Zobacz inny kierunek

Tester oprogramowania WSB Chorzów - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Tester oprogramowania  - studia w WSB w Chorzowie

I GRUPA OD PAŹDZIERNIKA - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

II GRUPA OD  8 GRUDNIA - REKRUTACJA TRWA

W czasie studiów m.in.: nauczysz się programować w języku Python, poznasz Selenium Webdrivera, SQL-a, Jenkinsa i Dockera oraz platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących scrum/kanban.

Odważyłem się i zmieniłem branżę. Zacząłem pracę jako tester oprogramowania – studia na tym kierunku pozwoliły mi szybciej przyswoić wiedzę w dziedzinie programowania w języku Python oraz wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), co jest niezbędne, aby pracować i rozwijać się w branży IT. Dzięki studiom zdobędę dyplom szanowanej Uczelni, który udokumentuje mój nowy zawód

Krzysztof Komainda
Słuchacz kierunku tester oprogramowania,
 

womCel
Celem kursu jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania. W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, i platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie przykładowego projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban.

Korzyści
Dzięki doświadczonym wykładowcom oraz programie studiów skupionym na umiejętnościach praktycznych, najpopularniejszych obecnie narzędziach na rynku IT, oraz najlepszych praktykach, absolwenci kierunku będą mieli dużą przewagę na rynku pracy. Koszt złej jakości oprogramowania przekracza często wielokrotnie  nakład na wytworzenie samego oprogramowania. Dlatego firmy, nie tylko z branży IT, nieustannie poszukują inżynierów oprogramowania i testerów dla aplikacji zarówno mobilnych jak i serwerowych. 
Absolwenci otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia: Tester oprogramowania. 
Dodatkowo każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu testerskiego ISTQB Foundation Level w ramach egzaminu organizowanego przez WSB WZ  w Chorzowie, w współpracy z testerzy.pl , za dodatkową, (niższą niż standardowa) opłatą.

Praktyczny charakter studiów
Program kierunku jest zorientowany na umiejętności praktyczne, w czasie każdych zajęć przynajmniej połowa czasu będzie poświęcana rozwijaniu umiejętności programistycznych. Część zajęć będzie poświęcona programowaniu w języku Python. Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce, absolwenci będą mieli realny wpływ na poprawę jakości oprogramowania oraz zmniejszenie czasu jego wytwarzania. Duży nacisk w czasie studiów będzie kładziony na pisanie kodu i integrację narzędzi do automatyzacji.  W ramach studiów, uczestnicy będą wykonywać projekt. Projekt wymaga wykorzystania nabytych umiejętności do rozwiązania złożonego problemu pod opieką wykładowcy. Program kierunku oraz wykładowcy pomogą uczestnikom w przygotowaniu się do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Level.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób planujących rozwijanie swojej kariery w branży IT. Dzięki omówieniu szerokiego wachlarza technologii i ćwiczeń praktycznych, studia będą inspiracją do poszerzenia swojej wiedzy zarówno dla osób doświadczonych jak i rozpoczynających swoją karierę w IT.
Warto przed pierwszymi zajęciami, poświęcić czas na przygotowanie się. Podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku programowania będzie pomocna. Polecamy na początek: Ruby, Python albo Golang. Jeśli będą Państwo potrzebowali w tym zakresie pomocy prosimy o kontakt: sobczyk.sebastian@gmail.com

„Firmy poszukują testerów, którzy potrafią opracowywać strategie testów, wdrażać je w zespołach, oraz zautomatyzować procesy związane z rozwojem oprogramowania. Koszt niskiej jakości kodu jest wysoki. Stworzyliśmy więc program, który dostarcza praktycznych narzędzi niezbędnych do poprawy jakości oraz zmniejszenie czasu wytwarzania oprogramowania.”

Adam Przybyła
Linux System Engineer, Wykładowca Kierunku

Partnerzy programu
Realizując studia podyplomowe na kierunku Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami

GIGASET
Firma Gigaset Communications Polska powstała w 2002 roku i od tamtej pory ciągle się rozwija. Obecnie stanowi główne centrum R&D z ponad 130 pracownikami, którzy odpowiadają za rozwój i utrzymanie kluczowych dla firmy produktów i usług. Portfolio firmy obejmuje wiele dziedzin, w tym domowe systemy bezpieczeństwa oparte na chmurze, aplikacje mobilne, telefonię IP i bezprzewodową.Czy Interesujesz się nowoczesnymi językami programowania, technikami i metodami wytwarzania oprogramowania? Firma jest ekspertem w tych dziedzinach – IoT, iOS, Androidem, CI, dostarczanie oprogramowania, automatyzacja testów, rozwijanie usług opartych na chmurze, systemy wbudowane, telekomunikacja bezprzewodowa, VoIP, Inteligentny Dom i wiele innych! Spośród wielu podejść projektowych czy operacyjnych, takich jak DevOps, ITIL, Agile, Kanban czy Scrum, firma dobiera pasujące do tworzonych rozwiązań; od oprogramowania czujników i aktorów do aplikacji mobilnych, od systemów telefonicznych do najnowocześniejszych usług opartych na chmurze. Inwestuje w rozwiązania w pełni zautomatyzowane, integrowane i wdrażane w sposób ciągły. Wiecej informacji na Linkedin. 

TESTERZY.PL
Testerzy.pl to zespół doświadczonych trenerów i konsultantów z obszaru testowania oprogramowania. Jesteśmy największym polskim portalem poświęconym testowaniu. Od początku działalności nieprzerwanie przekazujemy wiedzę i doświadczenie, wspierając testerów w rozwoju kariery.Dzięki naszym warsztatom uczestnicy uczą się, jak być dobrym testerem czy kierownikiem testów, jak pisać dobre przypadki testowe i eksplorować oprogramowanie, jak wdrażać i stosować automatyzację. Pokazujemy, jak testować aplikacje pod kątem użyteczności, wydajności czy bezpieczeństwa, jak wykorzystać do maksimum narzędzia Selenium, SoapUI, TestLink, TestComplete i nie tylko.
Wspomagamy rozwój w ramach popularnej ścieżki certyfikacyjnej ISTQB. Szkolą dla nas akredytowani trenerzy ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego, a my sami jesteśmy oficjalnym partnerem i dostawcą egzaminów ISTQB. testerzy.pl są partnerem kierunku "Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych” na WSB Wrocław

TestFLO
TestFLO jest jednym z najszybciej rozwijających się rozwiązań do zarządzania testami działającym w oparciu o aplikację JIRA. Dostępna jest wersja serwerowa jak również wspierająca JIRA Cloud. Realizuje proces testów od etapu planowania, projektowania poprzez implementację, wykonanie na metrykach i raportach kończąc. Dostarcza repozytorium przypadków testowych, integruje się z procesami Defect i Requirement Management, wspiera procesy wykonywania i zbierania wyników z testów automatycznych, umożliwia elastyczne tworzenie procesów testowych i dostosowanie ich do swoich własnych potrzeb. Dowiedz się więcej na testflo.com. TestFLO rozszerza JIRA o procesy zarządzania Testami i umożliwia pracę testerom w ich środowisku i kontekście. W ramach współpracy na tym kierunku z WSB Wrocław będziemy oferować praktyki dla studentów/absolwentów a także dla najlepszych pracę w firmie INTENSO oraz będziemy dzielić się wiedzą na zajęciach na temat JIRA oraz TestFLO i ich roli w procesie zarządzania testami.

SMACC
SMACC jest wiodącym startupem FinTech w Niemczech. Z pomocą technologii sztucznej inteligencji, automatyzujemy procesy księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza platforma SaaS pomaga klientom oszczędzić czas i pieniądze przetwarzać tysiące dokumentów i danych księgowych automatycznie.
Budujemy nasz pierwszy zespół programistyczny w Warszawie i chcemy, jednocześnie, włączyć się w kształtowanie i wspieranie polskiej społeczności IT.

Terminalfour

t4_web_900.jpg

TERMINALFOUR is a digital engagement & web content management platform for higher education. We enable Universities & Colleges to drive student recruitment, retention, alumni fundraising & research promotion by maximizing the effectiveness of their digital & content strategies. We have offices in Boston, San Diego, Dublin, Wroclaw, London and Sydney and a large global partner ecosystem that provide local implementation of our WCM software.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania  w WSB w Chorzowie

liczba miesięcy: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 11

Program

Forma zajęć:

 • 85% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej
 • 15% w formie wykładu

 I. Tester jako developer narzędzi  - (40 godz.)
1. Konfiguracja lokalnego środowiska z wykorzystaniem maszyn wirtualnych i kontenerów 8 godz.
2. Linux jako platforma dla narzędzi testera 4 godz.
3. Tester jako developer narzędzi z pomocą Python-a - warsztaty 8 godz.
4. Testy jako obywatel pierwszej kategorii z Test-Driven Development 8 godz.
5. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT 4 godz.
6. Przegląd bibliotek wykorzystywanych w testowaniu (np. pytest) 8 godz.

Słuchacz nabędzie (ugruntuje) wiedzę z zakresu języka Python, platformy Linux, oraz pozna popularne biblioteki używane w testowaniu oprogramowania.

II. Podstawowe zagadnienia dla testowania oprogramowania -  (28 godz.)
1. Testy w cyklu rozwoju oprogramowania 4 godz.
2. Rodzaje testów według funkcjonalności oraz celów 4 godz.
3. Strategie testowania oraz priorytetyzacja testów 4 godz.
4. Techniki projektowania testów 4 godz.
5. Omówienie BDD vs TDD, BDD z użyciem Behave/Cucmber 4 godz.
6. Testy w zespołach stosujących metodyki zwinne Agile (SCRUM, Kanban) 4 godz.
7. Współpraca, raporty i zarządzanie testami (JIRA oraz TestFlo.com) 4 godz.

Słuchacz nabędzie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczącej testowania, rodzajów testów i ich zastosowania. Słuchacz pozna również jak testowanie odbywa się w zespołach stosujących Agile (SCRUM i Kanban).

III. Technologie wykorzystywane w testowaniu -  (60 godz.)
1. Continuous Integration oraz Continuous Delivery, kultura DevOps 4 godz.
2. Wykorzystanie języka zapytań SQL w testowaniu bazy danych 8 godz.
3. Narzędzia: Github, Gitlab, Sonar, Jenkins, TravisCI, BlackDuck 16 godz.
4. Testowaniu aplikacji internetowych oraz API z Robot framework 8 godz.
5. Testowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium Webdriver 16 godz.
6. Testowanie aplikacji mobilnych iOS/Android z Appium  8 godz.

Słuchacz będzie potrafił zastosować wybrane narzędzia do automatyzowania testowania w różnych etapach budowy oprogramowania.

IV. Najlepsze praktyki  - (24 godz.)
1. Najgorsze Praktyki, Cargo Cult i Silver Bullet 4 godz.
2. Wykorzystanie platform w chmurze ( Docker, Kubernetes, Heroku i AWS) 8 godz.
3. Testowanie wydajnościowe  aplikacji 8 godz.
4. Projektowanie testów i dokumentacja 4 godz.

Słuchacz będzie rozumiał, że implementacja testów jest równie ważna jak implementacja aplikacji, dlatego podobnie jak w przypadku kodu aplikacji, kod obsługujący testy powinien być projektowany oraz implementowany z właściwą starannością.

V. Miękkie aspekty inżynierii oprogramowania -  (16 godz.)
1. Software Craftmanship i  Profesjonalizm 4 godz.
2. Kultura testowania w zespole i współpraca z programistami 4 godz.
3. Przygotowanie do przykładowych zadań na rozmowie o pracę na stanowisku Testera oprogramowania  4 godz.

4. Przygotowanie CV, profilów: github, Linkedin, xing, goldenline 4 godz.

Słuchacz nabędzie miękkich umiejętności niezbędnych w pracy w zespole informatycznym oraz zagadnienie profesjonalizmu dla inżynierów oprogramowania.

VI. Egzamin (8 godz.)
1.Podsumowanie 
2. Prezentacja projektów
3. Egzamin

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt indywidualnie lub zespołowo.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania w WSB w Chorzowie

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak psychologia, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

Zajęcia prowadzą między innymi:

Wojciech Barczyński 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Programista i kierownik zespołu w nagradzanym za innowacyjność start-upie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack – Cloud & Heat Technologies GmbH. Wprowadził w C&H proces Ciągłej Integracji (Continuous Integration) dla głównego produktu opartego o Openstack-a zintegrowanego z platformą serwerową i siecią sensorów je monitorujących. Wielokrotnie automatyzował procesy testowania oraz wprowadzał narzędzia zarządzania konfiguracją takich jak Chef, Ansible, czy Saltstack. Na co dzień praktykuje Software Craftsmanship i kultywuje filozofie DevOps. Posiada doświadczenie w projektach komercyjnych i naukowych.

Adam Przybyła
Linux System Engineer w jednej z wrocławskich korporacji, zajmujący się rozwojem narzędzi wspomagających procesy budowy aplikacji oraz adaptacją dystrybucji Linux-a pod wymagania aplikacji i docelowej platformy. Przeprowadza również szkolenia na temat testowania, Python-a czy Openstack-a.

Grzegorz Mazur
Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Certyfikowany tester ISTQB ADVANCED. Pracuje jako tester aplikacji mobilnych we wrocławskiej firmie budującej oprogramowanie na platformy iOS oraz Android dla klientów z różnych części świata.Posiada doświadczenie zarządzaniu jakością i testami w projektach aplikacji mobilnych. Jego pasją jest przekazywanie wiedzy i realizuje ją prowadząc szkolenia z zakresu budowy aplikacji webowych i mobilnych oraz testowania oprogramowania.

Karol Piotr Kolański
Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku kariery pracownik centrów badawczo-rozwojowych dużych firm. Posiada doświadczenie w pracy jako inżynier jakości oprogramowania (embedded, web oraz mobile). Pracował przy projektach związanych z inteligentnym domem, Internet of Things oraz automotive. Wieloletni użytkownik Linuxa. Zwolennik automatyzacji testów w Selenium Webdriver oraz Appium przy pomocy języka Python. Pasjonat elektroniki mikroprocesorowej. Członek Zarządu ds. IT Biznesowego Klubu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania w WSB w Chorzowie

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł435 zł2175 zł4350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

Pokój nr 14.

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON - PIĄ:
  • SOB - NIEDZIELA:
  • 08:00 - 17:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349