5550 zł5400 złII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł352 zł425 zł410 zł2125 zł2050 zł4250 zł4100 złI rok
425 zł410 zł2125 zł2050 zł4250 zł4100 złII rok
III rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł272 zł325 zł310 zł1625 zł1550 zł3250 zł3100 złI rok
555 zł540 zł2775 zł2700 zł5550 zł5400 złII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł352 zł425 zł410 zł2125 zł2050 zł4250 zł4100 złI rok
425 zł410 zł2125 zł2050 zł4250 zł4100 złII rok
III rok
IV rok

Ceny dla specjalności Financial Services Management na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

2 RATY1 RATARok nauki
900 euro/ 3775 zł zł1800 euro/ 7550 zł złI rok
II rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Ceny dla specjalności Project Management – Junior Project Manager na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

2 RATY1 RATARok nauki
900 euro/ 3775 zł zł1800 euro/ 7550 zł złI rok
II rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Ceny dla specjalności Management na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki
I rok
II rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Ceny dla specjalności Project Management na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki
I rok
II rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON:
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 10:00 - 19:00
  • 08:00 - 17:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349