O uczelni

O uczelni - dr Krzysztof Koj

dr Krzysztof Koj
Dziekan WSB w Poznaniu WZ w Chorzowie
„Na naszej uczelni kładziemy nacisk na jakość kształcenia poprzez dobór wysoko wykwalifikowanej  kadry naukowo-dydaktyczn...

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
istnieje na mapie edukacyjnej Polski już ponad 15 lat. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie), studia II stopnia(magisterskie uzupełniające), studia podyplomowe, studia MBA oraz szereg szkoleń.

Dyplom inżyniera na kierunku Logistyka
WSB w Chorzowie jako pierwsza uczelnia niepubliczna na Śląsku proponuje pierwszy kierunek Logistyka po którego ukończeniu student otrzymuje dyplom inżyniera.

Prestiżowe akredytacje i rankingi
Wyższa Szkoła Bankowa posiada szereg pozytywnych akredytacji na wszystkich ocenianych kierunkach. W prestiżowych rankingach prasowych w "Rzeczpospolitej", "Perspektywach", "Wprost" czy "Polityce" zajmuje czołowe miejsca wśród niepublicznych uczelni biznesowych.

Program Partnerstwa Biznesowego
Chorzowski Wydział Wyższej Szkoły Bankowej stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Realizowany na Uczelni Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu przez śląskie firmy i instytucje poszczególnych specjalności i programów ich nauczania patronatem, pozwala wiedzę i umiejętności poprzeć bezpośrednim doświadczeniem praktyków. Obecnie w kadrze dydaktycznej WSB jest blisko 40 procent wykładowców związanych ze śląskimi firmami i instytucjami.

Życie akademickie
Uczelnia aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Socrates-Erasmus. Jest organizatorem licznych, cyklicznych już konferencji naukowych i seminariów o ciekawej i aktualnej tematyce.

Podwójny dyplom
Dzięki programowi Direct-Entry studenci mają okazję odbycia ostatniego roku studiów w Coventry University w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy (licencjata w WSB i Bachelor of Arts w Coventry).
Studenci studiów II stopnia mogą odbyć je na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, uzyskują w ten sposób podwójny dyplom magistra.

Nagrody i wyróżnienia
Chorzowska Wyższa Szkoła Bankowa otrzymała szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Są wśród nich m.in.:

  • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, w kategorii Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacja na potrzeby firm przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach czy
  • Odznaka honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego za szczególny wkład w rozwój i zaangażowanie na rzecz województwa.

Liczne nagrody mają na swoim koncie również wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Bankowej.

Twój czas, Twoje miejsce, Twoja Uczelnia