Osiągnięcia

Uznanie zewnętrznych instytucji jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jest dowodem na to, że znamy się na tym, co robimy. Mamy czym się pochwalić, bo nasza działalność edukacyjna i ponad 25-letnie doświadczenie są doceniane w rankingach oraz nagradzane przez organizacje biznesowe i społeczne.

„Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, wraz z wydziałami w Chorzowie i Szczecinie, jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce pod względem liczby studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie, to dla nas powód do radości, ale również motywacja do dalszego doskonalenia oferty i warunków nauczania. Decydując się na podjęcie studiów, dokonujecie Państwo wyboru, dzięki któremu będziecie mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, wzmacniać swoją pozycję na rynku pracy, rozwijać pasje i zainteresowania”.

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

Rektor Senior

Najczęściej wybierana uczelnia w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informację o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Dane pokazują, że Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach, jako wydział zamiejscowy poznańskiej WSB, jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w kraju.

Co trzeci student szkoły biznesu w Chorzowie i Katowicach wybrał WSB

Co 3 student w Chorzowie i Katowicach, który wybrał Administrację, Logistykę, Finanse i Rachunkowość lub Zarządzanie, zdecydował się na Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Udział w liczbie studentów ogółem (I rok I stopień) w kategorii biznes core wśród szkół niepublicznych w Chorzowie oraz w Katowicach według badań TEB Akademia sp. z o.o. 

Wysoki poziom Grupy WSB wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszystkie Wyższe Szkoły Bankowe zajęły wysokie miejsca. Łączna liczba kandydatów, którzy rozpoczęli studia wyższe w tych uczelniach w roku akademickim 2021/2022, przekroczyła 38 000.
Szczegółowe informacje o wynikach tegorocznej rekrutacji na studia są dostępne na stronie internetowej www.gov.pl.

IACBE

Potwierdzeniem jakości naszych studiów na kierunkach biznesowych jest międzynarodowa akredytacja International Accreditation Council for Business Education, którą otrzymaliśmy w 2018 roku. W procesie akredytacyjnym komisja oceniała m.in. nasze programy nauczania, infrastrukturę uczelni, aktywność naukową i zawodową wykładowców, relacje z biznesem i uczelniami zagranicznymi. 

Informacja nt. przyznanej akredytacji znajduje się na stronie IACBE pod nazwą Accreditation Status.

Public Disclosure Student Learning Outcomes 2019-20