Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 

Katedra Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

oraz PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy 

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału

IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH. 

NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD: Perspektywa ”COVID-19”


która odbędzie się online w dniu 17.06.2020

 

Więcej informacji - ULOTKA

 

PROGRAM KONFERENCJI

Celem  konferencji  jest dyskusja  i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i jednostek sektora publicznego. Przedmiotem dyskusji jest identyfikacja nowych aspektów zarządzania organizacjami biznesowymi oraz jednostkami samorządu w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju realizowanej w warunkach „COVID-19". 

Proponowane bloki tematyczne:

- Zrównoważony rozwój w kreowaniu wartości podmiotów sektora biznesowego i sektora publicznego;

- Technologie informacyjne jako czynnik zrównoważonego rozwoju;

- Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i finansów;

- Społeczna odpowiedzialność biznesu i inwestowanie społecznie odpowiedzialne;

- Finansowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego;

- Współpraca w przestrzeni publicznej i gospodarczej;

- Eko-rating i ekologiczna weryfikacja inwestycji;

- Nowoczesne metody oceny inwestycji  i  innowacji;

- Rachunkowość i sprawozdawczość w obliczu nowych wyzwań. 
 

informatyka 2020

Uczestnictwo

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  najpóźniej do dnia 16.06.2020.

 

Prelegenci są proszeni o nadesłanie krótkich prezentacji do swoich wystąpień (max. 5-6 slajdów) do dnia 16.06.2020. Prezentacje prosimy kierować na adres: konferencja@chorzow.wsb.pl

 

Udział w Konferencji jest płatny.
Koszt uczestnictwa wynosi 300zł i obejmuje koszty publikacji. 

 

Dane do płatności:
PKO BP 45 1020 4027 0000 1902 1280 5992

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Tytuł przelewu: Opłata konferencyjna

Informacje praktyczne

Konferencja odbędzie się w całości podczas spotkania online, zarejestrowani uczestnicy otrzymają indywidualne łącze do platformy ZOOM.


Planowany czas Konferencji to 3 sesje tematyczne w przedziale czasowym od godziny 10.00 do 15.00. Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

 

Ważne terminy:

16.06.2020 - Termin zgłoszenia na Konferencję

17.06.2020 - Konferencja

30.06.2020 - Termin nadsyłania artykułów

 

Publikacja

Artykuły przesyłane na konferencję o objętości max 21000 znaków, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w:

Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja@chorzow.wsb.pl

 

Publikacje pokonferencyjne z lat ubiegłych:

 

                          

Kontakt

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja@chorzow.wsb.pl

Partnerzy