Postępowania aktualne

4 lipca 2022 r.
ZAPYTANIE O CENĘ nr 01/07/2022/WZWSB 

Zapytanie o cenę dotyczy: kompleksowej modernizacji pomieszczeń Dziekanatu oraz korytarza na poziomie -1 w budynku Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przy ul. Sportowej 29 w Chorzowie

Termin realizacji: planowany termin realizacji zamówienia od 20 lipca 2022 do 20 września 2022.

 

Termin składania ofert przez Wykonawców upływa 15 lipca 2022 o godz. 12:00.

 

Spis załączników:

  1. zapytanie o cenę nr 01/07/2022/WZWSB - opis przedmiotu zamówienia
  2. załącznik nr 1: wzór formularza oferty
  3. załącznik nr 2: oświadczenie dostawcy o braku powiązań z zamawiającym
  4. załącznik nr 3: ogólne założenia umowy – wzór umowy 01/07/2022/WZWSB 
     

Postępowania zakończone

Tryby
4 maja 2021 r.

Przetarg zakończony

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 01/05/2021/WZWSB  

Zapytanie o cenę dotyczy: kompleksowej modernizacji korytarzy (poziom: p I oraz II) oraz bocznych klatek schodowych w budynku Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przy ul. Sportowej 29 w Chorzowie 

Termin składania ofert przez Wykonawców upływa: 19 maja 2021 o godz. 12:00

Monitor
9 listopada 2020 r.

Przetarg zakończony

 

Szacowanie wartości zamówienia nr 01/2020/DWZ/CH - Przygotowanie aplikacji/programów "Interaktywny plan Uczelni" na wydziałach WSB w: Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie w ramach projektu pt.: Welcome to Poland 2019 - Droga do profesjonalizacji obsługi studenta z zagranicy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (PPI/WTP/2019/1/00039). Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikacyjności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie aplikacji/programów "Interaktywny plan Uczelni" na wydziałach WSB w:  Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie
dostępnych w kioskach internetowych i komputerach znajdujących się na korytarzach Uczelni (z możliwością pobrania aplikacji na urządzenia dotykowe – smartfony, iphony).


Program zawierałby plan konkretnego wydziału (wszystkich budynków) wraz z zaznaczeniem poszczególnych działów, komórek i sal, wzbogacony o informacje o zadaniach każdego działu (co można tam załatwić), godzinach pracy, kontaktach do pracowników (wraz z funkcją "napisz do nas"). Studenci z zagranicy będą mogli uzyskać jasne wskazówki z jakimi problemami kierować się do poszczególnych działów.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysyłania formularza ofertowego zamówienia - 23 listopada 2020 do godziny 15:00