Kadra akademicka

Składy instytutów naukowych

Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu

w roku akademickim 2017/18

Instytut Naukowy Bezpieczeństwa (dyrektor dr Alicja Bartuś):
dr Bartuś Alicja
mgr Dubiel Artur
prof. dr hab. Falęcki Tomasz
dr Haber Józef
mgr inż. Jańczuk Robert
prof. dr hab. Kantyka Jan
prof. WSB dr hab. Krysieniel Krzysztof
dr Malina Jolanta
dr Małajny Iwona
dr Ochwat Maria
prof. WSB dr hab. Wagner Iwona
dr Wawrowski Łukasz

Instytut Naukowy Finansów i Rachunkowości (dyrektor prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa):
dr Banasik Maciej
dr Barczyk Krystyna
prof. dr hab. Buk Halina
prof. WSB dr hab. Caputa Wiesława
dr Chrobak Gracjan
prof. WSB dr hab. Gerasymenko Sergiy
dr Jałowiecki Marcin
dr Korzusznik Henryk
dr Kowalski Jacek
dr Purzyński Jan
dr Thorz Maciej
prof. dr hab. Żabińska Joanna

Instytut Naukowy Przedsiębiorczości i Innowacji (dyrektor prof. WSB dr hab. Marek Jabłoński):
dr Eisenbardt Tomasz
dr Gdak Beata
prof. WSB dr hab. Jabłoński Marek
mgr Janulek Piotr
dr Kobryń Jarosław
dr Koj  Krzysztof
dr inż. Kulesza Michalina
dr inż. Kurc-Lisiecka Agnieszka
dr inż. Mol Mariusz
prof. dr hab. Szewczyk Paweł
dr Tyrna-Łojek Iwona

Instytut Naukowy Zarządzania (dyrektor prof. WSB dr hab. Adam Jabłoński):
prof. dr hab. Czakon Wojciech
dr inż. Gębczyńki Michał
prof. WSB dr hab. Jabłoński Adam
dr Kotra Kazimiera
mgr Łukasiewicz Iwona
mgr Łyp Katarzyna
dr Makowski Łukasz
prof. WSB dr hab. inż. Mazurkiewicz Jacek
dr Popławska Ewa
dr Tworuszka Adam
dr Wengierek Maria
dr Wiśniak Agnieszka
dr Wróbel Marek
dr Ziemba Mateusz