Program zajęć

Wykłady główne

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 dostępny wkrótce.  

Dodatkowo proponujemy udział w następujących zajęciach:

  • zajęcia z florystyki
  • zajęcia z treningu pamięci
  • informatyka
  • joga dla początkujących i zaawansowanych
  • zajęcia z języków obcych

Warunkiem powstania grup informatycznych oraz językowych jest minimum 10 osób chętnych do zajęć, natomiast grupy z jogi – minimum 15 osób. W zajęciach dodatkowych mogą brać udział wyłącznie Słuchacze UKW zapisani na bieżący semestr. Zapisy na zajęcia dodatkowe prowadzone są z wyprzedzeniem.