Zobacz inny kierunek

Logistyka - studia dualne WSB Chorzów - Studia I stopnia

studia inżynierskieEFSnowość
Studia stacjonarne STACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dofinansowane studia dualne na kierunku logistyka - tryb stacjonarny

kierunek_ue.png

Kierunek objęty Projektem: "SYNERGIA W KSZTAŁCENIU - studia dualne I stopnia dla przyszłych inżynierów logistyki na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu"

Co zyskasz studiując dualnie logistykę w WSB w Chorzowie ?

ksztalcenie_dulne.png

 • Doświadczenie cenione przez pracodawców uzyskane poprzez realizację części zajęć w firmach - 2 m-ce w każdym semestrze staż u pracodawcy
 • klucz-do-kariery_0.png
 • Umiejętność tworzenia projektów w warunkach rzeczywistych
 • Wartościowy tytuł inżyniera
 • Po studiach masz duże szanse na zatrudnienie w firmie, w której będziesz odbywał staże.

kobryn_2.jpgStudia dualne kierunku Logistyka w WSB są efektem kilku lat konsultacji z firmami i środowiskiem studentów w ramach Rady Kierunku. To unikalne studiowanie pod opieką doświadczonych praktyków w firmach z branży TSL przy okazji odbywania stażu. Wykonywane tam projekty zastępują większość ćwiczeń w WSB, a część realizowanych wykładów będzie dostępnych w formie nagrań na platformie dydaktycznej WSB. Jednak najważniejsze atuty tych studiów to cykliczne płatne staże i brak opłat za studia w uczelni o wieloletnim doświadczeniu w kształceniu inżynierów logistyki. 

dr inż. Jarosław Kobryń
Menedżer kierunku, specjalista w zakresie zagadnień
inżynierskich i systemowych w gospodarce,
przemyśle oraz ochronie środowiska

zdobywaj-przydatne-umiejetnosci.pngCzego nauczysz się w trakcie studiów?

 • będziesz analizować procesy logistyczne i spedycyjne
 • nauczysz się skutecznie i efektywnie zarządzać procesami logistycznymi we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • dowiesz się, jak zarządzać procesami logistycznymi w skali globalnej
 • będziesz zarządzać łańcuchem dostaw
 • dowiesz się, jak wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne w projektowaniu procesów i systemów logistycznych oraz w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwie
 • nauczysz się realizować zadania w zakresie budowy systemów logistycznych
 • będziesz organizować procesy transportowe oraz stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne w transporcie i spedycji międzynarodowej
 • nauczysz się optymalizować koszty logistyczne
 • będziesz uczestniczyć w tworzeniu praktycznych projektów z zakresu logistyki

Już podczas studiów rozpoczniesz staż zawodowy, który zaczniesz realizować od pierwszego semestru studiów:

 • w pierwszym semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń);
 • w drugim semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (maj i czerwiec);
 • w trzecim semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń);
 • w czwartym semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (maj i czerwiec);
 • w piątym semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń);
 • w szóstym semestrze- 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (maj i czerwiec)
 • w siódmym semestrze- 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń)

Lista szkoleń/kursów dla wszystkich studentów studiów dualnych:

 • semestr I Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków
 • semestr II Operator Wózków Jezdniowych Podnośnikowych
 • semestr III Przewozy artykułów żywnościowych
 • semestr IV Przewozy nienormatywne
 • semestr V Przewozy Towarów Niebezpiecznych (ADR) - szkolenie dla nadzoru
 • semestr VI Osoba zarządzająca transportem drogowym osób i rzeczy
 • semestr VII Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy

Szkolenia on-line:

 • Gra symulacyjna Service Simulation-zarządzanie i strategia-firma transportowa
 • Dostęp do egzaminu na certyfikat VCC z j.obcego fachowego po lektoracie w ramach zajęć programowych

W każdym semestrze odbywać się będą bezpłatne profesjonalne kursy (część online) po ukończeniu których będziesz miał możliwość uzyskania profesjonalnych certyfikatów zawodowych.

Wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na studia:

Etap 1

 • Weryfikacja formalna dokumentów, ich kompletności, w tym złożenia oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.
 • Opracowanie listy rankingowej na podstawie oceny poziomu znajomości matematyki

Etap 2

 • Powołanie przez Dziekana komisji kwalifikacyjnej:
 1. Opracowanie przez komisję kwalifikacyjną listy kryteriów ocenianych podczas rozmów z kandydatami
 2. Rozmowy kwalifikacyjne – 30 kandydatów z 30 pierwszych miejsc na liście rankingowej

Jako absolwent kierunku logistyka możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

Program studiów na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowie

 • jezyk obcy 
 • matematyka
 • podstawy marketingu
 • podstawy ekonomii
 • podstawy zarządzania
 • BHP
 • podstawowe zagadnienia logistyki
 • metody efektowanego uczenia się tworzenia prac projektowych
 • staż
 • towaroznawstwo
 • podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • infrastruktura logistyczna
 • podstawy prawa
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • podstawy socjologii
 • wychowanie fizyczne
 • ochrona własności intelektualnej
 • podstawy komunikacji
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • fizyka
 • technologia i ekonomika transportu
 • finanse
 • zarządzanie przepływem materiałów (zaopatrzenie/produkcja/dystrybucja))
 • wprowadzenie na rynek pracy
 • grafika inżynierska
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • normalizacja i zarządzanie jakością
 • język obcy fachowy
 • wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • podstawy logistyki miejskiej
 • statystyka z elemnetami badań operacyjnych
 • laboratorium systemów logistycznych
 • przedmioty specjalnościowe
 • seminarium dyplomowe
 • staż dyplomowy
 • projektowanie procesów
 • zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka
 • praktyka zawodowa
 • przedmioty do wyboru
 • wykład monograficzny

Wykładowcy na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowie

 dr hab. inż. Alina Lipińska - Słota
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
Autorka monografii pt.: Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej (2000) – nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz nagroda Ministra Infrastruktury (1 miejsce w konkursie). Współautorka trzynastu opracowań zwartych, wśród których na podkreślenie zasługują: Europa – Azja. Gospodarka, Transport; praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2007), Technologie transportowe XXI wieku; praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2008), Logistyka – infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki; praca zbiorowa pod redakcją M. Mindura (2008 i 2012), Transport Europa – Azja; praca zbiorowa pod redakcją M. Mindura (2009), Транспорт в товарообмене между Европой и Азией, Под редакцией М. Миндура (2011), Technologie transportowe, praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2014).  Ponadto jest autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, a także współautorką licznych opracowań na rzecz praktyki.
Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach technologii logistycznych, spedycji międzynarodowej, rachunku ekonomicznego w transporcie, a także korytarzy transportowych i przewozów tranzytowych przez terytorium Europy i Azji oraz centrów logistycznych.

dr hab. inż. Marzena Kramarz
Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, pracownik Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autorka monografii Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Gliwice 2012, a także licznych artykułów z zakresu logistyki w tym zwłaszcza zarządzania łańcuchem i siecią dostaw. Współautorka podręczników akademickich: Podstawy logistyki w dystrybucji (Bendkowski) Gliwice 2003, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy Cz I i II (Bendkowski) Gliwice 2006 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011(Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin 2014. Zainteresowania naukowe: projektowanie sieci i łańcuchów dostaw, logistyczna obsługa klienta, logistyka dystrybucji. Autorka ma doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.   Członek TNOiK oraz PTL.

dr hab. inż. Włodzimierz Kramarz
Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor monografii: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Difin 2013. Współautor podręcznika akademickiego: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011(Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Jest autorem publikacji z obszaru łańcucha dostaw, systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, modelowania symulacyjnego. Posiada doświadczenie praktyczne w kierowaniu i realizacji projektów informatycznych. Realizowane projekty w przemyśle dotyczą technicznego przygotowania produkcji i logistyki. Głównym zainteresowaniem autora jest modelowanie symulacyjne i jego wykorzystanie do wspomagania decyzji oraz współczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie przepływami materiałowymi w łańcuchach dostaw. 

dr inż. Katarzyna Dohn
Profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. Zatrudniona w Politechnice Śląskiej od 1999 roku. Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie związana od 2006 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w Politechnice Śląskiej w 2005 roku, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Politechnice Śląskiej w 2016 roku. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z działalnością podstawową (produkcyjną) i pomocniczą (logistyczną) przedsiębiorstw przemysłowych Prowadzone badania znajdują wyraz w dorobku naukowym dr hab. inż. Katarzyny Dohn, który obejmuje łącznie 102 publikacje, w tym jest współautorką i autorką 4 monografii, 1 podręcznika akademickiego. W ciągu ostatnich lat kierowała i uczestniczyła w 5 projektach badawczych związanych z problematyką produkcyjną i logistyczną przedsiębiorstw przemysłowych. W roku 2015 i 2016 brała udział w nowatorskiej formie prowadzenia zajęć Project Based Learning, w ramach której zaprojektowała moduł Logistyka. Prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Zarządzanie produkcją i usługami, Infrastruktura logistyczna, Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa, Organization of production systems. przygotowując jednocześnie do nich zajęcia ćwiczeniowe i projektowe. Jest kierownikiem cyklicznej konferencji: Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem organizowanej przez Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (od 2005 r. do nadal). Opracowywała dokumentację dla potrzeb uruchomienia I i II stopnia studiów na kierunku Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Jest członkiem Komisji Promocji Wydziału Organizacji i Zarządzania a także Komisji Planów i Programów Studiów. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, TNOiK i PTL. W ramach współpracy z przemysłem, prowadziła warsztaty w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie (od 2012 do 2017) została wyróżniona nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej oraz została dwukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Bankowej za najlepszego wykładowcę roku.

dr inż. Jarosław Kobryń
Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego  Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest również menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

dr inż Emil Cegielny
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej ,  adiunkt i wieloletni wieloletni z-ca dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych ds. dydaktyki  ( 2000 – 2014 ) , twórca specjalności Logistyka i Spedycja na kierunku transport Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Autor ponad 50-ciu ponad pięćdziesięciut artykułów , wygłoszonych i opublikowanych na krajowych imię krajowych i   międzynarodowych konferencjach oraz w czasopismach z zakresu technologii , konstrukcji  i odnowy środków transportu oraz systemów transportowych i jednostek ładunkowych w logistyce. Autor i współautor ponad 100 opracowań naukowo – badawczych wykonanych na zlecenie przemysłu Współator wielu projektów badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych i EUREKI. Kierownik trzech tematów wdrożonych do produkcji specjalistycznych środków transportu kolejowego wykonanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych. Autor niezliczonej ilości ekspertyz wykonanych w ramach działalności eksperckiej prowadzonej  przez Stowarzyszenie Inzynierów I Mechaników Polskich. Stażysta w zagranicznych firmach branży transportowo – logistycznej. Pracownik Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie od roku 2005. W WSB prowadził początkowo zajęcia dydaktyczne z zakresu systemów logistycznych oraz logistyki transportu i magzynowania , obecnie prowadzi wykłady i laboratorium z towaroznawstwa na studiach stacjonarnych kierunku Logistyka , laboratorium z towaroznawstwa na studiach niestacjonarnych oraz zajęcia z seminarium dyplomowego na I stopnniu studiów ińzynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Logistyka.

dr Teresa Gądek-Hawlena
adiunkt w Katedrze Transportu na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika akademickiego pt. Transport w turystyce, oraz licznych publikacji polsko i angielskojęzycznych z zakresu logistyki pocztowej, transportu w turystyce oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie praktyczne zdobyła w firmie Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. oraz na stażu w Poczcie Polskiej S.A. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym m.in. w szkoleniu trenerów e-learningu (2005), szkoleniu z zakresu promocji nauki (2007), szkoleniu z zakresu własności intelektualnej (2009) i warsztatach dotyczące  podniesienie jakości i efektywności nauczania (2010).

dr inż. Edyta Przybylska
Adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz wykładowca w Zakładzie Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Chorzowie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w przedsiębiorstwach oraz usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Bierze udział w projektach o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Jej zainteresowania badawcze głównie koncentrują się na rozwoju i problemach funkcjonowania rynku TSL (transport – spedycja - logistyka) w Polsce i na świecie

dr Maria Wengierek
Od ponad 35 lat działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna koncentruje się w obszarach:
dyscyplina naukowa - nauki o zarządzaniu, specjalność naukowa - organizacja i zarządzanie; logistyka.
W szczególności:
- koordynacja i uczestnictwo w tematach badawczych
- członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Materiałowej w Warszawie
- główny specjalista w Zakładzie Utylizacji Odpadów Przemysłowych Instytutu Gospodarki Materiałowej w Warszawie
- członek Komisji Utylizacji Odpadów o. śląski
- od 1995 r. adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
- aktualnie adiunkt w Instytucie Naukowym Zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń oraz promotorstwo prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z dziedziny organizacji i zarządzania i logistyki,
w tym: logistyki odpadów i logistyki miejskiej na uczelniach państwowych i prywatnych.
Współautorstwo podręcznika: Logistyka odpadów, tom 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002/2004.
Od 1986 roku artykuły i referaty na konferencje z tematyki logistyki odpadów, logistyki miejskiej.
Ostatnio prowadzone przedmioty w WSB w Poznaniu o. Chorzów: Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie Cyklem Życia Wyrobu i Ekologistyka, Ekologistyka.

dr Marek Wróbel
Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie logistyki. Zawodowo związany od 30 lat z Pocztą Polską S.A. na różnych szczeblach zrządzania. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu ekonomii i zarządzania, specjalista praktyk i teoretyk w zakresie rynku TSL. Przedmiot badań segment rynku TSL obsługiwany przez wyznaczonych operatorów pocztowych. Wykładowca w WSB przedmiotów związanych z zrządzaniem i logistyką, również w powiązaniu z aplikacjami informatycznymi wspomagającymi procesy w tym obszarze.

mgr Damian Lis
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2011 roku na kierunku Logistyka.  Obecnie doktorant Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie od 2013 roku. Stypendysta, autor i współautor publikacji naukowych. Członek Centralnego Ośrodka Naukowo - Badawczego Ratownictwa Wodnego. Prowadzone przedmioty w WSB Chorzów:
1. Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka - Kierunek Logistyka
2. Podstawy ekologistyki - Kierunek Logistyka
3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - Kierunek Inżynieria Zarządzania.

dr inż. Mirosław Matusek
Adiunkt w Instytucie Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej oraz w Politechnice Śląskiej. Główne zainteresowania to zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć  z Zarządzania produkcją i usługami, Studium Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.

13642 / 11971 symbols; 1672 words Switch to plain text editor WIęcej informacji o formatach tekstu Format tekstu Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć. Moduł umożliwiający zautomatyzowane dodanie tabel z listą specjalności do opiu kierunku poprzez wpisanie w edytorze następującego ciągu znaków:

dodanie trzech pierwszych zdjęć z wybranej galerii poprzez wpisanie w edytorze WYSYWIG: [galeria:nid] gdie "nid" jest liczbą wskazującą na ID nodea/wpisu z galerią. Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie. Naprawa ścieżek bezwzględnych w źródłach obrazków wstawianych CKeditorem - zmiana ścieżek bezwzględnych na względne, rozpoznawane niezależnie od używanej domeny. Opis cen studiów Źródło dokumentu FormatCzcionkaRozmiar 952 / 809 symbols; 144 words Switch to plain text editor WIęcej informacji o formatach tekstu Format tekstu Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć. Moduł umożliwiający zautomatyzowane dodanie tabel z listą specjalności do opiu kierunku poprzez wpisanie w edytorze następującego ciągu znaków:

dodanie trzech pierwszych zdjęć z wybranej galerii poprzez wpisanie w edytorze WYSYWIG: [galeria:nid] gdie "nid" jest liczbą wskazującą na ID nodea/wpisu z galerią. Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie. Naprawa ścieżek bezwzględnych w źródłach obrazków wstawianych CKeditorem - zmiana ścieżek bezwzględnych na względne, rozpoznawane niezależnie od używanej domeny. UKRYJ CENY, STUDIA STACJONARNE CENY: STACJONARNE, CZESNE ZMIENNE Tabelka na ceny dla trybu stacjonarnego i zmiennego czesnego. Uwaga: choć w edycji kierunków nazwy systemów płatności i w przypadku studiów II stopnia - ścieżek są zawsze domyślne to te same nazwy wyświetlane użytkownikom są konfigurowalne (dostępne tylko dla administratorów: Panel administracyjny -> Konfiguracja -> System -> Variables -> zakładka "Other") 12 10 2 1 Rok nauki Rodzaj ceny 300 345 1725 3450 I I rok - cena podstawowa 250 285 1425 2850 I I rok - cena promocyjna 385 445 2225 4450 II II rok - cena podstawowa II II rok - cena promocyjna 475 555 2775 5550 III III rok - cena podstawowa III III rok - cena promocyjna 565 2825 IV IV rok - cena podstawowa IV IV rok - cena promocyjna POKAŻ CHANGE NUMBER OF ROWS/COLUMNS. POKAŻ IMPORT FROM CSV CENY: STACJONARNE, CZESNE STAŁE W LATACH The first row will appear as the table header. Leave the first row blank if you do not need a header. 12 10 2 1 rok Rodzaj ceny 390 455 2275 4550 I Cena podstawowa 340 395 1975 3950 I Cena promocyjna 390 455 2275 4550 II Cena podstawowa II Cena promocyjna 390 455 2275 4550 III Cena podstawowa III Cena promocyjna 455 2275 IV Cena podstawowa IV Cena promocyjna POKAŻ CHANGE NUMBER OF ROWS/COLUMNS. POKAŻ IMPORT FROM CSV UKRYJ CENY, STUDIA NIESTACJONARNE CENY: NIESTACJONARNE, CZESNE ZMIENNE Tabelka na ceny dla trybu niestacjonarnego i zmiennego czesnego. 12 10 2 1 Rok nauki Rodzaj ceny 300 345 1725 3450 I cena podstawowa 250 285 1425 2850 I cena promocyjna 385 445 2225 4450 II cena podstawowa II cena promocyjna 475 555 2775 5550 III cena podstawowa III cena promocyjna 565 2825 IV cena podstawowa IV cena promocyjna POKAŻ CHANGE NUMBER OF ROWS/COLUMNS. POKAŻ IMPORT FROM CSV CENY: NIESTACJONARNE, CZESNE STAŁE W LATACH The first row will appear as the table header. Leave the first row blank if you do not need a header. 12 10 2 1 rok Rodzaj ceny 390 455 2275 4550 I Cena podstawowa 340 395 1975 3950 I Cena promocyjna 390 455 2275 4550 II Cena podstawowa II Cena promocyjna 390 455 2275 4550 III Cena podstawowa III Cena promocyjna 455 2275 IV Cena podstawowa IV Cena promocyjna POKAŻ CHANGE NUMBER OF ROWS/COLUMNS. POKAŻ IMPORT FROM CSV Karty pionowe Meta tags Słowa kluczowe: Logistyka, studia I stopn... Tytuł: [node:title] - studia I s... (aktywna karta) Informacje o wersji Nowa wersja Scheduling options Not scheduled Autor i data Przez ebiznes w 2012-04-22 01:44:33 +0200 Opcje publikacji Opublikowane Opis [node:summary] A brief and concise summary of the page's content, preferrably 150 characters or less. The description meta tag may be used by search engines to display a snippet about the page in search results. Słowa kluczowe Logistyka, studia I stopnia, WSB Chorzów A comma-separated list of keywords about the page. This meta tag is not supported by most search engines. Tytuł [node:title] - studia I stopnia | [site:name] The text to display in the title bar of a visitor's web browser when they view this page. This meta tag may also be used as the title of the page when a visitor bookmarks or favorites this page. Click a token to insert it into the field you've last clicked. NAZWA TOKEN OPIS Aktualny użytkownik Wzorce związane z obecnie zalogowanym użytkownikiem. Current date Tokens related to the current date and time. Current page Tokens related to the current page request. Podstawowe dane Wzorce do ustawień całego serwisu i inne informacje globalne. Random Tokens related to random data. Variables Tokens for variable values. Węzły Wzorce powiązane z poszczególnymi wpisami.

kierunek_ue_1.png

Studia i dodatkowe działania w całości finansowane są w projekcie – student nie ponosi opłat z tytułu zapisu na studia (opłata wpisowa 0 zł) i pobierania nauki (czesne 0 zł)

Przy rezygnacji/przerwaniu nauki student automatycznie przestaje być uczestnikiem projektu i beneficjentem ostatecznym dofinansowania do kosztów nauki w ramach projektu.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

1 RATARok nauki
- złI rok
- złII rok
- złIII rok
- złIV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie
INFOLINIA 32 775 91 50

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON:
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 10:00 - 19:00
  • 08:00 - 17:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349