Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie od 12 marca do odwołania zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia.

 

Kontakty do poszczególnych działów uczelni

 

Przekazywanie informacji organizacyjnych

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu, niniejszej podstrony lub innymi kanałami informacyjnymi.


18 marca rozpoczęliśmy realizację zajęć w trybie zdalnym. Zapewniamy, że bez względu na okres zawieszenia zajęć, cykl kształcenia zostanie zrealizowany. Szczegółowe informacje:

 

Zajęcia w trybie zdalnym

 

Zawieszenie zajęć do 30.09.2020 r.

Drodzy Studenci,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.05.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pozostają zawieszone do 30.09.2020r.


Oznacza to, że zajęcia, zaliczenia oraz sesja egzaminacyjna będą odbywać się w formie zdalnej.

Informację na temat sposobu organizacji planowanych w czerwcu i lipcu obron, prześlemy odrębnym komunikatem, niezwłocznie po otrzymaniu interpretacji z MNiSW.

 

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie działy obsługowe są do Waszej dyspozycji. Wszystkie formalności (łącznie z wypożyczeniem książek) można załatwić drogą elektroniczną za pośrednictwem maila oraz drogą telefoniczną.

 

Z akademickim pozdrowieniem
Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciecha Murdzka, z dnia 24 kwietnia, dalsze zawieszenie zajęć na uczelniach wyższych w Polsce zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020 r.  W tym czasie zajęcia dla studentów studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie odbywają się w formie zdalnej.

Komunikat w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć

Szanowni Studenci,


zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 10 kwietnia został wydłużony czas ograniczenia działania uczelni wyższych w Polsce w związku z sytuacją epidemiczną. 

 

Od 18 marca uczelnia realizuje zajęcia w trybie online. Na platformie Moodle zamieszczane są na bieżąco materiały przez wykładowców prowadzących zajęcia z przedmiotów przewidzianych do realizacji w bieżącym semestrze.

 

Obecnie wchodzimy również w realizację zajęć online, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji i webinarów – ZOOM, w związku z czym spodziewajcie się od swoich wykładowców zaproszeń na zajęcia online. Przygotujcie się do zajęć z użyciem kamerki i mikrofonu – będziecie widziani i słyszani przez wykładowcę i kolegów z grupy.

 

Zapewniamy, że bez względu na okres zawieszenia tradycyjnej formy działania uczelni, cykl kształcenia zostanie zrealizowany. Ponadto przypominamy, że wszystkie sprawy można załatwiać w działach obsługowych – telefonicznie i mailowo. Wszystkie działy pracują i są dostępne w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje na temat działania uczelni znajdują się w Extranecie, na stronie www oraz w mediach społecznościowych. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym FAQ, w którym przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych nam pytań.

 

Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji – można się z nami kontaktować drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku pytań dotyczących stricte kształcenia online (problemy techniczne, jak coś znaleźć w Moodle etc.) prosimy o kontakt pod numerem: 32 3498473, 32 3498506.

 

Życząc zdrowia i siły, pozdrawiam serdecznie,

 

Beata Gdak
Prodziekan ds. Studenckich
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wsparcie kształcenia zdalnego

Aby zapewnić jak najwyższą jakość zajęć w formacie online, uruchomiliśmy telefoniczne wsparcie kształcenia zdalnego. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, sugestii lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 32 349 84 73, 32 349 85 06.

Komunikat w sprawie organizacji studiów w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni

Szanowni Studenci

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniej spowodowana jest nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Ta niezależna od uczelni decyzja wymaga od nas wprowadzania niestandardowych działań. Robimy wszystko w zakresie organizacyjnym i kadrowym, aby zapewnić najwyższą możliwą w tych okolicznościach jakość usługi, jaką Państwu dostarczamy, w tym w szczególności realizację programu studiów. 

 

Ministerstwo w specjalnie wydanym rozporządzeniu wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania i dopuszcza realizację procesu kształcenia i programu studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. Jednocześnie nie stosuje ograniczeń w zakresie liczby przyznanych punktów ECTS za kształcenie w takim trybie (par. 1 ust. 2 oraz par. 2 Rozporządzenia z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). 

 

Aktualnie prowadzimy zaawansowane prace nad wdrożeniem takich rozwiązań wykorzystując przede wszystkim platformę Moodle. Sukcesywnie  uruchamiane są kolejne kursy  oraz umieszczane materiały do przedmiotów. W najbliższym czasie prowadzący zajęcia będą się z Państwem kontaktować na skrzynki email, wykorzystując również platformę  Moodle. Prosimy także o uważne śledzenie komunikatów przesyłanych przez wykładowców o ewentualnych innych formach realizacji zajęć, np. telekonferencjach, webinariach itp.

 

Informujemy jednocześnie, że czasowe zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej nie wpływa na realizację studiów prowadzonych dotychczas w formule on-line oraz zajęć językowych standardowo realizowanych na platformie zdalnego nauczania, a także seminariów dyplomowych, które powinny być realizowane w formie zdalnej za pomocą kontaktu e-mail oraz/lub platformy Moodle.

 

Zapewniamy, że zastosowane rozwiązania spełniają wytyczne MNiSW i umożliwią Państwu zdobycie kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Tym samym wysokość czesnego oraz terminy płatności nie ulegają zmianie. Zajęcia praktyczne, wymagające bezpośredniego kontaktu z wykładowcami planujemy zrealizować, gdy tylko pozwoli na to sytuacja zdrowotna i prawna w kraju oraz gdy możliwe będzie zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. Może to oznaczać, że odbędą się one w terminie późniejszym niż przewidywał to harmonogram studiów. Obecnie MNiSW nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego ani w terminach egzaminów dyplomowych.


Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie i w trosce o Państwa zdrowie, aby ograniczyć ryzyko, zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą mailową. 


Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo w Extranecie, na stronie www oraz w mediach społecznościowych uczelni. 

Prosimy pamiętać, że zawieszenie zajęć ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich zachęcamy do stosowania się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i unikania zgromadzeń. 


Z poważaniem
Władze Uczelni
 

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 12 marca 2020 roku, legitymacje, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. W związku z tym nie ma konieczności pojawiania się w najbliższych dniach w Dziekanacie w tym celu.

 

Wasze legitymacje zostaną podbite, kiedy uczelnia wróci do normalnego trybu pracy.

Składanie wniosków i podań

W okresie zawieszenia zajęć na uczelni wszystkie wnioski i podania będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

Aby ograniczyć konieczność przyjazdu na uczelnię, zaświadczenia w formie skanów również będą wysyłane do Was drogą mailową.

Biuro studiów podyplomowych

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, harmonogram roku akademickiego uległ zmianie.

 

Przed planowanym terminem, przekażemy Państwu nowy harmonogram roku akademickiego. Zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach.

 

Jednocześnie informujemy, że dyrekcja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, w którym znajduje się Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, podjęła decyzję o zamknięciu ośrodka dla osób, które nie są pracownikami "WOM" i WSB.

 

W sprawach związanych ze szkoleniami i studiami podyplomowymi prosimy więc o kontakt mailowy lub telefoniczny ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

Biuro Karier i Praktyk

Kontakt z Biurem Karier i Praktyk jest możliwy wyłącznie przez telefon lub drogą mailową.

 

  1. Podania o zaliczenie częściowe/całkowite praktyk przyjmowane są w formie skanu na adres mailowy Biura Karier i Praktyk.
  2. Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w extranecie w zakładce: praktyki studenckie. 
  3. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące praktyk studenckich.

 

kontakt mailowy: biuro.karier@chorzow.wsb.pl

 

kontakt telefoniczny: 32 349 84 63, 32 349 84 76

 

Godziny dyżurów BKiP: poniedziałek - piątek 8:00-16:00


O dalszym postępowaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.


Z poważaniem,
Zespół Biura Karier i Praktyk
 

Komunikat: zawieszenie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, 

 

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.  

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020.


Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, studiach MBA lub w innych formach.

 

Jednocześnie informujemy, że obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich odbywają się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli ktokolwiek z Państwa, nie będzie mógł przystąpić do obrony – prosimy o pilne powiadomienie o tym fakcie Uczelni. 

 

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować.

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy Państwa wkrótce.


O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.


W imieniu Władz Uczelni, 
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
 

Communication: suspension of classes

Dear All,

 

in connection with an increasing risk of the SARS-CoV-2 infection and further confirmed cases of the COVID-19 virus in Poland, Deputy Prime Minister and Minister of Science and Higher Education Jarosław Gowin after receiving the recommendations from the Government Crisis Management Council has decided to suspend all teaching activities in the territory of Poland carried out by the universities supervised by the Ministry of Science and Higher Education.

 

Acting in compliance with the decision of the Ministry of Science and Higher Education WSB University suspends its teaching activities as of March 12, 2020 until March 25, 2020. The decision applies to undergraduate (Bachelor’s degree), graduate, (Master’s degree), postgraduate programs, MBA programs, and all other courses and training sessions delivered by the university.

 

The defense examinations of diploma projects and dissertations remain unchanged and will be carried out as scheduled. If you happen not to attend the defense you are kindly requested to notify the university as soon as possible.

 

During the suspension period the University’s administrative units and offices will be in operation. In order to reduce the risk of infection you are kindly requested to arrange all necessary issues via telephone or email. The contact details are available on the WSB webpage in the tab Contacts.

 

The Ministry recommends replacing the traditional mode of contact delivery with distance-learning modes. You will be notified of the implementation of this solution soon.

You will be kept updated on an ongoing basis via the Extranet and our webpage.

 

 

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

W przypadku ryzyka zarażenia

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziłeś tereny zagrożone ( m.in. Włochy, Chiny, Koreę Południową, Iran, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Singapur, Tajwan) lub miałeś kontakt z osobami odwiedzającymi te kraje i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

  • gorączka
  • kaszel
  • duszność i problemy z oddychaniem

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Poniżej podajemy kontakty do tych instytucji.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel: 32 351 23 00 (całodobowy)
tel. kom. 539 963 856 lub 606326 142 lub 606 488 680

 

Najbliższe placówki szpitalne z oddziałami zakaźnymi znajdują się w:
Chorzowie: Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 34 63 650;
Bytomiu: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Oddział przy Al. Legionów 49, tel. 32 281 92 41;
Tychach: Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Edukacji 102, tel. 32 325 51 71,32 325 53 04.

 

Dostępna jest również całodobowa infolinia NFZ – nr tel. 800 190 590.

 

Więcej informacji o tym, jak uchronić się przed zarażeniem znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

FAQ - co powinieneś wiedzieć o dalszych działaniach uczelni?

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie wprowadziła szereg procedur mających na celu zminimalizowanie wystąpienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19). Od 11 marca br. do 25 marca zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia.


Czy działy administracyjne będą czynne? Mogę przyjechać na uczelnię?

W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że jedyną formą kontaktu z działami administracyjnymi uczelni jest kontakt telefoniczny oraz e-mail. Prosimy o nie przyjeżdżanie na uczelnię bez potrzeby. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w dziale obsługowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Informacja na temat godzin otwarcia oraz wszystkie numery kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt. O wszelkich zmianach będziemy informować w Extranecie.

 
Co ze studiami podyplomowymi?

W związku z koniecznością zawieszenia wszystkich zajęć, harmonogram roku akademickiego uległ zmianie. Zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach.
Przed planowanym terminem, przekażemy Państwu nowy harmonogram roku akademickiego. 

 

Co z pracą pozostałych działów?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. O wszystkich zmianach w funkcjonowaniu poszczególnych działów będziemy na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w Extranecie. Wszystkie numery telefonów i adresy e-mail niezbędne do kontaktu z poszczególnymi działami dostępne są w zakładce Kontakt.


Co w sprawie odbioru legitymacji czy innych dokumentów z dziekanatu?

W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z dziekanatem: Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, e-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl.

 

Co z przedłużeniem ważności legitymacji?

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedział, że w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem i koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach o dużych skupiskach ludzi wydał rozporządzenie w sprawie automatycznego przedłużenia ważności legitymacji studenckich podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Zgodnie z rozporządzeniem z 21 maja br., działalność uczelni jest zawieszona do 30 września 2020 r., co oznacza, że legitymacje studenckie są ważne do 30 listopada br. 


W jaki sposób zajęcia zostaną odrobione?

Trwają prace nad uruchomieniem trybu e-learningowego. O wszystkich postępach będziemy informować za sprawą mediów społecznościowych, Extranetu oraz platformy Moodle. Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany, a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.


Czy biblioteka będzie czynna?

Tak, Godziny pracy Biblioteki znajdują się w zakładce kontakt, jednak na chwilę obecną nie jest możliwy swobodny dostęp do książek. Możesz je natomiast zamówić i przyjechać po ich odbiór. Szczegółowe informacje odnośnie korzystania z księgozbioru znajdziesz na stronie Biblioteki.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco poprzez media społecznościowe i Extranet.

 

Co z nieoddanymi książkami?

Zachęcamy do dokonywania samodzielnych prolongat terminu zwrotu książek poprzez konto biblioteczne w Extranecie. Kary nie zostaną naliczone za przetrzymanie wypożyczonych książek, których termin zwrotu przypada w okresie 12-25 marca. Ważność rezerwacji złożonych przed 12 marca oraz gotowych książek do odbioru jest wydłużona do 31 marca.

 

Jak zdobyć podpisy wykładowców? 

Prosimy o kontakt mailowy z wykładowcą, następnie po uzyskaniu zgody lub potwierdzenia od wykładowcy prosimy o przekierowanie korespondencji na adres dziekanatu: dziekanat@chorzow.wsb.pl. Zgoda wyrażona w mailu będzie traktowana jak podpis.

 

Co z seminariami i dyżurami wykładowców?

Podobnie jak wszystkie zajęcia dydaktyczne - seminaria licencjackie, inżynierskie i magisterskie nie będą się odbywać na terenie uczelni w okresie zawieszenia. Prosimy o bezpośredni kontakt z wykładowcami drogą elektroniczną.

 

Masz jakieś dodatkowe pytania? Prosimy o kontakt: Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl.

FAQ for foreign students

How will the university departments work? Will student services be provided?

Yes, student services will continue to be provided. All the administrative departments are working the regular hours, but they can only be contacted remotely (by phone and e-mail). No direct face-to-face services will be provided. Contact details are available at the following link: https://www.wsb.pl/english/chorzow/contact.

 

How do I renew my Student ID?

You do not need to. Student ID cards will be automatically extended until May 31 this year.

 

When and how will the canceled classes be made up?

The University is working hard to switch to remote teaching and learning solutions. Work is currently underway on creating an effective and student-friendly e-learning environment. We will keep you posted on all progress through social media, Extranet and Moodle platform. No matter how long the delivery of face-to-face instruction is suspended, we will make sure that the intended learning outcomes are achieved and the educational process is completed in line with academic standards.

 

What about the library and unreturned books?

The library will be closed until March 25. Please contact us by phone or e-mail: (32) 349 84 71, biblioteka@chorzow.wsb.pl. We recommend that you extend your lending period via the Extranet, using your online library account. No penalties will be charged for unreturned books that are due back within March 12-25. Holds made before March 12 are automatically extended, so if you requested books through the reservation system, you will be able to collect them until March 31.

FAQ - odpowiedzi na pytania dotyczące praktyk studenckich

Jak skontaktować się z BKiP? 

Biuro Karier i Praktyk pozostaje z Państwem w kontakcie telefonicznym i mailowym. 
Tel 34-98-463, 476, 508; biuro.karier@chorzow.wsb.pl


W jaki sposób mam złożyć podanie o zaliczenie praktyk? 

Podania o zaliczenie praktyk prosimy przesyłać drogą mailową, w formie skanu na adres: biuro.karier@chorzow.wsb.pl


Jak mam przekazać dokumentację po zrealizowanej praktyce? 

Kompletną dokumentację prosimy przesłać drogą mailową, w formie skanu na adres: biuro.karier@chorzow.wsb.pl


Gdzie mogę sprawdzić informacje związane z moją praktyką?

Wszystkie szczegółowe informacje związane z praktyką zawodową znajdują się 
w extranecie, w zakładce praktyki studenckie -> moje praktyki.


Gdzie znajdę dokumenty dotyczące organizacji lub zaliczenia praktyk?

Wszystkie dokumenty dot. odbycia lub zaliczenia praktyki znajdują się w extranecie, w zakładce: praktyki studenckie -> ABC praktyk zawodowych


Gdzie mogę sprawdzić, czy uzyskałem zaliczenie z praktyk?

Decyzja dot. zaliczenia praktyki z tytułu złożonego podania o zaliczenie całkowite lub częściowe praktyk znajduje się w extranecie, w zakładce mój profil -> moje podania LUB praktyki studenckie -> moje praktyki.
Decyzja dot. rozliczenia odbytej praktyki znajduje się w extranecie, w zakładce praktyki studenckie > moje praktyki.


W obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym, czy praktyka może zostać zaliczona w niepełnym wymiarze, gdyż zostało mi jeszcze 80 h lub 160 h do realizacji?

Praktyka nie może zostać zaliczona, ze względu na obowiązek wykonania pełnego wymiaru praktyk.
 

Co w przypadku, gdy, jestem na III roku i planuję się bronić, a nie mam zaliczonej praktyki?

Studenci III roku mają obowiązek zaliczyć praktyki do 15 czerwca (I termin), lub 15 września (II termin). Jeśli nie zdążysz odbyć praktyki do czerwca, napisz podanie o przedłużenie sesji z przedmiotu praktyka zawodowa. Sesja zostanie przedłużona do końca wakacji, a Twoja obrona odbędzie się jesienią (jako I termin). 


Co w przypadku studentów, którzy już przesuwali termin zaliczenia praktyk z sesji zimowej i mieli obowiązek zaliczenia praktyk do połowy kwietnia?

Jeśli już raz przedłużałeś/aś sesję z praktyk zawodowych, możesz złożyć podanie o jej powtórne przedłużenie. Jako powód wpisz niemożność zrealizowania praktyk ze względu na sytuację epidemiologiczną. Sesja zostanie przedłużona do końca wakacji, a Twoja obrona odbędzie się jesienią, jako I termin.

 

Praktykę odbyłem, ale mam problem z odbiorem dokumentacji z placówki.

W obecnej sytuacji do zaliczenia praktyk wystarczą skany dokumentacji uzyskane od pracodawcy i przesłanie ich do BKiP. Oryginały dostarczysz w późniejszym terminie, po ustaniu sytuacji epidemiologicznej. Jeśli nie masz możliwości uzyskania nawet skanu dokumentacji, możesz napisać podanie o przedłużenie sesji z zaznaczeniem, że praktyka została zrealizowana, ale na chwilę obecną nie możesz przedłożyć dokumentacji potwierdzającej jej odbycie.


Praktykodawca zaproponował mi realizację praktyk zdalnych, czy to możliwe?

Tak, istnieje możliwość realizacji praktyk w systemie zdalnym. Wówczas prosimy o złożenie deklaracji praktyk wraz z programem i kartą aktywności zdalnych. Po złożeniu dokumentacji w ciągu maksymalnie 2 tygodni otrzymasz akceptację merytoryczną wybranego miejsca praktyk. 


Czy mogę odbyć praktyki zdalne w całym wymiarze?

Tak, jest taka możliwość pod warunkiem, że zostanie zrealizowany program praktyk dla danego kierunku studiów (w przypadku pedagogiki program zgodny z wybraną specjalnością).


Jak dokumentować praktykę zdalną?

Praktykę zdalną potwierdza standardowa dokumentacja związaną z praktyką tj. porozumienie, program, skierowanie, zaświadczenie, dziennik praktyk, sprawozdanie wraz z kartą aktywności zdalnych.


Praktyka nie jest możliwa z uwagi na wstrzymanie przyjęcia praktykantów przez placówki/instytucje? Co w takiej sytuacji zrobić?

Proces organizacji praktyk zostanie wznowiony po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju. 


Praktykodawca wstrzymał mi realizowaną praktykę, jestem w połowie i co teraz?

Proszę o przesłanie informacji o wstrzymanej praktyce na adres mailowy Biura Karier i Praktyk. Praktyka zostanie wznowiona po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju. Dokumentacja zostanie zmieniona uwzględniając nowo wyznaczony termin praktyk. 

 

Praktyka pedagogiczna

 

Czy mogę odbyć praktykę pedagogiczną zdalnie?

Tak, Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących praktyk on-line, jeśli szkoła/przedszkole przyjmą studenta teraz na praktykę. Wszystkie dokumenty, w tym dziennik, pozostają bez zmian. W takim przypadku musisz pamiętać o notatce, że praktyka odbywała się podczas zdalnego nauczania. Jeśli szkoła/przedszkole pozwolą włączyć się w ten proces, uczelnia nie stawia barier, które uniemożliwią realizację praktyki.

W przypadku praktyk zdalnych, także obowiązuje Program praktyk. Możesz zatem obserwować proces zdalnego nauczania organizowany przez nauczyciela (oczywiście on-line, dołączając do uczestników na jakiejś platformie, w aplikacji itd, w zależności od tego, co dzieje się w szkole), samodzielnie opracowywać materiały, dzięki którym dzieci odbędą zajęcia, być może spotkać się z klasą w sposób synchroniczny na wideokonferencji.