Realizowane badania

logotypy_efs.gif

 

W latach 2008 - 2011 z Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła bankowa w Poznaniu, w tym Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Poddziałania 4.1.1. Projekt nosił tytuł „Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia" (umowa nr nr UDA-POKL.04.01.01-195/08-00), a zadania w ramach tego projektu dotyczyły również wsparcia rozwoju naukowego kadry akademickiej.

 

Staże naukowe w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 4.1.1.

 

W wyniku konkursu rozpisanego w kwietniu 2009 r. w ramach projektu „Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia" do realizacji skierowano 4 projekty naukowych staży zagranicznych:

  • dr Krzysztof Krysieniel, staż na Uniwersytecie Sarajewskim (Sarajewo, Bośnia i Hercegowina) w ramach przygotowywania rozprawy habilitacyjnej; rok akademicki 2008/09
  • dr Maria Ochwat, staż w HILL & KNOWLTON PUBLIC RELATIONS AGENCY (Bruksela, Belgia) w ramach przygotowywania rozprawy habilitacyjnej; rokakademicki 2009/10
  • mgr Jarosław Szostak i mgr Sylwirok akademicki 2009/a Żechowska, (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja) w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej; rok akademicki 2010/11

 

Stypendia naukowe fundowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W wyniku konkursu rozpisanego w czerwcu 2009 r. w ramach projektu „Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia nr UDA-POKL.04.01.01-195/08-00” przyznane zostały dwa stypendia naukowe:

  • stypendium doktorskie dla mgr Sabiny Krawczyk na okres 3 lat (projekt pt. „Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost konkurencyjności gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej”, opiekun naukowy prof. dr hab. Joanna Żabińska);
  • stypendium doktorskie dla mgr. Tomasza Eisenbardta na okres 4 lat (projekt pt. „„Budowa systemów e-learningu na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, opiekun naukowy dr. hab. Ewa Ziemba)

W lipcu 2011 przyznane zostało dodatkowo stypendium habilitacyjne dla dr hab. Krzysztofa Krysieniela (projekt pt. „W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną").