Seminarium "Zarządzanie procesami w Firmie-idei" - 9 marca 2018 r.

 


 

CELE SEMINARIUM:

Celem seminarium jest prezentacja i analiza wybranych problemów z zakresu zarządzania procesami w Firmie-Idei oraz określenie  sposobów ich rozwiązywania, z uwzględnieniem zarówno identyfikacji i oceny realizowanych procesów, jak i ich projektowania i doskonalenia. Przedstawione będą z jednej strony modele i koncepcje ogólne, odzwierciedlające szczególne cechy Firmy-Idei jako obiektu analizy, a z drugiej – problemy i narzędzia wykorzystywane dla celów realizacji procesów w wybranych obszarach jej funkcjonowania.


 

W PROGRAMIE:

SESJA I – Procesy w ujęciu teoretycznym

  • Prof. dr hab. Jerzy Hausner – Firma-Idea
  • Prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina – Specyfika podejścia procesowego w Firmie-Idei
  • Mirosław Wolski - Moje Miejsce w Schattdecor. Zarządzanie procesowe i humanizacja pracy jako podstawa sukcesu Firmy
  • Piotr Komraus - Ewolucja  mechanizmów zarządczych od przedsiębiorstwa ekonomicznego do przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

SESJA II – Procesy w ujęciu praktycznym

  • Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński – Hybryda strategiczna i jej rola w osiąganiu wysokiej efektywności przedsiębiorstw
  • Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński – Ewolucja kultury organizacyjnej i modelu biznesu w kierunku organizacji turkusowej na przykładzie OTTIMA PLUS Sp. z o.o.
  • Dr Tomasz Małkus – Zaufanie w kooperacji
  • Mariusz Glenszczyk – Praktyczny Model Biznesu oparty na Spektrum Wartości

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM                                                  SYLWETKI PRELEGENTÓW


 

ZGŁOSZENIA:

Udział w seminarium jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza online.

 


 

ORGANIZATORZY:

  
   


 

PARTNERZY: