Uniwersytet Każdego Wieku

Dążąc do upowszechnienia i rozwoju idei kształcenia przez całe życie w 2008 roku w WSB w Chorzowie powstał pierwszy oraz jedyny na Śląsku Uniwersytet Każdego Wieku. UKW umożliwia poszerzanie wiedzy, rozwój zainteresowań, a także aktywizację intelektualną oraz społeczną.

Celem UKW w WSB w Chorzowie jest umożliwienie kształcenia ustawicznego dorosłym mieszkańcom Górnego Śląska niezależnie od wieku oraz dotychczasowego wykształcenia.

W ciągu sześciu lat odbyło się 85 spotkań, podczas których gościliśmy 90 wybitnych wykładowców.

Wśród naszych znamienitych gości znaleźli się m.in.:

 • ks. Adam Boniecki
 • Anna Dymna
 • Kazimierz Kutz
 • Jolanta Kwaśniewska
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • Jacek Santorski
 • Anna Sekudewicz
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek
 • prof. dr hab. Magdalena Środa

Atuty Uniwersytetu Każdego Wieku

 • zajęcia kierowane do osób z różnym wykształceniem
 • kontakt z osobistościami z życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego
 • urozmaicony program – ekonomia, historia, prawo, medycyna, kultura
 • możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki
 • zajęcia w sekcjach – joga, informatyka, języki obce
 • ciekawe wydarzenia towarzyskie i artystyczne
 • przyjazna atmosfera.