Studia i praktyki za granicą

Studia i praktyki w ramach programu Erasmus+
Wymiana studentów w ramach programu Erasmus to możliwość wyjazdów na:

  • część studiów
  • praktykę zawodową

Do jakich krajów można wyjechać?
Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W programie  Erasmus biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja.

Wymianę studentów w ramach programu Erasmus mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Wykaz uczelni, z którymi WSB w Chorzowie ma podpisane umowy:

1 Thomas More University College, Belgia, angielski
2 University of National and World Economy, Bułgaria, angielski
3 University of West Bohemia, Czechy, angielski
4 Technical University of Ostrava, Czechy, angielski B1
5 College of Business and Hotel Management, Czechy, angielski
6 International Business Academy, Dania, angielski
7 Copenhagen School of Design and Technology, Dania, angielski
8 Tallinn University of Technology, Estonia, angielski
9 Institut Universitaire de Technologie, Francja, francuski
10 ISC Paris Business School, Francja, francuski/angielski
11 Telecom Ecole de Management, Francja, angielski (B1)/francuski (B2)
12 Athens University of Economics and Business, Grecja, angielski
13 Universidad del pais Casco, Hiszpania, angielski/hiszpański
14 Univerdidade da Coruna Hiszpania, angielski, B1/hiszpański B1
15 Universidad de Sewilla, Hiszpania, hiszpański B2
16 Universidad de Jaen, Hiszpania, hiszpański (B1)/angielski (B1)
17 Hanzehogeschool Groningen, Holandia, angielski
18 Athlone Institute of Technology, Irlandia, angielski
19 BA School of Business and Finance (Banku augustskola), Łotwa, angielski
20 The University College of Economics and Culture (Ekonomikas un kulturas augstskola), Łotwa, angielski
21 Friedrich Schiller University of Jena, Niemcy, niemiecki/ angielski B2
22 OTH Amberg-Weiden, Niemcy, niemiecki/angielski
23 Hochschule fuer Wirtschaft und Recht, Niemcy, niemiecki lub angielski
24 Hochschule für Technik und Wirtschaft, Niemcy, niemiecki/angielski
25 DHBW Loerrach, Niemcy, angielski
26 Hochschule Niederrhein, Niemcy, niemiecki/angielski
27 Fachhochschule Gelsenkirchen, Niemcy, niemiecki/angielski
28 Universität Bayreuth, Niemcy, niemiecki/angielski
29 Technische Hochschule Wilda, Niemcy, niemiecki/angielski
30 Hochschule Bremę, Niemcy, niemiecki/angielski
31 Fachhochschule Stralsund, Niemcy, niemiecki/angielski
32 Rhine-Waal University of Applied Science, Niemcy, angielski/niemiecki
33 Instituto Portugues de Administracao de Marketing, Portugalia, angielski
34 Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugalia, portugalski/angielski
35 Universitet Mateja Bela, Słowacja, angielski
36 Comenius University, Słowacja, angielski B1/niemiecki B1
37 Vysoká škola v Sládkovičove, Słowacja, angielski B1
38 Dumlupinar University, Turcja, angielski B1
39 TOBB University of Economics and Technology, Turcja, angielski
40 Ondokuz Mayis University, Turcja, angielski
41 Izmir Kâtip Çelebi University, Turcja, angielski
42 Marmara University, Turcj,a angielski
43 Kirikkale University, Turcja, angielski
44 Yalova University, Turcja, angielski
45 Coventry University, Wielka Brytania, angielski
46 University of Florence, Włochy, włoski (LIC i MGR)/angielski (MGR)

Podstawowe informacje dla studentów:
Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

  • być studentem WSB w Chorzowie
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, magistra)
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym)

Na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji znajdują się praktyczne informacje dotyczące wyjazdów zagranicznych dla studentów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż odpowiadają na pytania organizacyjne oraz proceduralne związane z wymianą. Stanowią także forum wymiany doświadczeń między studentami Erasmusa.

Dyplom zagranicznej uczelni
WSB w Chorzowie oprócz dyplomu Wyższej Szkoły Bankowej umożliwia zdobycie dodatkowego dyplomu zagranicznej uczelni. Studenci mają możliwość uzyskania dyplomu Bedfordshire University w Wielkiej Brytanii.

Uczelnie partnerskie w ramach programu Direct- entry
• Wielka Brytania - Bedfordshire University
• Słowacja – Uniwersytet Mateja Bela (studia II stopnia)