Czym są sale hybrydowe?

Sale hybrydowe umożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych, warsztatów i szkoleń przez jednego wykładowcę/trenera jednocześnie w kilku lokalizacjach. 

Nie ma znaczenia, w której lokalizacji będzie prowadzący. W salach można realizować zajęcia w trybach: wykładu, ćwiczeń, warsztatu i warsztatu z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

Prowadzący może podzielić się w przestrzeni interaktywnej swoją prezentacją lub filmami, które widoczne i słyszalne są we wszystkich lokalizacjach.

Korzystając z tablicy uczestnicy mogą nanosić uwagi na prezentowane treści z dowolnego miejsca, np. korzystając ze swoich tablic z Poznania, Szczecina czy Chorzowa, a także np. ze swojego domu czy biura. 
W zajęciach lub szkoleniach mogą brać udział także osoby spoza sal - zarówno w roli zewnętrznego eksperta (z którym można np. podyskutować, poprosić o zaprezentowanie lub skomentowanie jakiegoś tematu) jak i w roli uczestnika. Ekspert może łączyć się z uczestnikami z każdego miejsca na świecie. 
 

sale hybrydowe

Zajęcia, warsztaty, szkolenia oraz interakcje między uczestnikami pokazują dwie kamery umieszczone na przeciwległych ścianach. Dzięki takiemu rozwiązaniu moderator dyskusji prowadzi ją ze wszystkimi uczestnikami.
Dobrą komunikację osiągamy dzięki systemowi dźwiękowemu - mikrofony sali zbierają dźwięk z dowolnego miejsca, a profesjonalne nagłośnienie pozwala na dobry odbiór dźwięku. 

Sale hybrydowe

Odpowiednią widoczność uczestników zapewniają tablice interaktywne, telewizory i kamery do pracy z flipchartami. 

Po opracowaniu flipcharta kolejne grupy uczestników z różnych miast mogą prezentować opracowany przez siebie fizyczny rezultat, do którego można robić cyfrowe notatki i wysłać je wszystkim uczestnikom.

Prowadzący może wchodzić w różne role - eksperta, facylitatora, moderatora, mentora, coacha, w zależności od potrzeb procesu i uczestników.

sale hybrydowe

Możliwość pracy grupowej wspierają stanowiska do pracy w grupach, przygotowane do współpracy w aplikacjach, których rezultaty widzą wszyscy uczestnicy we wszystkich lokalizacjach.

Wszyscy uczestnicy mogą udzielić informacji zwrotnych grupie, która prezentuje rezultat swojej  pracy. 

sale hybrydowe
Tomasz Jankowski

Nowoczesna dydaktyka to ludzie i ich interakcje - praktyczne konteksty, podejmowanie decyzji, informacje zwrotne o realnych konsekwencjach, energia pracy w grupach. I właśnie na to postawiliśmy projektując i konstruując środowisko uczenia się zorientowane właśnie na ludzi i ich interakcje. Chcieliśmy, aby technologia pomogła nam połączyć jednoczesną współpracę w kilku miastach w Polsce. Myślę, że nam się to świetnie udało! Zapraszam serdecznie do nowych doświadczeń pracy w sali hybrydowej!

Tomasz Jankowski

E-learning designer

Które kierunki możesz studiować hybrydowo?