Biblioteka

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W ROKU AKADEMICKIM

    poniedziałek: nieczynne
    wtorek: 9.00 - 16.00
    środa: 9.00 - 16.00
    czwartek: 9.00 - 17.00
    piątek: 9.00 - 16.00
    sobota: 8.00–17.00
    niedziela: 9.00–15.00

***

ZDALNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH BAZ DANYCH NASZEJ BIBLIOTEKI

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  zapewnia zdalny dostęp do wszystkich zakupionych przez naszą Uczelnie baz danych. Wcześniej wszystkie bazy dostępne były jedynie na terenie Uczelni, a niektóre tylko na indywidualne hasła udzielane studentom jednorazowo przez Bibliotekę. Obecnie dzięki zakupionemu niemieckiemu serwisowi HAN wszystkie zasoby elektroniczne, w tym te najpopularniejsze IBUK, LEX OMEGA, INFORLEX, a także bazy w języku angielskim EBSCO, PROQUEST i wiele innych będą dostępne dla każdego studenta poprzez ekstranet.
Jak uzyskać zdalny dostęp do baz:
1 krok - zaloguj się do ekstranetu
2 krok - na górnym pasku kliknij Katalog biblioteczny
3 krok - kliknij na Zaloguj się na swoje konto biblioteczne
4 krok - na górnym pasku kliknij Bazy danych
5 krok - wybierz interesującą cię bazę

Zapraszamy do zdalnego korzystania z elektronicznych książek i czasopism!

 

ACADEMICA to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.

ACADEMICA udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu ACADEMICA dokonują pracownicy biblioteki.

Aktualnie zasoby obejmują ok. 1 500 000 dokumentów i są stale powiększane.

Udostępnione pełne wersje książek z zakresu m.in.:

Bezpieczeństw0, m.in.:
• Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : teraźniejszość i przyszłość. / Red. Kwiatkiewicz, Piotr. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : "Esus" Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2014.
• Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka : zbiór studiów / Red. Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014.
• Człowiek, społeczeństwo, państwo w sytuacjach kryzysu / Red. Kuć, Małgorzata, Węglarz, Teresa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014
• Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Red. Misiuk, Andrzej. Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
• Zarządzanie kryzysowe w administracji / Red. Częścik, Robert. Warszawa [etc.] : Wyższa Szkoła Policji [etc.], 2014.

 Logistyka, m.in.:
• Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw / Red. Ciesielski, Marek. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
• Logistyka w bezpieczeństwie kraju : praca zbiorowa / Red. Kwiatkowski, Marek. Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2013.
• Zarządzanie logistyczne / Red. Kolasińska-Morawska, Katarzyna. Łódź : Wydawnictwo SWSPiZ, 2011.
• Zarządzanie projektami logistycznymi / Red. Witkowski, Jarosław, Skowrońska, Agnieszka. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.

Pedagogika, m.in.:
• Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany : perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów. Red. Urbaniak-Zając, Danuta. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
• Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / Śliwerski, Bogusław. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
• Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Kawula, Stanisław. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014.
• Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych / Zając, Antoni. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
• Pedagogika społeczna : wychowanie dla tworzenia kapitału / Dyrda, Mirosław Jan. Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013.

Rachunkowość, m.in.:
• Analiza finansowa w praktyce / Chmielewski, Adam. Warszawa : Eurofinance Training, 2011.
• Rachunkowość a controlling / Red. Nowak, Edward, Bednarek, Piotr. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.
• Rachunkowość finansowa / Turyna, Jan. Warszawa : Wydawnicwo C. H. Beck, 2014.
• Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa / Red. Nita, Bartłomiej. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.
• Ustawa o rachunkowości / Red. Nowak, Wojciech Andrzej. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

Turystyka, m.in.:
• Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji : stan obecny i prognozy / Red. Bosiacki, Stefan. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2015.
• Podstawy turystyki : podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej / Leszka, Grażyna. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.
• Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju / Red. Żabińska, Teresa. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
• Turystyka wobec zmian współczesnego świata : strategie, marketing, programowanie / Red. Niezgoda, Agnieszka, Gołembski, Grzegorz. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.
• Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej / Red. Rapacz, Andrzej. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Zarządzanie, m.in.
• Co nam daje CSR? : podręcznik dobrych praktyk dla przedsiębiorców z sektora MMŚP / Red. Chyckowska, Anna. Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015.
• Organizacje wobec wyzwań XXI wieku / Red. Tomaszuk, Anna. Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014.
• Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania : przedsiębiorstwo w sieci / Red. Kosiń, Paweł. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.
• Zarządzanie i marketing / Red. Krzysztofek, Anna. Kraków : AT Wydawnictwo, 2014.
• Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie / Red. Borys, Tadeusz, Rogala, Piotr, Skowron, Paweł. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Prawo, m.in.:
o Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop. 2009.
o Podstawy prawa : prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne / Droba, Mateusz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.
o Psychologia i prawo : między teorią a praktyką / Red.: Habzda-Siwek, Ewa, Kabzińska, Joanna. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
o Prawo dla ekonomistów : podręcznik akademicki / Red. Kocowski, Tadeusz, Ćwierz-Matysiak, Barbara, Marak, Katarzyna. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
o Socjologia prawa : główne problemy i postacie / Red. Kojder, Andrzej, Cywiński, Zbigniew. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Zapraszamy do korzystania z bazy ACADEMICA

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Napisanie pracy dyplomowej wymaga lektury książek naukowych.

Niech Cię to nie przeraża!

Biblioteka jest po to, aby Ci pomóc. Zastanawiasz się, jak jest to możliwe. Oto dlaczego:
Po pierwsze:
Jest z czego wybierać, bo  naszej Bibliotece zgromadzonych jest ponad 37,5 tyś książek i ponad 8 tyś. egzemplarzy czasopism oraz kilkanaście bazy danych w języku polskim i językach obcych;
Po drugie:
Nauczymy Cię, jak z tego korzystać bez stresu.

Odpowiemy na pytania:
1. jak poszukiwać literatury do napisania pracy;
2. jak poruszać się po katalogach bibliotecznych;
3. jak korzystać z zasobów Internetu;
4. jak napisać poprawną bibliografię i przypisy.

Zgłoś sie do Biblioteki. Pomożemy.

Przyjdź na szkolenie biblioteczne.
Poświęć godzinę, aby zaoszczędzić wiele godzin pisząc pracę dyplomową.

 

NASBI - NOWA KOLEKCJA KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH Z ZAKRESU INFORMATYKI

Zapraszamy studentów i wykładowców Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie do korzystania z nowej bazy danych e-booków NASBI.

NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa) to oparta na nowoczesnej technologii platforma edukacyjna dostępna dla studentów, pracowników, przedstawicieli kadry zarządzającej i kadry akademickiej, którzy w ramach naszej Uczelni otrzymują dostęp do e-bookowych zasobów.

Użytkownik w ramach wykupionego abonamentu może korzystać z bogatej oferty książkowej. Czytanie odbywa się za pomocą komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (wymagana obsługa HTML4 lub Flash) oraz dostęp do internetu.

W chwili obecnej baza NASBI obejmuje kolekcję około 250 książek z zakresu informatyki, w tym bazy danych, bezpieczeństwo sieci, e-biznes, elektronika. Dla osób nie mających wysokich kompetencji informatycznych polecana jest kolekcja z zakresu podstaw obsługi komputera.

Jak uzyskać zdalny dostęp do bazy NASBI:

1 krok - zaloguj się do ekstranetu

2 krok - na górnym pasku kliknij Katalog biblioteczny

3 krok - kliknij na Zaloguj sie na swoje konto biblioteczne

4 krok - na górnym pasku kliknij Bazy danych

5 krok - wejdź w bazę NASBI

6 krok - zarejestruj się (tylko za pierwszym razem)

Zapraszamy do korzystania z bazy NASBI!

 

Elektroniczne książki na Twój komputer i smartfon - BAZA LIBRA IBUK

Studencie!

Potrzebujesz książkę do pracy zaliczeniowej, dyplomowej czy do egzaminu, a nie ma jej na półce w bibliotece?
Jest na to sposób:
To darmowy dostęp do wielu naukowych publikacji. Już teraz możesz mieć je przy sobie: na smartfonie, tablecie czy laptopie.
O szczegóły pytaj bibliotekarza! 

Darmowy dostęp m.in. do:

  • „Finanse Publiczne” S. Owsiak
  • „Podstawy zarządzania organizacjami” R. W. Griffin
  • „Podstawy ekonomii” R. Milewski
  • „Kompendium wiedzy o logistyce”
  • „Inwestycje” K. Jajuga
  • „Logistyka zwrotna” J. Szołtysek

Zapoznaj się z regulaminami Biblioteki:

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego

Regulamin wewnetrzny