Zobacz inny kierunek

Logistyka WSB Chorzów - Studia I stopnia

studia inżynierskie
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Kierunek objęty Projektem: "UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE"

Co zyskasz studiując Logistykę w WSB w Chorzowie

 • Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera.
 • Studia na kierunku Logistyka nie muszą wiązać się z pracą w firmach spedycyjnych czy logistycznych. Coraz więcej dużych firm ma dział logistyki, który zajmuje się wszystkimi obszarami logistycznymi – od zakupów, przez magazynowanie, aż po dystrybucję.
 • Na zajęciach zapoznasz się z profesjonalnymi programami AutoCAD, SAP, Comarch ERP.

Logistyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych pracowników na rynku. Specyfika pracy i mnogość możliwych miejsc zatrudnienia kreuje wzrastające zapotrzebowanie na inżynierów logistyków. Jego praca ciągle pełna jest ambitnych wyzwań, wiąże się z nowoczesnymi technologiami, funkcjonowaniem w zespole oraz opiera się na współpracy z interesariuszami. Działająca w WSB w Chorzowie Rada Partnerów Biznesowych tego kierunku sprawia, że nasza inżynierska logistyka jest ciągle dostosowywana do aktualnych potrzeb pracodawców.

dr inż. Jarosław Kobryń
Menedżer kierunku, specjalista w zakresie zagadnień
inżynierskich i systemowych w gospodarce,
przemyśle oraz ochronie środowiska

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • będziesz analizować procesy logistyczne i spedycyjne
 • nauczysz się skutecznie i efektywnie zarządzać procesami logistycznymi we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • dowiesz się, jak zarządzać procesami logistycznymi w skali globalnej
 • będziesz zarządzać procesem zakupów i łańcuchem dostaw
 • dowiesz się, jak wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne w projektowaniu procesów i systemów logistycznych oraz zarządzać logistyką w przedsiębiorstwie
 • nauczysz się realizować zadania w zakresie budowy systemów logistycznych
 • będziesz organizować procesy transportowe oraz stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne w transporcie i spedycji międzynarodowej
 • opanujesz umiejętności sterowania przepływem informacji w łańcuchach dostaw
 • nauczysz się optymalizować koszty logistyczne

Firmy współpracujące

 • C. Hartwig Gdynia Oddział Katowice
 • ID Logistics Katowice/Będzin
 • Johnson Controls Siemianowice Śląskie
 • Kuehne + Nagel Chorzów/Mysłowice
 • Limatherm Components Chorzów
 • Raben Polska Gliwice/Chorzów

Dodatkowe kursy dla kandydatów oraz studentów I stopnia.

partnerzy-logistyka.png      Jako absolwent kierunku logistyka możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

 

 

 

Program studiów na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowiepraktyczna-wiedza_0.png

Przedmioty ogólne:

 • Język obcy
 • Finanse
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy ekonomii
 • Matematyka
 • Towaroznawstwo
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Grafika inżynierska
 • Fizyka
 • BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Statystyka z elementami badań operacyjnych
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura logistyczna
 • Podstawowe zagadnienia logistyki
 • Zarządzanie przepływem materiałów (zaopatrzenie/produkcja/dystrybucja))
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Technologia i ekonomika transportu
 • Normalizacja i zarządzanie jakością
 • Projektowanie procesów
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmioty do wyboru
 • Wykład monograficzny
 • Laboratorium systemów logistycznych

Wykładowcy na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowie

 dr hab. inż. Alina Lipińska - Słota
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.
Autorka monografii pt.: Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej (2000) – nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz nagroda Ministra Infrastruktury (1 miejsce w konkursie). Współautorka trzynastu opracowań zwartych, wśród których na podkreślenie zasługują: Europa – Azja. Gospodarka, Transport; praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2007), Technologie transportowe XXI wieku; praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2008), Logistyka – infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki; praca zbiorowa pod redakcją M. Mindura (2008 i 2012), Transport Europa – Azja; praca zbiorowa pod redakcją M. Mindura (2009), Транспорт в товарообмене между Европой и Азией, Под редакцией М. Миндура (2011), Technologie transportowe, praca zbiorowa pod redakcją L. Mindura (2014).  Ponadto jest autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, a także współautorką licznych opracowań na rzecz praktyki.
Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach technologii logistycznych, spedycji międzynarodowej, rachunku ekonomicznego w transporcie, a także korytarzy transportowych i przewozów tranzytowych przez terytorium Europy i Azji oraz centrów logistycznych.

dr hab. inż. Marzena Kramarz
Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, pracownik Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autorka monografii Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Gliwice 2012, a także licznych artykułów z zakresu logistyki w tym zwłaszcza zarządzania łańcuchem i siecią dostaw. Współautorka podręczników akademickich: Podstawy logistyki w dystrybucji (Bendkowski) Gliwice 2003, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy Cz I i II (Bendkowski) Gliwice 2006 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011(Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin 2014. Zainteresowania naukowe: projektowanie sieci i łańcuchów dostaw, logistyczna obsługa klienta, logistyka dystrybucji. Autorka ma doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.   Członek TNOiK oraz PTL.

dr hab. inż. Włodzimierz Kramarz
Adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor monografii: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Difin 2013. Współautor podręcznika akademickiego: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011(Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Jest autorem publikacji z obszaru łańcucha dostaw, systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, modelowania symulacyjnego. Posiada doświadczenie praktyczne w kierowaniu i realizacji projektów informatycznych. Realizowane projekty w przemyśle dotyczą technicznego przygotowania produkcji i logistyki. Głównym zainteresowaniem autora jest modelowanie symulacyjne i jego wykorzystanie do wspomagania decyzji oraz współczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie przepływami materiałowymi w łańcuchach dostaw. 

dr inż. Katarzyna Dohn
Profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. Zatrudniona w Politechnice Śląskiej od 1999 roku. Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie związana od 2006 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała w Politechnice Śląskiej w 2005 roku, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Politechnice Śląskiej w 2016 roku. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z działalnością podstawową (produkcyjną) i pomocniczą (logistyczną) przedsiębiorstw przemysłowych Prowadzone badania znajdują wyraz w dorobku naukowym dr hab. inż. Katarzyny Dohn, który obejmuje łącznie 102 publikacje, w tym jest współautorką i autorką 4 monografii, 1 podręcznika akademickiego. W ciągu ostatnich lat kierowała i uczestniczyła w 5 projektach badawczych związanych z problematyką produkcyjną i logistyczną przedsiębiorstw przemysłowych. W roku 2015 i 2016 brała udział w nowatorskiej formie prowadzenia zajęć Project Based Learning, w ramach której zaprojektowała moduł Logistyka. Prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Zarządzanie produkcją i usługami, Infrastruktura logistyczna, Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa, Organization of production systems. przygotowując jednocześnie do nich zajęcia ćwiczeniowe i projektowe. Jest kierownikiem cyklicznej konferencji: Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem organizowanej przez Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (od 2005 r. do nadal). Opracowywała dokumentację dla potrzeb uruchomienia I i II stopnia studiów na kierunku Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Jest członkiem Komisji Promocji Wydziału Organizacji i Zarządzania a także Komisji Planów i Programów Studiów. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, TNOiK i PTL. W ramach współpracy z przemysłem, prowadziła warsztaty w ramach Polskiego Kongresu Logistycznego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie (od 2012 do 2017) została wyróżniona nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej oraz została dwukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Bankowej za najlepszego wykładowcę roku.

dr inż. Jarosław Kobryń
Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego  Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest również menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

dr inż Emil Cegielny
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej ,  adiunkt i wieloletni wieloletni z-ca dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych ds. dydaktyki  ( 2000 – 2014 ) , twórca specjalności Logistyka i Spedycja na kierunku transport Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Autor ponad 50-ciu ponad pięćdziesięciut artykułów , wygłoszonych i opublikowanych na krajowych imię krajowych i   międzynarodowych konferencjach oraz w czasopismach z zakresu technologii , konstrukcji  i odnowy środków transportu oraz systemów transportowych i jednostek ładunkowych w logistyce. Autor i współautor ponad 100 opracowań naukowo – badawczych wykonanych na zlecenie przemysłu Współator wielu projektów badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych i EUREKI. Kierownik trzech tematów wdrożonych do produkcji specjalistycznych środków transportu kolejowego wykonanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych. Autor niezliczonej ilości ekspertyz wykonanych w ramach działalności eksperckiej prowadzonej  przez Stowarzyszenie Inzynierów I Mechaników Polskich. Stażysta w zagranicznych firmach branży transportowo – logistycznej. Pracownik Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie od roku 2005. W WSB prowadził początkowo zajęcia dydaktyczne z zakresu systemów logistycznych oraz logistyki transportu i magzynowania , obecnie prowadzi wykłady i laboratorium z towaroznawstwa na studiach stacjonarnych kierunku Logistyka , laboratorium z towaroznawstwa na studiach niestacjonarnych oraz zajęcia z seminarium dyplomowego na I stopnniu studiów ińzynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Logistyka.

dr Teresa Gądek-Hawlena
adiunkt w Katedrze Transportu na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika akademickiego pt. Transport w turystyce, oraz licznych publikacji polsko i angielskojęzycznych z zakresu logistyki pocztowej, transportu w turystyce oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie praktyczne zdobyła w firmie Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. oraz na stażu w Poczcie Polskiej S.A. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym m.in. w szkoleniu trenerów e-learningu (2005), szkoleniu z zakresu promocji nauki (2007), szkoleniu z zakresu własności intelektualnej (2009) i warsztatach dotyczące  podniesienie jakości i efektywności nauczania (2010).

dr inż. Edyta Przybylska
Adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz wykładowca w Zakładzie Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Chorzowie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w przedsiębiorstwach oraz usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Bierze udział w projektach o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Jej zainteresowania badawcze głównie koncentrują się na rozwoju i problemach funkcjonowania rynku TSL (transport – spedycja - logistyka) w Polsce i na świecie

dr Maria Wengierek
Od ponad 35 lat działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna koncentruje się w obszarach:
dyscyplina naukowa - nauki o zarządzaniu, specjalność naukowa - organizacja i zarządzanie; logistyka.
W szczególności:
- koordynacja i uczestnictwo w tematach badawczych
- członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Materiałowej w Warszawie
- główny specjalista w Zakładzie Utylizacji Odpadów Przemysłowych Instytutu Gospodarki Materiałowej w Warszawie
- członek Komisji Utylizacji Odpadów o. śląski
- od 1995 r. adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
- aktualnie adiunkt w Instytucie Naukowym Zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń oraz promotorstwo prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z dziedziny organizacji i zarządzania i logistyki,
w tym: logistyki odpadów i logistyki miejskiej na uczelniach państwowych i prywatnych.
Współautorstwo podręcznika: Logistyka odpadów, tom 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2002/2004.
Od 1986 roku artykuły i referaty na konferencje z tematyki logistyki odpadów, logistyki miejskiej.
Ostatnio prowadzone przedmioty w WSB w Poznaniu o. Chorzów: Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie Cyklem Życia Wyrobu i Ekologistyka, Ekologistyka.

dr Marek Wróbel
Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie logistyki. Zawodowo związany od 30 lat z Pocztą Polską S.A. na różnych szczeblach zrządzania. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu ekonomii i zarządzania, specjalista praktyk i teoretyk w zakresie rynku TSL. Przedmiot badań segment rynku TSL obsługiwany przez wyznaczonych operatorów pocztowych. Wykładowca w WSB przedmiotów związanych z zrządzaniem i logistyką, również w powiązaniu z aplikacjami informatycznymi wspomagającymi procesy w tym obszarze.

mgr Damian Lis
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2011 roku na kierunku Logistyka.  Obecnie doktorant Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie od 2013 roku. Stypendysta, autor i współautor publikacji naukowych. Członek Centralnego Ośrodka Naukowo - Badawczego Ratownictwa Wodnego. Prowadzone przedmioty w WSB Chorzów:
1. Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka - Kierunek Logistyka
2. Podstawy ekologistyki - Kierunek Logistyka
3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - Kierunek Inżynieria Zarządzania.

dr inż. Mirosław Matusek
Adiunkt w Instytucie Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej oraz w Politechnice Śląskiej. Główne zainteresowania to zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć  z Zarządzania produkcją i usługami, Studium Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.

Ceny studiów na kierunku Logistyka w WSB w Chorzowie

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności:
Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Ceny dla kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
300 zł345 zł1725 zł3450 złI rok
385 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
475 zł555 zł2775 zł5550 złIII rok
565 zł2825 złIV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł455 zł2275 zł4550 złI rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złII rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złIII rok
455 zł2275 złIV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
300 zł345 zł1725 zł3450 złI Rok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złII Rok nauki
475 zł555 zł2775 zł5550 złIII Rok nauki
565 zł2825 złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
390 zł455 zł2275 zł4550 złI rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złII rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złIII rok
455 zł2275 złIV rok

Ceny dla specjalności Logistics of Trade and Distribution na kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

1 RATARok nauki
655 euro/2747 zł złI rok
II rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Ceny dla specjalności Logistics and International Forwarding na kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

1 RATARok nauki
655 euro/2747 zł złI rok
II rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON:
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 10:00 - 19:00
  • 08:00 - 17:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349