Zrekrutuj nasze talenty

Biuro Karier i Praktyk w WSB w Chorzowie świadczy usługę pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów Upromocja_firmy.jpgczelni.

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biuro Karier dysponuje bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, na podstawie, której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowisko. Państwa oferta pracy zostanie przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów, oraz umieszczona w wewnętrznym portalu szkoły - Extranet - do wglądu dla studentów.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt z BKiP lub wypełnienie formularza współpracy.

Kontakt 
Biuro Karier i Praktyk

ul. Sportowa 29, pok. 20, 21
41-506 Chorzów
(32) 34-98-463, (32) 34-98-47
e-mail: biuro.karier@chorzow.wsb.pl

Promocja Firmy na terenie Uczelni

arcelor_spotkanie_branzowe.jpgWyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie co roku organizuje na terenie Uczelni spotkania branżowe. Jest to idealna  okazja do kreowania pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów i absolwentów. Podczas wystawiennictwa firmy studenci i absolwenci mają okazję dowiedzieć się jak wygląda proces rekrutacji, jakich pracowników poszukuje dany pracodawca, będą mieli także okazję porozmawiać z reprezentantami firmy.

chorzow-infografika-q-06_0.png