Drugi kierunek

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?
Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w jakiekolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.
W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie możesz studiować drugi kierunek studiów za 50% czesnego standardowego miesięcznie.

Zobacz pełną ofertę kierunków na studiach I stopnia

Studiuj drugi kierunek w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i zyskaj:

 • drugi zawód
 • szersze kompetencje
 • dodatkową specjalizację
 • dyplom uczelni cenionej przez pracodawców

Zasady rekrutacji

1 .Zapis on-line,
Wypełnić formularz ZPI na stronie www

2. Potwierdzić link aktywacyjny

3. Wydrukować z e-maila dokumentami : (dokumenty otrzymują kandydaci w kolejnym e-mailu, po potwierdzeniu linka aktywacyjnego)

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia oraz ankietę osobową
 • wstępna deklaracja wyboru specjalności
 • ślubowanie
 • umowa.

4. Podpisane dokumenty wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji:

 • dwie aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o wydawaniu biometrycznych dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej (jeśli dotyczy)
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis do wglądu).

5. Składają do Dziekana podanie:

Kandydat na studia zobowiązany jest wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczyć program studiów, na podstawowym kierunku studiów w uczelni macierzystej oraz inne dokumenty wymagane przez Dziekana, a niezbędne do określenia stopnia pokrewieństwa kierunków oraz Indywidualnego Planu Studiów.

Dziekan na podstawie dokumentów dostarczonych przez Kandydata na studia określa stopień pokrewieństwa kierunków, który jest podstawą do naliczenia opłat oraz określa Indywidualny Plan Studiów. Szczegółowe zasady kwalifikacji kierunków oraz uznawania różnic programowych określa Dziekan.

6. Kandydaci na drugi kierunek studiów muszą dostarczyć :

 • program studiów na kierunku macierzystym
 • sylabusy przedmiotów z kierunku macierzystego
 • zaświadczenie o pobieraniu kształcenia na uczelni macierzystej

W ciągu kilku dni (nie więcej niż tydzień) od złożenia dokumentów przygotowywana jest dla studenta indywidualna, stworzona pod jego potrzeby, oferta zawierająca:

 • indywidualny program studiów,
 • czas trwania (4 lub 6 semestrów)
 • decyzja o stopniu pokrewieństwa kierunków  i jednym z dwóch wariantów czesnego.

W terminach wyznaczonych przez BR (w zależności od daty zapisu) generowane są nr albumów , które są loginami do extranetu.

 Czesne stałe, wpisowe dla studentów WSB 0 zł, student Uczelni innej - 95 zł

7. Informacja o przyjęciu
O przygotowanej ofercie Biuro Rekrutacji informuje każdego kandydata telefonicznie i przesyła na podany mail szczegóły oferty.
Kandydat po otrzymaniu oferty ma 14 dni na ostateczne skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy edukacyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.

Infolinia rekrutacyjna 32 775 91 50

 • poniedziałek: 10-15.00
 • wtorek - piątek: 9.00-15.00

Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Bankowa
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29, Punkt Obsługi Kandydata
41-506 Chorzów
e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem:

 • (32) 3498 524,
 • (32) 3498 479,
 • (32) 3498 470,
 • (32) 3498 531

Biuro Rekrutacji jest otwarte:

 • poniedziałek: 10.00 - 19.00
 • wtorek - czwartek: 8.00 - 17.00
 • piątek: 10.00 - 17.00
 • sobota: 9.00 - 14.00

Biuro Rekrutacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
e-mail: rekrutacja.kat@chorzow.wsb.pl

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem:
tel. 32 3498 531

Biuro Rekrutacji jest otwarte:

 • pon.: 08:00 - 16:00
 • wt.: 10:00 - 18:00
 • śr. – pią.: 08:00 - 16:00
 • sob: 08:00 - 14:00