Współpraca z WSB

Współpraca z biznesem - Konik Tomasz

Tomasz Konik
Wiceprezes Zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe
„Współpraca WSB z Deloitte zapewnia konsultacje przy tworzeniu programów studiów i praktyk, opiniowanie program&...

Wyższa Szkoła Bankowa od lat należy do największej uczelni biznesowej kształcącej studentów na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jako szkoła biznesu ukierunkowana na praktyczne przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy współpracę z pracodawcami traktujemy, jako dziania strategiczne? Możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników przez pracodawców, jak i ich przygotowanie przez szkołę wyższą pozostaje we wzajemnej symbiozie. Wierzymy, że tylko dobra współpraca może prowadzić do obustronnych korzyści. 

140x81.jpg

1.png

Program Firma - specjalne zniżki dla firm

Gwarantuje system specjalnych upustów cenowych oraz elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania. System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe we wszystkich WSB. W celu uzyskania więcej informacji na Programu Firma skontaktuj się z nami.

2.png

Patronat biznesowy nad kierunkiem i specjalnościami

 

Patronat biznesowy to najbardziej prestiżowa i innowacyjna forma współpracy z pracodawcami, w ramach którego ramach, którego, program nauczania na kierunku lub specjalności tworzony jest we współpracy z firmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci zyskują pewność, że wiedza, jaką zdobędą w trakcie nauki odpowiada  realnym potrzebą pracodawcy. Natomiast Pracodawca zyskuje możliwość budowania wizerunku wśród  studentów kierunku/ specjalności. Dodatkowo marka pracodawcy jest wspierana poprzez jej obecność w materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Bankowej.

3.png

  • Praktyki

 

Współpraca w ramach organizacji praktyki i staży stwarza możliwość przekonania się o wysokich kwalifikacjach i motywacji naszych studentów. Jest to także świetna okazja do zaprezentowania Państwa firmy jako atrakcyjnego pracodawcy dla studentów i absolwentów.

4.png

Pośrednictwo pracy

 

Rozwijane od lat pośrednictwo pracy powala pracodawcom na efektywne dotarcie do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej. Profesjonalizm w realizacji tego działania gwarantuje rekrutacje i selekcje najlepszych kandydatów. Pośrednictwo pracy realizowane jest bezpłatnie.  Zapraszamy do wypełnienia formularza współpracy.

5.png

Spotkania branżowe

 

Prezentacja firmy jest bardzo ważnym elementem pozytywnego postrzegania marki oraz wzrostu stopnia znajomości oferty firmy wśród studentów. Spotkania branżowe na Uczelni są idealną formą do zapoznania studentów z daną firmą, jej specyfiką, sposobem działania na rynku. 

6.png

Prace dyplomowe dla firm

 

Współpraca obejmuje pisanie prac  dyplomowych, na temat realnego problemu w firmie,  pisane przez Studentów we współpracy z firmami.  Prace mają na celu nabycie przez Studenta umiejętności kompleksowego analizowania i rozwiązywania problemów biznesowych. Firma wskazuje zagadnienie problemowe, którego rozwiązanie ma być uwzględnione w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

7.png

Wyjazdy studyjne

 

Study Tour to wyjazdy studyjne dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do pracodawców umożliwiające wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Oprócz zapoznania się ze strukturą i specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej studenci wysłuchają wykładu przygotowanego przez pracodawcę.

Kontakt: