Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.


Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.


Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menadżerowie kierunków

dr Aleksandra Makarucha  – Menedżer kierunków Administracja publiczna oraz Biznes i administracja
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawa i Administracji

e - mail: aleksandra.makarucha@chorzow.wsb.pl

mgr Daniel Gaś – Menedżer kierunku Bezpieczeństwo narodowe,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego

e- mail: daniel.gas@chorzow.wsb.pl

mgr Daniel Gaś

dr Krystyna Barczyk – Menedżer kierunku Finanse i rachunkowość,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Finansów i Rachunkowości

e - mail: krystyna.barczyk@chorzow.wsb.pl

dr inż. Mariusz Mol – Menedżer kierunku Informatyka,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Informatyki

e - mail: mariusz.mol@chorzow.wsb.pl

dr inż. Mariusz Mol

dr inż. Jarosław Kobryń – Menedżer kierunków Inżynieria Zarządzania oraz Logistyka,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Inżynierii Zarządzania i Zakładu Dydaktycznego Logistyka

e - mail: jaroslaw.kobryn@chorzow.wsb.pl

 

dr inż. Jarosław Kobryń

dr Jarosław Szostak - Menedżer Kierunku Język angielski w biznesie,
Kierownik Studium Języków Obcych

e - mail: jaroslaw.szostak@chorzow.wsb.pl

dr Jarosław Szostak

mgr Bogumiła Urban - Menedżer Kierunku Marketing i Sprzedaż,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż

e - mail: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl

 

Bogumiła Urban

Jadwiga Gluźniewicz – Menedżer Kierunku Pedagogika,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Pedagogiki

e - mail: jadwiga.gluzniewicz@chorzow.wsb.pl

mgr Rafał Sołtysik - Menedżer kierunku Prawo w biznesie
e - mail: rafal.soltysik@chorzow.wsb.pl

mgr Rafał Sołtysik

Kamil Zieliński – Menedżer Kierunku Psychologia w Biznesie,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Psychologii w Biznesie

e - mail: kamil.zielinski@chorzow.wsb.pl

Kamil Zieliński

dr Michał Dudek – Menedżer Kierunku Turystyka i Rekreacja,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Turystyka i Rekreacja

e - mail: michal.dudek@chorzow.wsb.pl

dr Michał Dudek

dr inż. Michał Gębczyński – Menedżer Kierunku Zarządzanie,
Kierownik Zakładu Dydaktycznego Zarządzania

e - mail: michal.gebczynski@chorzow.wsb.pl