Doktorat

690x310_1.jpg

Z wielką przyjemnością informujemy, że na mocy decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr-497/15 z dnia 19 grudnia 2016 r. Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Realizowane na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie podyplomowe studium dla doktorantów  jest etapem przygotowującym do przeprowadzenia przewodu doktorskiego w ramach jednostki posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Absolwenci studium mogą (po przejściu stosownego postępowania kwalifikacyjnego) realizować seminarium doktorskie oraz przewód doktorski na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu (zgodnie z uprawnieniami na mocy decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr-497/15 z dnia 19 grudnia 2016 r.).

Od 1 października 2017 r. przewiduje się uruchomienie:

  • procedury przeprowadzenia przewodu doktorskiego - dla osób, które są na etapie przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego, tzn. mają rozprawę doktorską już gotową lub w końcowej fazie jej przygotowania;
  • seminariów doktoranckich - dla kandydatów, którzy ukończyli studia doktoranckie prowadzone przez jednostki naukowe (wydziały) innych uczelni oraz mają zaawanso-wane prace badawcze związane z przygotowaniem - pod kierunkiem wybranego pro-motora - rozprawy doktorskiej;
  • podyplomowe studium dla doktorantów przygotowujące do pracy naukowej i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia, których absolwenci w rezultacie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Finansów i Bankowości będą mogli rozpocząć seminaria doktoranckie realizowane pod kierunkiem wybranego promotora.

Szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych podyplomowym studium dla doktorantów udziela:

Biuro Rekrutacji w Chorzowie, ul. Sportowa 29

PON: 10:00 - 19:00
WTO - CZW: 08:00 - 17:00
PIĄ: 10:00 - 17:00
SOB: 09:00 - 14:00

tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70

e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7

PON: 08:00 - 16:00
WTO: 10:00 - 18:00
ŚRO - PIĄ: 08:00 - 16:00
SOB: 08:00 - 14:00

tel. 32 349 85 31

e-mail: rekrutacja.kat@chorzow.wsb.pl

Zainteresowanych przewodem doktorskim lub seminarium doktoranckim prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Wydziałem Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:

dr inż. Iwona Wiaderek
Koordynator ds. Rozwoju Naukowego
doktorat@wsb.poznan.pl / tel. 61 655 33 18

lub

Maria Krystkowiak
Dział Nauki
doktorat@wsb.poznan.pl / tel. 61 655 33 75

Dział Nauki
Wydział Finansów i Bankowości
ul. Ratajczaka 5/7, 61-874 Poznań
bud. CP, p. 315 (drugie piętro) w godz.: pon.- pt. 7:00-15:00

SID-Student Information Desk
tel. 61 655 32 17

piątek 15.00-18.00
sobota 10.00-18.00
niedziela 10.00-17.00