Zobacz inny kierunek

Logistyka - studia dualne WSB Chorzów - Studia I stopnia

studia inżynierskieEFSnowość
Studia stacjonarne STACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dofinansowane studia dualne na kierunku logistyka - tryb stacjonarny

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie pozyskała środki unijne i od października tego roku uruchomi studia dualne na kierunku logistyka.

kierunek_ue.png

Kierunek objęty Projektem: "SYNERGIA W KSZTAŁCENIU - studia dualne I stopnia dla przyszłych inżynierów logistyki na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu"

Co to znaczy studia dualne?

Student w tym systemie działa dwutorowo. Uczestniczy w zajęciach prowadzonych w Uczelni oraz pracuje, czyli odbywa staż w firmie z danej branży, za który otrzymuje wynagrodzenie.
W trakcie 3 lat studiów na stażu spędzisz łącznie 14 miesięcy. W tym czasie jesteś w stanie zarobić 21 tysięcy złotych na rękę.

Co zyskasz decydując się na studia dualne:

 • wyższe wykształcenie inżynierskie;
 • doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność tworzenia projektów w warunkach rzeczywistych;
 • zarobisz konkretne pieniądze już podczas trwania studiów;
 • za studia nie zapłacisz nic, ponieważ są one dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

dualne.jpg

kobryn_2.jpgStudia dualne kierunku Logistyka w WSB są efektem kilku lat konsultacji z firmami i środowiskiem studentów w ramach Rady Kierunku. To unikalne studiowanie pod opieką doświadczonych praktyków w firmach z branży TSL przy okazji odbywania stażu. Wykonywane tam projekty zastępują większość ćwiczeń w WSB, a część realizowanych wykładów będzie dostępnych w formie nagrań na platformie dydaktycznej WSB. Jednak najważniejsze atuty tych studiów to cykliczne płatne staże i brak opłat za studia w uczelni o wieloletnim doświadczeniu w kształceniu inżynierów logistyki. 

dr inż. Jarosław Kobryń
Menedżer kierunku, specjalista w zakresie zagadnień
inżynierskich i systemowych w gospodarce,
przemyśle oraz ochronie środowiska

zdobywaj-przydatne-umiejetnosci.pngCzego nauczysz się w trakcie studiów?

 • będziesz analizować procesy logistyczne i spedycyjne
 • nauczysz się skutecznie i efektywnie zarządzać procesami logistycznymi we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • dowiesz się, jak zarządzać procesami logistycznymi w skali globalnej
 • będziesz potrafił zarządzać łańcuchem dostaw
 • dowiesz się, jak wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne w projektowaniu procesów i systemów logistycznych oraz w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwie
 • nauczysz się realizować zadania w zakresie budowy systemów logistycznych
 • będziesz potrafił organizować procesy transportowe oraz stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne w transporcie i spedycji międzynarodowej
 • nauczysz się optymalizować koszty logistyczne
 • będziesz uczestniczyć w tworzeniu praktycznych projektów z zakresu logistyki

Już podczas studiów rozpoczniesz staż zawodowy, który zaczniesz realizować od pierwszego semestru studiów:

 • w pierwszym semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń);
 • w drugim semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (maj i czerwiec);
 • w trzecim semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń);
 • w czwartym semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (maj i czerwiec);
 • w piątym semestrze – 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń);
 • w szóstym semestrze- 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (maj i czerwiec)
 • w siódmym semestrze- 2 miesiące zajęć dydaktycznych w WSB; 2 miesiące stażu w firmie (grudzień i styczeń)

Lista szkoleń/kursów dla wszystkich studentów studiów dualnych:

 • gra symulacyjna Service Simulation - zarządzanie i strategia firmy transportowej
 • gra strategiczna Contruction Game - zarządzanie zespołem projektowym (w ramach zajęć)
 • możliwość egzaminu na certyfikat VCC z j.  obcego fachowego po lektoracie w ramach zajęć programowych

W każdym semestrze odbywać się będą bezpłatne profesjonalne kursy (większość online) po ukończeniu których będziesz miał możliwość uzyskania profesjonalnych certyfikatów zawodowych:

 • semestr I Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków
 • semestr II Operator wózków jezdniowych podnośnikowych
 • semestr III Przewozy artykułów żywnościowych
 • semestr IV Przewozy nienormatywne
 • semestr V Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) - szkolenie dla nadzoru
 • semestr VI Osoba zarządzająca transportem drogowym osób i rzeczy
 • semestr VII Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy

Wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na studia:

Etap 1

 • Weryfikacja formalna dokumentów, ich kompletności, w tym złożenia oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.
 • Opracowanie listy rankingowej na podstawie oceny poziomu znajomości matematyki

Etap 2

 • Powołanie przez Dziekana komisji kwalifikacyjnej:
 1. Opracowanie przez komisję kwalifikacyjną listy kryteriów ocenianych podczas rozmów z kandydatami
 2. Rozmowy kwalifikacyjne – 30 kandydatów z 30 pierwszych miejsc na liście rankingowej

 

Jako absolwent kierunku logistyka możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

Program studiów na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowie

 • jezyk obcy 
 • matematyka
 • podstawy marketingu
 • podstawy ekonomii
 • podstawy zarządzania
 • BHP
 • podstawowe zagadnienia logistyki
 • metody efektowanego uczenia się tworzenia prac projektowych
 • staż
 • towaroznawstwo
 • podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • infrastruktura logistyczna
 • podstawy prawa
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • podstawy socjologii
 • wychowanie fizyczne
 • ochrona własności intelektualnej
 • podstawy komunikacji
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • fizyka
 • technologia i ekonomika transportu
 • finanse
 • zarządzanie przepływem materiałów (zaopatrzenie/produkcja/dystrybucja))
 • wprowadzenie na rynek pracy
 • grafika inżynierska
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • normalizacja i zarządzanie jakością
 • język obcy fachowy
 • wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • podstawy logistyki miejskiej
 • statystyka z elemnetami badań operacyjnych
 • laboratorium systemów logistycznych
 • przedmioty specjalnościowe
 • seminarium dyplomowe
 • staż dyplomowy
 • projektowanie procesów
 • zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka
 • praktyka zawodowa
 • przedmioty do wyboru
 • wykład monograficzny

Wykładowcy na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowie

 dr hab. inż. Alina Lipińska - Słota
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
Autorka monografii pt.: Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej (2000) – nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz nagroda Ministra Infrastruktury (1 miejsce w konkursie). Współautorka trzynastu opracowań zwartych, wśród których na podkreślenie zasługują: Europa – Azja. Gospodarka, Transport; praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2007), Technologie transportowe XXI wieku; praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2008), Logistyka – infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki; praca zbiorowa pod redakcją M. Mindura (2008 i 2012), Transport Europa – Azja; praca zbiorowa pod redakcją M. Mindura (2009), Транспорт в товарообмене между Европой и Азией, Под редакцией М. Миндура (2011), Technologie transportowe, praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2014).  Ponadto jest autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, a także współautorką licznych opracowań na rzecz praktyki.
Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach technologii logistycznych, spedycji międzynarodowej, rachunku ekonomicznego w transporcie, a także korytarzy transportowych i przewozów tranzytowych przez terytorium Europy i Azji oraz centrów logistycznych.

dr hab. inż. Marzena Kramarz
Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, pracownik Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autorka monografii Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Gliwice 2012, a także licznych artykułów z zakresu logistyki w tym zwłaszcza zarządzania łańcuchem i siecią dostaw. Współautorka podręczników akademickich: Podstawy logistyki w dystrybucji (Bendkowski) Gliwice 2003, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy Cz I i II (Bendkowski) Gliwice 2006 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011(Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin 2014. Zainteresowania naukowe: projektowanie sieci i łańcuchów dostaw, logistyczna obsługa klienta, logistyka dystrybucji. Autorka ma doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.   Członek TNOiK oraz PTL.

dr hab. inż. Włodzimierz Kramarz
Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor monografii: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Difin 2013. Współautor podręcznika akademickiego: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011(Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Jest autorem publikacji z obszaru łańcucha dostaw, systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, modelowania symulacyjnego. Posiada doświadczenie praktyczne w kierowaniu i realizacji projektów informatycznych. Realizowane projekty w przemyśle dotyczą technicznego przygotowania produkcji i logistyki. Głównym zainteresowaniem autora jest modelowanie symulacyjne i jego wykorzystanie do wspomagania decyzji oraz współczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie przepływami materiałowymi w łańcuchach dostaw. 

dr inż. Katarzyna Dohn
Profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. Zatrudniona w Politechnice Śląskiej od 1999 roku. Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie związana od 2006 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w Politechnice Śląskiej w 2005 roku, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Politechnice Śląskiej w 2016 roku. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z działalnością podstawową (produkcyjną) i pomocniczą (logistyczną) przedsiębiorstw przemysłowych Prowadzone badania znajdują wyraz w dorobku naukowym dr hab. inż. Katarzyny Dohn, który obejmuje łącznie 102 publikacje, w tym jest współautorką i autorką 4 monografii, 1 podręcznika akademickiego. W ciągu ostatnich lat kierowała i uczestniczyła w 5 projektach badawczych związanych z problematyką produkcyjną i logistyczną przedsiębiorstw przemysłowych. W roku 2015 i 2016 brała udział w nowatorskiej formie prowadzenia zajęć Project Based Learning, w ramach której zaprojektowała moduł Logistyka. Prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Zarządzanie produkcją i usługami, Infrastruktura logistyczna, Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa, Organization of production systems. przygotowując jednocześnie do nich zajęcia ćwiczeniowe i projektowe. Jest kierownikiem cyklicznej konferencji: Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem organizowanej przez Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (od 2005 r. do nadal). Opracowywała dokumentację dla potrzeb uruchomienia I i II stopnia studiów na kierunku Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Jest członkiem Komisji Promocji Wydziału Organizacji i Zarządzania a także Komisji Planów i Programów Studiów. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, TNOiK i PTL. W ramach współpracy z przemysłem, prowadziła warsztaty w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie (od 2012 do 2017) została wyróżniona nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej oraz została dwukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Bankowej za najlepszego wykładowcę roku.

dr inż. Jarosław Kobryń
Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego  Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest również menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

dr inż Emil Cegielny
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej ,  adiunkt i wieloletni wieloletni z-ca dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych ds. dydaktyki  ( 2000 – 2014 ) , twórca specjalności Logistyka i Spedycja na kierunku transport Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Autor ponad 50-ciu ponad pięćdziesięciut artykułów , wygłoszonych i opublikowanych na krajowych imię krajowych i   międzynarodowych konferencjach oraz w czasopismach z zakresu technologii , konstrukcji  i odnowy środków transportu oraz systemów transportowych i jednostek ładunkowych w logistyce. Autor i współautor ponad 100 opracowań naukowo – badawczych wykonanych na zlecenie przemysłu Współator wielu projektów badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych i EUREKI. Kierownik trzech tematów wdrożonych do produkcji specjalistycznych środków transportu kolejowego wykonanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych. Autor niezliczonej ilości ekspertyz wykonanych w ramach działalności eksperckiej prowadzonej  przez Stowarzyszenie Inzynierów I Mechaników Polskich. Stażysta w zagranicznych firmach branży transportowo – logistycznej. Pracownik Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie od roku 2005. W WSB prowadził początkowo zajęcia dydaktyczne z zakresu systemów logistycznych oraz logistyki transportu i magzynowania , obecnie prowadzi wykłady i laboratorium z towaroznawstwa na studiach stacjonarnych kierunku Logistyka , laboratorium z towaroznawstwa na studiach niestacjonarnych oraz zajęcia z seminarium dyplomowego na I stopnniu studiów ińzynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Logistyka.

dr Teresa Gądek-Hawlena
adiunkt w Katedrze Transportu na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika akademickiego pt. Transport w turystyce, oraz licznych publikacji polsko i angielskojęzycznych z zakresu logistyki pocztowej, transportu w turystyce oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie praktyczne zdobyła w firmie Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. oraz na stażu w Poczcie Polskiej S.A. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym m.in. w szkoleniu trenerów e-learningu (2005), szkoleniu z zakresu promocji nauki (2007), szkoleniu z zakresu własności intelektualnej (2009) i warsztatach dotyczące  podniesienie jakości i efektywności nauczania (2010).

dr inż. Edyta Przybylska
Adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz wykładowca w Zakładzie Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Chorzowie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w przedsiębiorstwach oraz usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Bierze udział w projektach o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Jej zainteresowania badawcze głównie koncentrują się na rozwoju i problemach funkcjonowania rynku TSL (transport – spedycja - logistyka) w Polsce i na świecie

dr Maria Wengierek
Od ponad 35 lat działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna koncentruje się w obszarach:
dyscyplina naukowa - nauki o zarządzaniu, specjalność naukowa - organizacja i zarządzanie; logistyka.
W szczególności:
- koordynacja i uczestnictwo w tematach badawczych
- członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Materiałowej w Warszawie
- główny specjalista w Zakładzie Utylizacji Odpadów Przemysłowych Instytutu Gospodarki Materiałowej w Warszawie
- członek Komisji Utylizacji Odpadów o. śląski
- od 1995 r. adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
- aktualnie adiunkt w Instytucie Naukowym Zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń oraz promotorstwo prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z dziedziny organizacji i zarządzania i logistyki,
w tym: logistyki odpadów i logistyki miejskiej na uczelniach państwowych i prywatnych.
Współautorstwo podręcznika: Logistyka odpadów, tom 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002/2004.
Od 1986 roku artykuły i referaty na konferencje z tematyki logistyki odpadów, logistyki miejskiej.
Ostatnio prowadzone przedmioty w WSB w Poznaniu o. Chorzów: Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie Cyklem Życia Wyrobu i Ekologistyka, Ekologistyka.

dr Marek Wróbel
Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie logistyki. Zawodowo związany od 30 lat z Pocztą Polską S.A. na różnych szczeblach zrządzania. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu ekonomii i zarządzania, specjalista praktyk i teoretyk w zakresie rynku TSL. Przedmiot badań segment rynku TSL obsługiwany przez wyznaczonych operatorów pocztowych. Wykładowca w WSB przedmiotów związanych z zrządzaniem i logistyką, również w powiązaniu z aplikacjami informatycznymi wspomagającymi procesy w tym obszarze.

mgr Damian Lis
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2011 roku na kierunku Logistyka.  Obecnie doktorant Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie od 2013 roku. Stypendysta, autor i współautor publikacji naukowych. Członek Centralnego Ośrodka Naukowo - Badawczego Ratownictwa Wodnego. Prowadzone przedmioty w WSB Chorzów:
1. Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka - Kierunek Logistyka
2. Podstawy ekologistyki - Kierunek Logistyka
3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - Kierunek Inżynieria Zarządzania.

dr inż. Mirosław Matusek
Adiunkt w Instytucie Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej oraz w Politechnice Śląskiej. Główne zainteresowania to zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć  z Zarządzania produkcją i usługami, Studium Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.

 

kierunek_ue_1.png

Studia i dodatkowe działania w całości finansowane są w projekcie – student nie ponosi opłat z tytułu zapisu na studia (opłata wpisowa 0 zł) i pobierania nauki (czesne 0 zł)

Przy rezygnacji/przerwaniu nauki student automatycznie przestaje być uczestnikiem projektu i beneficjentem ostatecznym dofinansowania do kosztów nauki w ramach projektu.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

1 RATARok nauki
- złI rok
- złII rok
- złIII rok
- złIV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie
Pokój nr 14.

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON - PIĄ:
  • SOB - NIEDZIELA:
  • 08:00 - 17:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349