Twój rozwój z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy zewnętrznych. Dokładane są starania, aby dzięki dofinansowaniu oferta WSB stale się wzbogacała i była na bieżąco dostosowywana do dynamicznie zmieniających się wymagań gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Realizowane projekty, współfinansowane ze środków zewnętrznych dotyczą m.in.:

  • rozwoju oferty studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz MBA,
  • upraktyczniania programów kształcenia,
  • staży zawodowych,
  • dodatkowych szkoleń, kursów, doradztwa personalnego i edukacyjno-zawodowego dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych,
  • pozyskiwania zagranicznych akredytacji,
  • konferencji i seminariów związanych tematycznie z kierunkami kształcenia,
  • unowocześniania bazy dydaktycznej,
  • współpracy z biznesem, instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz szkołami ponadgimnazjalnymi.

Obecnie w Chorzowskiej WSB realizowane są projekty dotyczące:

Więcej informacji na temat projektów WSB Chorzów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:

Dział Projektów

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 29 pok. 116

tel. 32 34 98 472, -490, -491 / projekty@chorzow.wsb.pl

oraz

na stronie: www.efs.pl