dr Aleksandra Piotrowska: Zagrożenia związane ze smartfonem. Jak uchronić dzieci i młodzież przed fonoholizmem i cyberprzemocą

Rosnąca powszechność smartfonów wiąże się z ich coraz częstszą obecnością w życiu dzieci (nawet całkiem małych) i młodzieży. Dostrzegając pozytywy wynikające z wykorzystywania mediów elektronicznych, warto jednak zwrócić uwagę także na negatywne konsekwencje nadmiernego kontaktu z nimi.

 

Niepokoi spędzanie wielu godzin na różnych aktywnościach związanych z siecią (gry, media społecznościowe, oglądanie filmików itp.). Wątpliwości dotyczą także rodzaju odbieranych z sieci treści.

 

Warto przeanalizować związane z tym obszarem  zagrożenia (takie jak fonoholizm czy cyberprzemoc), możliwości przeciwdziałania im i radzenia sobie z nimi.

 

 

Beata Kozioł: Kary czy konsekwencje?

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

  • czym różnią się pojęcia: kara i konsekwencja,
  • jaki związek mają kary i konsekwencje z procesem wychowania, wygaszania niepożądanych zachowań i uczeniem się nowych,
  • jakie są rodzaje konsekwencji: naturalne, zegarowe, regulaminowe; oraz poznają ich przykłady.

Będzie też czas na pytania i wspólne refleksje.

 

 

Alina Stosor: Metoda behawioralna w nauczaniu dziecka z autyzmem

Warsztaty będą poświęcone wykorzystaniu terapii behawioralnej w rozwijaniu kompetencji szkolnych dzieci ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu motywacyjnego w edukacji dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera, oraz przeciwdziałaniu zachowaniom trudnym i nietypowym.

 

Uczestnicy dowiedzą się, jak na co dzień w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu wykorzystywać wzmocnienia pozytywne i negatywne.

 

 

dr Wojciech Zając: Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej w kontekście potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia

Uczestnicy warsztatów:

  • zdobędą wiedzę, że poszczególne środki przekazu wymagają odmiennych zasad formułowania swoich myśli
  • będą potrafili dostrzec konieczność korzystania w kształceniu z nowych technologii, głównie z TIK-mobApp
  • będą formułować własne komunikaty do uczniów w zrozumiały sposób, niezależnie od typu medium, z którego korzystają, uwzględniając jednak jego specyfikę.

 

 

 

Kamil Zieliński: Nauczycielu, naucz się stresować mądrze!

Nauczyciele są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na stres. Wymaga się od nich ciągłego nadążania za zmianami, dokształcania się, bycia w trendzie, przy jednoczesnym opanowaniu i nienagannej postawie społecznej. To połączenie może rodzić opór i stres, a w konsekwencji powodować zawodowe wypalanie się. Aby móc konstruktywnie reagować na sytuacje stresujące, trzeba zbudować odporność psychiczną.

 

Podczas warsztatów nauczyciele poznają najnowsze wyniki na temat działania stresu, dowiedzą się reakcjach stresowych oraz ich wpływie na zdrowie i postępowanie człowieka, zdobędą wiedzę na temat odporności psychicznej, a także w serii ćwiczeń popracują nad własną odpornością psychiczną.