Biznesowi Partnerzy WSB

Program Partnerstwa Biznesowego to wyjątkowe połączenie doświadczeń naukowych WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z doświadczeniami największych firm z terenu całego Śląska. Ten mariaż świata nauki ze światem biznesu daje studentom WSB możliwość zdobycia wiedzy opartej na autentycznym doświadczeniu firm, które stają się patronami poszczególnych specjalności. Dowiedz się więcej o Programie Partnerstwa Biznesowego.

program_partnerstwa_biznesowego.jpg

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie współpracuje m.in.:

 


 

Na mocy podpisanych porozumień z gronem Partnerów Biznesowych Wydział Zamiejscowy w Chorzowie WSB w Poznaniu współpracuje między innymi w zakresie doradztwa i konsultacji przy tworzeniu programów studiów, prowadzenia zajęć, warsztatów i ćwiczeń w zakresie przedmiotów specjalnościowych, a także wskazywanie tematyki prac dyplomowych związanych z działalnością firmy.

Ponadto wszystkie wymienione wyżej podmioty są członkami Rady Biznesu, która funkcjonuje  na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie od 2012 roku. Członkowie Rady uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, podczas których wymieniają się wiedzą i poglądami dotyczącymi nowoczesnych form praktycznego kształcenia studentów. Dzięki temu mamy pewność, że studenci naszej Uczelni zdobędą najnowszą, praktyczną wiedzę, popartą przykładami z życia gospodarczego.

 

chorzow-infografika-q-06_0.png