Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,

PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy, 

Politechnika Lubelska,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddziały w Katowicach i Lublinie)

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:

 

XI Chorzowskiej Konferencji Bankowości i Finansów pt.
EKONOMIA, FINANSE I ZARZĄDZANIE W PŁASKIM ŚWIECIE. 
Perspektywa „COVID-19” 

 

która odbędzie się online w dniu 30.09.2020

 

Więcej informacji - ULOTKA

 
PROGRAM KONFERENCJI

 

For English here: 

mobil

Proponowane bloki tematyczne (szczególnie podejmowane w kontekście konsekwencji COVID-19):
• Globalizacja i cyfryzacja w procesie zmian struktury kapitałowej i modelu biznesowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych;
• Bezpieczeństwo ekonomiczne jako składnik jakości życia i rozwoju kapitału ludzkiego w warunkach globalnej niestabilności - wymiar regionalny;

•  Rozwój regionalny i lokalny w warunkach turbulencji gospodarki; 
•  Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i finansów;
•  Finansowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego;
•  Technologie informacyjne jako czynnik zrównoważonego rozwoju; 
•  Bezpieczeństwo w sieci; 
•  E-finanse i e-płatności w nowoczesnej gospodarce;
•  Nowe produkty finansowe i ubezpieczeniowe;
•  Rachunkowość i sprawozdawczość w obliczu nowych wyzwań;
•  Finanse przedsiębiorstw i instytucji w sieci wartości;
•  Przyszłość finansów – nowe trendy, wyzwania, zagrożenia;
•  Zarządzanie i finanse w służbie zdrowia.

covid

Uczestnictwo

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

Prelegenci są proszeni o nadesłanie krótkich prezentacji do swoich wystąpień (max. 5-6 slajdów) do dnia 27.09.2020. Prezentacje prosimy kierować na adres: konferencja@chorzow.wsb.pl

 

Koszt uczestnictwa wynosi 300zł i obejmuje koszty publikacji. 

Bierny udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Dane do płatności:
PKO BP 45 1020 4027 0000 1902 1280 5992

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Tytuł przelewu: CHBiF-11

Informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w całości podczas spotkania online, zarejestrowani uczestnicy otrzymają indywidualne łącze do spotkania wideo.


Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

 

Ważne terminy:

20.09.2020 - Termin zgłoszenia na Konferencję

30.09.2020 - Konferencja

15.10.2020 - Termin nadsyłania artykułów

Publikacja

Artykuły przesyłane na konferencję o objętości max 21000 znaków, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w:

Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja@chorzow.wsb.pl

Kontakt

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja@chorzow.wsb.pl

Partnerzy