Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Chorzów - Studia I stopnia

akredytacja IACBE
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek Zarządzanie w WSB w Chorzowie?

 

Zarządzanie w WSB w Chorzowie

 • Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia, realizowania i mierzenia osiąganych efektów.logo_iacbe.jpg
 • Systematycznie konsultowane programy nauczania z Partnerami Biznesowymi chorzowskiej WSB oraz prowadzenie zajęć przez praktyków zarządzania sprawiają, że zdobędziesz wiedzę i kompetencje do czynnego uczestniczenia w procesach zarządczych przedsiębiorstw.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o najbardziej efektywne sposoby przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności, np. gry strategiczne dla biznesu czy case studies, dostarczające nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również cenną praktykę.
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach rozwijających umiejętności w dziedzinie ekonomii, finansów i rachunkowości czy zarządzania.

Dobry menedżer to osoba potrafiąca skutecznie i efektywnie realizować wyznaczone cele. Może to osiągnąć dzięki posiadanej specjalistycznej wiedzy, umiejętności zarządzania pracownikami oraz zdobytemu doświadczeniu. Bardzo dobry menedżer to osoba, która ma ponadto świadomość konieczności wprowadzania zmian, które mogą przerodzić się w mocne strony lub szanse przedsiębiorstwa, ale tylko wtedy, gdy będzie umiała właściwie nimi zarządzać potrzebami pracodawców.

dr inż. Michał Gębczyński
Menedżer kierunku, specjalista w zakresie
restrukturyzacji i zarządzania zmianą

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku będziesz:

 • znał zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej, warunkowań ich konkurencyjności
 • potrafił gospodarować posiadanymi zasobami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej
 • posiadał umiejętności planowania strategicznego i umiejętności przełożenia jego celów na działalność operacyjną
 • zarządzać złożonymi przedsięwzięciami zgodnie z metodyką Project Management
 • tworzył skuteczne strategie marketingowe prowadzące do realizowania planów sprzedażowych zwiększających udziały rynkowe przedsiębiorstwa
 • potrafił organizować pracę w środowisku międzynarodowym lub firmie zajmującej się współpracą z zagranicą.

kr_haslo_0.png

 

Dodatkowe kursy dla kandydatów oraz studentów I stopnia.

partner-zarzadzanie.png

Studenci i absolwenci WSB w Chorzowie uczestniczą w warsztatach Koła Przedsiębiorczych, prowadzonych przez doświadczonych trenerów biznesu.

 

Jako absolwent kierunku zarządzanie możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

praktyczna-wiedza_0.png

  Program studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Chorzowie

  Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Podstawy zarządzania
  • Marketing i badania marketingowe
  • Rachunkowość finansowa
  • Mikroekonomia
  • Nauka o organizacji
  • Podstawy prawa
  • Podstawy psychologii
  • Podstawy socjologii
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu
  • Technologia informacyjna
  • Statystyka i ekonometria
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Wychowanie fizyczne
  • Wprowadzenie na rynek pracy

   

  Opiekunem kierunku zarządzanie jest dr inż. Michał Gębczyński. Jako menedżer kierunku oraz kierownik zakładu dydaktycznego nadzoruje procesem kształcenia oraz jest odpowiedzialny za rozwój kierunku studiów.

  Dr inż. Michał Gębczyński 
  Menedżer z wieloletnim doświadczeniem związanym z implementacją strategii oraz procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach hutniczych, zbrojeniowych oraz górnictwa węgla kamiennego. W spółkach doradczych zarządzający projektami poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe związane z restrukturyzacją oraz procesem zarządzania zmianami prowadzącymi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

  Wykładowcy na kierunku Zarządzanie

  Dr hab. Anna Wziątek-Staśko
  Menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz trenerka biznesu. Specjalista z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Wykładowca uczelni polskich a także m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Finlandii. Recenzentka oraz członek Editorial Board uznanych czasopism naukowych, np. Journal „China-USA Business Review”, „Economics World”, „Modern Management Review”, „International Journal of Contemporary Management”,  „Economics and Management”.

   

  Dr Radosław Cyran
  Specjalista w obszarze efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi, potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej. Autor ekspertyz związanych z instrumentami polityki mieszkaniowej, lider projektów strategicznych na rzecz rozwoju mieszkalnictwa, restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, tworzenia spółek mieszkaniowych. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Katowicach.

  Dr Mirosław Czerwiński
  Specjalista ds. ekonomii społecznej, mikro i makroekonomii, historii polskiej myśli ekonomicznej oraz rynku kapitałowego. Stypendysta Uniwersytetu w Oksfordzie, Uniwersytetu Luiggi Bocconi w Mediolanie oraz Uniwersytetu w Bordeaux. Pełnił funkcję Członka a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice.

  Dr Krzysztof Koj
  Ekonomista, menedżer, trener biznesu, konsultant, moderator i facylitator. Specjalista w dziedzinie ekonomicznego otoczenia biznesu oraz negocjacji, zrzeszony w Polskim  Towarzystwie Trenerów Biznesu. Dyrektor akademicki programów Executive MBA i MBA we współpracy z Coventry University i Franklin University. Profesor wizytujący w Modern College of Business and Science (Maskat, Sułtanat Omanu). Adiunkt we Franklin University (Columbus, Ohio, USA). Honorowy członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
  Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Chorzowie.

  Dr Kazimiera Kotra
  Ekonomista. Konsultant w zakresie zarządzania marką i strategii marketingowych m.in. w firmie A&K Luxury. Aktywny członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego Group. Posiada liczne certyfikaty, m.in. Społecznej Akademii Nauk oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

  Dr Arkadiusz Przybyłka
  Specjalista się w szeroko pojmowanej polityce społecznej i gospodarczej oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autor licznych ekspertyz, współautor  m.in. Strategii Polityki Społecznej województwa śląskiego oraz Diagnozy potrzeb obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego. Absolwent European Academy of Technology and Management (Niemcy) na kierunku: International Management uzyskując tytuł zawodowy - Menadżer Projektów Europejskich.

   

  Dr Bogumiła Smolorz
  Autorka licznych publikacji z dziedziny zarządzania i ekonomii. Szczególne zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Dr Joanna Toczyńska
  Specjalista w obszarze modelowania systemowego zagadnień zarządzania uczelnią wyższą, oceną jakości kształcenia oraz finansowania inwestycji. Zainteresowania naukowo-badawcze związane z analizą wykorzystania funduszy UE oraz procedur pozyskiwania funduszy wspólnotowych, zarządzaniem projektami europejskimi. Realizowała projekty edukacyjne dla przedsiębiorców z zakresu restrukturyzacji oraz budowania strategii eksportowej przedsiębiorstw. Ekspert czasopisma „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

  Mgr Daniel Gaś
  Menedżer w jednej z największych instytucji finansowych  w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi w sektorze finansowym oraz w obsłudze klienta business to customer (B2C) i business to business (B2B). Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich i sprzedażowych z akcentem na produkty bankowe i obsługę klienta oraz w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

  Mgr Piotr Janulek
  Menedżer zarządzający projektami edukacyjnymi z obszarów zarządzania oraz informatyki. Skutecznie wspiera menedżerów w środowisku digital: od konfiguracji narzędzi, implementacji do ewaluacji. Współautor wielu inicjatyw i projektów przyczyniających się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. W swojej pracy naukowej zgłębia fenomen e-usług, który rozwija w pisanej pracy doktorskiej. Prezes Zarządu Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju z siedzibą w Cieszynie.

  Mgr Kinga Religa
  Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu promocji (strategie komunikacji marketingowej, kampanii promocyjnych, projektów badawczych). Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu Professional Diploma in Marketing, posiada międzynarodowy dyplom kompetencji marketingowych The Chartered Institute of Marketing in London. Naukowo realizuje się w obszarze komunikacji marketingowej.

  Mgr Tomasz Bździuch
  Menedżer działu Service Managment w IBM Client Innovation Center. Od kilkunastu lat pracuje w branży IT w obsłudze klienta zagranicznego. Realizuje projekty szkoleniowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem usługami. Naukowo bada racjonalność wykorzystania zasobów organizacji oraz efektywne dostarczanie wartości przez skuteczne zarządzanie usługami z wykorzystaniem procesów biznesowych. Posiada certyfikat ITIL Expert.

  Mgr inż. Andrzej Federowicz
  Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży energetycznej i rafineryjnej.

   

  Mgr Michał Raszka
  Dyrektor Działu Komunikacji i Strategii Medialnych w Grupie PRC. Rzecznik prasowy, twórca kampanii public relations, media relations, marketingowych. Praktyk i teoretyk zarządzania kryzysowego. Komentator w mediach branżowych i ogólnopolskich. Zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętą komunikacją perswazyjną, marketingiem politycznym, nowymi mediami.

   

  foto233x134_105.jpgDr Ewa Popławska
  Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od 15 lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania.

   

   

  Ceny studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Chorzowie

  Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności:

  Masz do wyboru:

  • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
  • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy

  Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

  Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów.

  Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

   

  Loader
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  275 zł250 zł315 zł285 zł1575 zł1425 zł3150 zł2850 złI rok
  370 zł430 zł2150 zł4300 złII rok
  550 zł2750 zł5500 złIII rok

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  365 zł340 zł425 zł395 zł2125 zł1975 zł4250 zł3950 złI rok
  365 zł425 zł2125 zł4250 złII rok
  425 zł2125 zł4250 złIII rok
  IV rok

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  275 zł250 zł315 zł285 zł1575 zł1425 zł3150 zł2850 złI Rok nauki
  370 zł430 zł2150 zł4300 złII Rok nauki
  550 zł2750 zł5500 złIII Rok nauki

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  365 zł340 zł425 zł395 zł2125 zł1975 zł4250 zł3950 złI rok
  365 zł425 zł2125 zł4250 złII rok
  425 zł2125 zł4250 złIII rok
  IV rok

  Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


  Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

   • ul. Sportowa 29
   • 41-506 Chorzów
   • PON:
   • WTO - CZW:
   • PIĄ:
   • SOB:
   • NIEDZIELA:
   • 10:00 - 19:00
   • 08:00 - 17:00
   • 10:00 - 17:00
   • 09:00 - 14:00
   • -
   • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
   • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

  Javascript is required to view this map.
  50.27945418.956349