W celu ułatwienia naszym studentom wyszukiwania wartościowych materiałów naukowych w natłoku informacji, opracowaliśmy specjalne przewodniki dla wszystkich kierunków studiów dostępnych w ofercie WSB.

 

Każdy przewodnik to kompendium zawierające informacje o:

•    dedykowanym księgozbiorze oraz jego umiejscowieniu w naszej Bibliotece;
•    czasopismach fachowych w wersji papierowej prenumerowanych przez Bibliotekę;
•    bazach danych dostępnych na terenie Uczelni oraz za pośrednictwem Extranetu, wraz ze szczegółowym wykazem treści przydatnych dla poszczególnych kierunków;
•    pozostałych ogólnodostępnych, specjalistycznych bazach i źródłach internetowych.