Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie zaprasza na bezpłatną konferencję „Zamówienia publiczne – co zmieni się w procedurach udzielania zamówień publicznych po uchwaleniu nowego prawa”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 października 2019 w gmachu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29.

 

Zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "PODNOSZENIE KOMPETENCJI- PROCES NA CAŁE ŻYCIE - kursy i szkolenia w ramach realizacji trzeciej misji Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu".

administracja-publiczna

W trakcie konferencji omówione zostaną m.in.:

 • podstawowe pojęcia w zamówieniach publicznych,
 • wyłączenia stosowania ustawy,
 • zasady udzielania zamówień,
 • sposoby przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • środki Ochrony Prawnej,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów oraz wiele innych tematów.

Konferencję poprowadzi Grzegorz Soluch:

prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (18 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

grzegorz-soluch

Program konferencji

 • 09.30 – 10.00 - rejestracja uczestników 
 • 10.00 – 11.30 - konferencja: „Zamówienia publiczne – co zmieni się w procedurach udzielania zamówień publicznych po uchwaleniu nowego prawa”
  Prowadzący: mgr Grzegorz Soluch 
 • 11.30 – 12.00 - przerwa kawowa
 • 12.00-13.30 - c.d. konferencji: „Zamówienia publiczne – co zmieni się w procedurach udzielania zamówień publicznych po uchwaleniu nowego prawa”
  Prowadzący: mgr Grzegorz Soluch 
 • 13.30 - Zakończenie konferencji 
   

Zagadnienia omawiane w trakcie konferencji:

 1. słowniczek ustawowy – definicje podstawowych pojęć w zamówieniach publicznych,
 2. wyłączenia stosowania ustawy z uwzględnieniem zmian w zakresie udzielania zamówień do 30 000 euro (po zmianach do 130 000 zł),
 3. zasady udzielania zamówień,
 4. polityka zakupowa państwa oraz plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 5. dwa sposoby przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zależności od wartości zamówienia:
  • udzielanie zamówień o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne;
  • udzielanie zamówień o wartości zamówienia mniejszej od progu unijnego
 6. umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie – wprowadzenie otwartego katalogu tzw. klauzul abuzywnych, których zamawiającym nie wolno wprowadzać do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 7. organy właściwe w sprawach zamówień publicznych:

  • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Krajowa Izba Odwoławcza);
  • Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych;
  • Rada Zamówień Publicznych;
 8. środki Ochrony Prawnej,

 9. pozasądowe rozwiązywanie sporów (mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu) – nowy instrument dotyczący rozstrzygania sporów wynikających z zawartych umów w sprawach zamówień publicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.