Życie studenckie w WSB? Wystarczy tylko chcieć!


Jeśli lubisz działać, masz głowę pełną pomysłów, chciałbyś pomagać innym, Rada Samorządu Studenckiego czeka na Ciebie! Będziesz reprezentował interesy studentów chorzowskiej WSB, a do tego współorganizował eventy, wykłady z ekspertami i spotkania integracyjne. działalność w RSS to cenne doświadczenie na przyszłość. 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Bądź dobrze poinformowanym o tym, co dzieje się na uczelni. Zdjęcia, transmisje na żywo, wydarzenia, projekt "Między nami", oferty staży: fb.com/wsbchorzow

maciej-dzemidowicz

Samorząd studencki

Rada Samorządu Studenckiego 

 

W skład Samorządu wchodzą studenci z różnych trybów i lat, wybierani w corocznych wyborach. Łącznie w skład Rady Samorządu Studenckiego wchodzi 7 osób.

 

Przewodniczącą RSS jest Milena Jędraszak, studentka kierunku logistyka.

 

Samorząd reprezentuje studentów WSB w Chorzowie przed władzami Uczelni. Jego przedstawiciele biorą czynny udział w posiedzeniach Konwentu, Senatu, Rady Wydziału, Komisji Dyscyplinarnej, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Międzywydziałowym Kolegium Samorządu Studenckiego WSB w Poznaniu, Komisji Rady Wydziału ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Rozwoju Oferty Dydaktycznej, Wydziałowej Komisja ds. Nagród i Odznaczeń, a także w egzaminach komisyjnych.

 

Członkowie Samorządu angażują się w bieżące funkcjonowanie uczelni. Nadzorują pracę starostów grup konwersatoryjnych.

 

Celem działalności Samorządu jest nadto reprezentowanie Uczelni na zjazdach, konferencjach i sympozjach.

 

Członkowie RSS organizują szkolenia dla studentów (m. in. rozwoju umiejętności interpersonalnych, czy też negocjacji), imprezy integracyjne dla studentów: „Adapciak” (impreza dla nowo przyjętych studentów), Andrzejki, Walentynki, Dzień Kobiet. Aktywnie włączają się w organizację „Bankomaliów” (juwenalia Wyższej Szkoły Bankowej).

Gdzie rozwijać swoje pasje?

Organizacje studenckie, na czele z Radą Samorządu Studenckiego, są szansą na bycie częścią ciekawych projektów już na studiach. Działają u nas koła naukowe, dzięki którym możesz rozwijać swoje zainteresowania i poznać ciekawych ludzi.

 

Jako student WSB możesz dołączyć do:

 • Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw”

 • Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 • Koła Naukowego Przedsiębiorczych

 • Koła Naukowego „Overglob”

 • Best English for Students (BE4 Students)

 • To My tworzymy Europę!

 • WSB.NET

Klub Uczelniany AZS Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu

Klub Uczelniany AZS Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu powstał z inicjatywy kierownika SWFiS a po spełnieniu wszystkich warunków został powołany uchwałą zarządu głównego AZS 22 stycznia 2002r.
Wszystkie funkcje w zarządzie Klubu pełnią studenci. Do podstawowych zadań Klubu Uczelnianego AZS należy:

 • organizowanie życia sportowego Uczelni,
 • uczestniczenie w imprezach, zawodach sportowych,
 • treningi w sekcjach sportowych Klubu.

Aktualnie w Klubie Uczelnianym AZS działają na stałe 3 sekcje sportowe:

 • piłki siatkowej kobiet,
 • piłki siatkowej mężczyzn,
 • piłki nożnej mężczyzn.

Studenci chorzowskiego Wydziału mają możliwość reprezentowania Uczelni w zawodach sportowych na szczeblu: ogólnopolskim: Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Bankowych (od roku 2008/2009), wojewódzkim: Akademickie Mistrzostwa Śląska (organizowane przez Oś. AZS w Katowicach w 43 dyscyplinach), miejskim: Ligi Terytorialne oraz „imprezy sportowe własne”.

Zawody sportowe są najważniejszymi imprezami dla sekcji działających w Klubie Uczelnianym, są jednym z celów ich działalności, motorem napędowym pracy trenerskiej, motywacją i inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań sportowych i organizacyjnych. Sportowcy chorzowskiego Wydziału mają na swoim koncie wiele sukcesów.
W współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Organizację Środowiskową AZS w Katowicach w ostatnich 3 latach nasza Uczelnia zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacji szkół niepublicznych.

W listopadzie 2011 roku AZS WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu otrzymał puchar za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu najlepszej uczelni niepublicznej w województwie śląskim. Co więcej, w 2012 r. utrzymał pozycję lidera i zatrzymał puchar dla najlepszej niepublicznej uczelni na Śląsku.

Prezes: Iveta Gałka
Wiceprezes: Krzysztof Cieślak
Sekretarz: Natalia Wencel
Członkowie zarządu: Kamila Gałka, Piotr Gulka