Zobacz inny kierunek

Inżynieria zarządzania WSB Chorzów - Studia I stopnia

studia inżynierskie
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek Inżynieria zarządzania w WSB w Chorzowie?

 • Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera.
 • Uzyskasz unikalne połączenie wiedzy i umiejętności z obszarów zarządzania, biznesu i technologii inżynierskich.
 • Program zajęć dostosowywany jest do zmieniającego się rynku pracy i globalizacji.
 • Zajęcia odbywają się w specjalistycznych laboratoriach.
 • Zapoznasz się z profesjonalnym oprogramowaniem AutoCAD, SAP, Comarch ERP.
 • Kierunek daje ugruntowane podstawy do stanowisk kierowniczych.
 • Możesz uzyskać różnorodne certyfikaty umiejętności inżynierskich.
 • Studia przypadków przygotują Cię do pracy zawodowej.

Tradycyjne, ukierunkowane tylko na wąską specjalizację, kształcenie techniczne inżynierów jest w dobie globalizacji niewystarczające. Dlatego inżynieria zarządzania w chorzowskiej WSB to wizjonerski kierunek studiów, dynamicznie dostosowywany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Nowoczesna koncepcja kształcenia opiera się na przekazywaniu doświadczenia zawodowego przez praktyków. Ciekawe są również analizy studiów przypadków czy zdobywanie kompetencji inżynierskich w naszych laboratoriach. Studenci mają także możliwość uzyskania certyfikatów zawodowych, również drogą on-line. Nasi absolwenci to osoby łączące inżynierskie umiejętności i kompetencje menedżerskie.

dr inż. Jarosław Kobryń
Menedżer kierunku, specjalista w zakresie zagadnień inżynierskich
i systemowych w gospodarce, przemyśle oraz ochronie środowiska

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku będziesz:

 • wykorzystywać wiedzę i umiejętności techniczne w zarządzaniu, jak też wiedzę i umiejętności z zarządzania w praktyce inżynierskiej
 • wykorzystywać wiedzę o cyklach życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, również w zakresie ekologii
 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym
 • planować i przeprowadzać eksperymenty z obszaru inżynierii zarządzania, w tym symulacje komputerowe
 • odwzorowywać, interpretować i przedstawiać uzyskane wyniki
 • wykorzystywać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy

Dodatkowe kursy dla kandydatów oraz studentów I stopnia.

Jako absolwent kierunku inżynieria zarządzania możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

 

 

Program studiów na kierunku Inżynieria zarządzania w WSB w Chorzowiepraktyczna-wiedza_0.png

Przedmioty ogólne:

 • Język obcy
 • Podstawy socjologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy marketingu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Normalizacja i zarządzanie jakością
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Matematyka
 • Statystyka z elementami badań operacyjnych
 • Podstawy ekonomii
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Podstawy prawa
 • Fizyka
 • Towaroznawstwo
 • BHP
 • Metrologia
 • Automatyka i robotyka
 • Eksploatacja systemów technicznych
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Statystyczne sterowanie procesami produkcji
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Projektowanie procesów
 • Podstawy komunikacji
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych

Wykładowcy na kierunku Inżynieria zarządzania w WSB w Chorzowie

dr inż. Jarosław Kobryń
Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego  Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

dr hab. inż. Rafał Burdzik
Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, oraz monografii, podręczników (w tym w języku angielskim i czeskim). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Jest autorem aktualnych podstaw programowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i organizacji naukowych, w tym Komisji Transportu PAN, PTDT i PTTNE, oraz członkiem i recenzentem kilku znaczących czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia transportu i logistyki. W obszarze transportu zajmuje się problematyką komfortu i bezpieczeństwa pojazdów, w głównej mierze w odniesieniu do zjawisk drganiowych. W obszarze logistyki zajmuje się analizą relacji systemów transportowych i logistycznych, analizą procesów oraz systemów transportowych.

dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka
adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy WSB w Chorzowie. Absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Adiunkt w Instytucie Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Twórca i kierownik Laboratorium Towaroznawstwa w WSB. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tematyce związanej m.in. z: technologią spawania stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości (Advanced High Strength Steel -AHSS), odkształceniem plastycznym stali specjalnych, kształtowaniem właściwości warstw wierzchnich materiałów inżynierskich, zarządzaniem i logistyką produkcji. Posiada doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów i prac badawczo-rozwojowych oraz naukowo-badawczych o charakterze wdrożeniowym. Autorka licznych opracowań opinii o innowacyjności technologii. Współpracuje jako ekspert ds. technologii i doradca technicznych z kilkoma firmami, jak np.: PROGRESJA Sp. z o.o., ITER, CHEMET S.A., TEKLA, OMEGA i inne. Jest współtwórcą skomercjalizowanego i wdrożonego patentu oraz 4 zgłoszeń patentowych. Jest też członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, ekspertem zewnętrznym Ośrodka Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach i ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. W WSB Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z: procesu przygotowania produkcji, transportu technologicznego, zarządzania przepływem materiałów, towaroznawstwa.

dr inż. Jan Warczek
Prowadzi zajęcia z  przedmiotów: procesy i techniki produkcyjne, automatyka i robotyka, techniczne przygotowanie produkcji, metrologia, proces przygotowania produkcji. Kierownik laboratorium automatyki i robotyki.
Zakres zainteresowań badawczych:
diagnostyka maszyn, monitoring procesów produkcji, logistyka produkcji,  wibroakustyka, sterowanie, sterowanie drganiami. Informacje o wybranych publikacjach:
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Warczek

mgr inż. Marek Ziemian
Wieloletni praktyk transportu i logistyki. Biegły sądowy transportu drogowego - analiza prawna zdarzeń w transporcie drogowym i spedycji. Jako instruktor ATiP organizuje, nadzoruje i prowadzi kursy z zakresu transportu drogowego: czas pracy kierowców, załadunek i wyładunek w transporcie drogowym, optymalizacja załadunku, BHP w transporcie drogowym i spedycji, certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Zawodowy kierowca, doświadczenie między innymi w prowadzeniu autokarów w ruchu krajowym i międzynarodowym (Arriva North West, Liverpool Speak,...). W WSB prowadzi zajęcia z Transportu drogowego w praktyce oraz Studium przypadku na specjalnościach Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka handlu i dystrybucji i Logistyka w organizacji.

 

Ceny studiów na kierunku Inżynieria zarządzania w WSB w Chorzowie

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności:
Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł325 zł1625 zł3250 złI Rok nauki
365 zł425 zł2125 zł4250 złII Rok nauki
460 zł535 zł2675 zł5350 złIII Rok nauki
545 zł2725 złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
375 zł435 zł2175 zł4350 złI rok
375 zł435 zł2175 zł4350 złII rok
375 zł435 zł2175 zł4350 złIII rok
435 zł2175 złIV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON:
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 10:00 - 19:00
  • 08:00 - 17:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349