Zobacz inny kierunek

Zintegrowany system informatyczny SAP ERP WSB Chorzów - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zintegrowany system informatyczny SAP ERP - studia na WSB w Chorzowie - III edycja

I GRUPA OD PAŹDZIERNIKA - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

II GRUPA OD LUTEGO 2019 - REKRUTACJA TRWA

Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

W moim przypadku o wyborze WSB zdecydował unikatowy w skali regionu program kierunku w zakresie oprogramowania SAP. Chciałem poszerzyć swoją wiedzę na temat tego systemu. Zaawansowana znajomość SAP z pewnością pomoże mi w pracy zawodowej jako specjalista ds. logistyki. WSB to był strzał w dziesiątkę! Dodatkowym atutem uczelni jest lokalizacja. Budynek znajduje się w Katowicach – w samym centrum miasta. Dzięki temu z łatwością dojeżdżam w weekendy na zajęcia

Paweł Łabuz
Słuchacz studiów podyplomowych

Cel
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP.

Korzyści
Podstawową korzyścią studiów jest zdobycie wiedzy biznesowej, technicznej i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu SAP. Słuchacze nauczą się również m.in. szybszego sporządzania raportów dla wewnętrznych i zewnętrznych celów sprawozdawczych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.

Absolwenci otrzymują nieodpłatnie zaświadczenie ukończenia szkolenia SAP.

SAP to światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki. Oferuje najbogatszy na rynku zakres funkcjonalności wspierających firmę w podejmowaniu decyzji zarządczych.
Znajomość systemu SAP stwarza wiele możliwości rozwoju zawodowego dzięki możliwości podjęcia pracy jako m.in. specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowań dostaw zewnętrznych, dystrybucja  i sprzedaż, kontroli i zapewnienie jakości, produkcja, finanse, kontroling finansowy, konsultant wdrożeniowy, architekt procesów businessowych i wiele innych.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia realizowane są na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP w formie laboratoriów komputerowych prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i doradców biznesowych.
Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na wykorzystanie gier biznesowych i symulacji. Słuchacze uczestniczą m.in. w grze – optymalizacji MRP oraz w kompleksowym procesie integracji modułów.
Wymiana własnych doświadczeń między słuchaczami umożliwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych dzięki analizie przypadków.

Uczestnicy
Studia adresowane są do:

 • osób, które pragną nabyć lub zgłębić wiedzę związaną z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych,
 • pracowników firm wdrażających lub rozwijających systemy klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych),
 • osób które chcą rozpocząć swoją karierę zawodową z systemem SAP ECC 6.0 ehp 7, SAP HANA
 • kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektów, kierowników funkcyjnych oraz menadżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, które planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP.

Studia Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.

Forma zajęć

 • 90% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP R3
 • 10% w formie wykładu

Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP R3 z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

„Na polskim rynku pracy w branży IT pogłębia się deficyt specjalistów ds. wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Znajomość systemu SAP to atut, który odpowiednio wykorzystany, stwarza bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Wśród pracodawców oferujących stanowiska konsultantów, programistów czy specjalistów z różnych modułów funkcyjnych systemu SAP znajdują się zarówno uznane firmy polskie, jak i międzynarodowe, dla których największym problemem jest znalezienie pracownika o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i znajomości realiów branży.”

Bartosz Szubzda – absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pracownik międzynarodowych firm konsultingowych. Konsultant wdrożeniowy SAP modułów logistycznych z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach wdrożeniowych i serwisowych. Kierownik zespołów konsultantów SAP.

Partner kierunku studiów
Atos

https://atos.net/pl/polska
Atos to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej zatrudniający około 100 000 pracowników w 72 krajach. Firma oferuje usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych, outsourcing i doradztwo. Atos jest wyłącznym światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. W Polsce działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach we Wrocławiu, Opolu, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Toruniu, Rzeszowie i Krakowie pracuje dziś ponad 5000 osób. Atos jest czterokrotnym laureatem certyfikatu Great Place to Work.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP w WSB w Chorzowie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 11

Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP R3 z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

We wszystkich niżej przedstawionych modułach zostanie dodatkowo pokazana i omówiona konfiguracja modułowa SPRO

Program

1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie - SAP MM 8 godz.
typy indeksów materiałowych * struktura danych podstawowych * tworzenie nowych indeksów materiałowych * zmiany indeksów materiałowych * dane podstawowe

2. Zarządzanie danymi zakupowymi  - SAP MM 4 godz.
dane podstawowe zakupowe * informacyjne rekordy zakupowe * lista źródeł zakupowych * dane podstawowe dostawców

3. Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców - SAP MM 4 godz.
tworzenie danych podstawowych dla dostawców * połączenie danych podstawowych dostawców z danymi zakupowymi * dane statystyczne* funkcje rekordów dla dostawców 

4. Przyjęcia towarów - SAP MM 8 godz.
generowanie zamówień zakupu * przyjęcie materiałów w referencji do zamówienia * przyjęcie bez referencji do zamówienia * anulowanie przyjęć * dostawy przychodzące *  zwroty materiałów * zwroty materiałów w referencji do zamówienia zwrotnego

5. Proces zakupu materiałów - SAP MM 8 godz.
zarządzanie danymi zakupowymi * typów zamówień * zarządzanie dostawcami * warunki cenowe * potwierdzanie dostaw * generowanie przypomnienia o niepotwierdzonych dostawach przez dostawców * generowanie przypomnienia o braku dostawy * lista źródeł *automatyczny proces tworzenia zamówień

6. Specyfikacja materiałowa, marszruta, gniazda robocze - SAP PP 8 godz.
definiowanie struktury materiałowej produktów i półproduktów * różne typy specyfikacji materiałowych. * marszruta, marszruta taktowa i receptura  * strategie redukcji * definiowanie stanowisk roboczych * rezerwacja zdolności produkcyjnych * koszty produkcji

7. Różne typy produkcji - SAP PP 4 godz.
produkcja szarżowa (dyskretna) * produkcja ciągła (seryjna) * produkcja procesowa * Kanban

8. Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego - SAP PP 8 godz.
plany produkcyjne na podstawie danych sprzedażowych – prognoza, punkt ponownego zamawiania, okienka czasowe * zapotrzebowania niezależne * ustalanie i harmonogramowanie produkcji * ruchy materiałowe * naprawianie błędów związanych z ruchami materiałowymi * braki powstające w procesie produkcyjnym * strategie planistyczne: MTO – produkcja na zamówienie klienta, MTS – produkcja na magazyn, produkcja wariantowa* MRP - planowanie surowców do zleceń produkcyjnych * automatyzacja procesów produkcyjnych

9. Raportowanie  produkcji - SAP PP 4 godz.
potwierdzanie produkcji, różne typy potwierdzeń * zużycia i uzyski materiałów * system informacyjny produkcji * przetwarzanie zbiorowe zleceń * zarządzanie procesem produkcyjnym

10. Planowanie zapotrzebowań materiałowych - SAP PP 8 godz.
strategie i grupy strategii * planowanie na podstawie historycznych zużyć * planowanie od góry do dołu * MRP, uzupełnianie , zapas bezpieczeństwa

11. Plany sprzedażowe. Realizacja zamówień klientów z uwzględnieniem strategii cenowych - SAP SD 8 godz.
realizacja zamówień sprzedaży * różne typy zamówień sprzedaży * planowanie sprzedaży * rabaty cenowe uzależnione od ilości lub wartości towaru * promocje * różnicowanie cen dla różnych segmentów rynku

12. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym - SAP SD 8 godz.
dokumenty wysyłkowe *  definiowanie i wybór miejsca wysyłki oraz trasy transportu * kompletacja i pakowanie towaru * kolektywne przetwarzanie zleceń wysyłkowych * wystawianie dokumentów rozliczeniowych * montaż zamówionych produktów.

13. Charakterystyki i plany kontroli - SAP QM 8 godz.
plany kontroli jakości * cechy kontrolne – jakościowe i ilościowe * metody kontroli * procedury i schematy próbkowania, zarządzanie próbkami * pochodzenie inspekcji * przypisywanie typów kontroli

14.Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży - SAP QM 8 godz.
cykl życia partii kontrolnej * generowania kontroli jakości * procesy w kontroli jakości – budowanie systemu jakości * przypisanie i modyfikacji planu kontroli * determinacja próbki * rejestracja wyników kontroli * rejestracja defektów *  powiadomienia kontroli jakości * decyzja użycia * zapasy kontroli jakości * reguła dynamicznej modyfikacji * automatyzacja podejmowania decyzji

15. Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM - SAP WM 16 godz.
struktura magazynu IM * struktura magazynu WM * rodzaje przesunięć * dostawy przychodzące * dostawy zwrotne IM/WM * automatyzacja ruchów * skanery kodów kreskowych i tagów RFID * znakowanie materiałów * automatyzacja procesów przyjęć i wydań towarów

16. SAP testy integracyjne - SAP MM, PP, SD, QM, WM, FICO, HR 16 godz.
zamówienie klienta * MRP * zakup materiałów * przyjęcie materiałów * kontrola jakości * zlecenia produkcyjne * wysyłka produktu * wystawienie rachunku * przyjęcie płatności

17. Finanse i controlling w przedsiębiorstwie - SAP FICO 32 godz.
księgi finansowe * zasady rozliczania transakcji * struktura controllingu * kontrola kosztów i zyskowności przedsięwzięć * cykliczne rozliczenia kosztów * wycena materiałów

18. Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAPa - SAP ABAP BASIS QUERY  16 godz.
ABAP *  HANA * FIORI * ZAPYTANIA QUERY * LSMW * struktury danych * profile autoryzacyjne * struktury * zarządzanie wersjami * Debugger * śledzenie (tracer) * programy

Forma zaliczenia:
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu poznanych modułów SAP oraz projekt funkcjonalny lub wdrożeniowy z wybranego zakresu SAP realizowany indywidualnie lub zespołowo pod opieką konsultantów SAP – wykładowców kierunku

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowany system informatyczny SAP ERP w WSB w Chorzowie

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich praktycy i eksperci w obszarze merytorycznym kierunku. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

Zajęcia prowadzą między innymi:

mgr inż. Bartosz Szubzda
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. 9 letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym oraz IT. Szeroka wiedza w zarządzaniu jakością, procesami zakupowymi, MRP, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, produkcji i wytwarzania cGMP, SOX, analizie ryzyka, walidacji systemów, ITIL. Audytor wewnętrzny. Doświadczenie SAP zdobyte w firmach produkcyjnych z bardzo mocnym naciskiem na procesy biznesowe. Lider w licznych wdrożeniach SAP R/3 dla modułów logistycznych. Project Manager w implementacji SAP IDES R/3 6.0 ECC. Project Manager w projekcie integracji systemu RFID do SAP R/3. Wielokrotnie pełnił funkcję mediatora pomiędzy działem IT i zespołami biznesowymi. Konsultant Application Management Services. Bardzo duże doświadczenie międzynarodowe (projekty w Niemczech, Francji, Polsce, Austrii, Hiszpanii, Holandii, USA, Rumunii, na Węgrzech i Czechach). Doświadczenie w projektach optymalizacji istniejących procesów. Project Management (menedżer w 2 projektach, lider w 5 projektów, uczestnik w ponad 20)..

mgr Bartłomiej Socha 
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. Posiada certyfikat GAMP5. W swojej karierze współtworzył szereg dedykowanych rozwiązań logistycznych opartych o system SAP.

mgr inż. Paweł Woźniak
Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP.
Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji.
Udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.
Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

mgr inż. Wojciech Barczyński
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Obecnie inżynier programista w nagradzanym za innowacyjność start-upie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack. Wcześniej członek zespołu badawczego SAP, gdzie specjalizował się w zastosowaniu technologii Ekstrakcji Informacji, Technologii Semantycznych i innych technik data mining-u w aplikacjach Business Intelligence. Współautor trzech patentów. Rozwijane w tym czasie aplikacje i prototypy były prezentowane na kluczowych konferencjach SAP: DKOM i SAPPHIRE. Publikacje naukowe Wojciecha Barczynskiego obejmują artykuły w czołowych konferencjach w dziedzinie technologii wyszukiwania informacji i baz danych, takich jak VLDB, WWW, i TREC. Specjalista z zakresu inżynierii oprogramowania, data mining'u i Openstack. Posiada doświadczenie w projektach komercyjnych i naukowych.

mgr Paulina Kuliga
Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych o kierunku Analiza Biznesowa na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje na stanowisku analityka biznesowego w obszarze SAP FI w międzynarodowej firmie konsultingowej świadczącej usługi w zakresie doradztwa i audytu IT. Wcześniej zdobywała doświadczenie na komercyjnych projektach wdrożeniowych z sektora prywatnego jak i publicznego, jako konsultant zadaniowy. Specjalistka z zakresu procesów finansowych.

mgr Piotr Kosior
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie manager ds. wdrożenia SAP w jednej z największych polskich Grup Kapitałowych i General Key User modułu SAP FI. Doradca biznesowy i trener biznesu.

mgr inż. Sebastian Sobczyk 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

mgr Elżbieta Gmur
Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, opracowanie rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków kosztów, zakładowych planów kont, technik księgowania.

Kinga Moska
Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Informatyka w biznesie. Specjalizuje się w zintegrowanych systemach informatycznych ERP, głównie w systemie SAP, a także w systemach wspomagających podejmowanie decyzji Decission Support Systems. Obecnie Konsultant SAP Business Intelligence. Bierze udział w projektach dotyczących utrzymania hurtowni danych SAP BW, a także administracji platformą SAP BusinessObjects. Wcześniej analityk systemu SAP.  Interesuje się zarządzaniem projektami - szczególnie tymi IT, posiada certyfikaty: PRINCE2® Foundation, Agile PM Foundation i Scrum Fundamentals. Organizatorka wielu spotkań i warsztatów z systemu SAP dla studentów wrocławskich uczelni.

Mariusz Bubeła
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP. Ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. W swojej karierze współtworzył szereg dedykowanych rozwiązań logistycznych opartych o system SAP. Obecnie pracuje na stanowisku konsultanta SAP w obszarze MM, WM i Workfow

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowany system informatyczny SAP ERP w WSB w Chorzowie

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł435 zł2175 zł4350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

Pokój nr 14.

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON - PIĄ:
  • SOB - NIEDZIELA:
  • 08:00 - 17:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349