Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie zaprasza na konferencję naukową „Biblioteka dla dydaktyki III”. Konferencja odbędzie się w ramach XLIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach w dniu 26 września 2019 w gmachu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom dydaktyki we współczesnej bibliotece, rozpatrywanych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Wzorem lat ubiegłych liczymy na interesującą wymianę poglądów i dobrych praktyk pomiędzy praktykami – bibliotekarzami różnych typów bibliotek oraz naukowcami – teoretykami. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka stanie się punktem wyjścia do owocnej dyskusji.

 

Zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Konferencja kierowana jest do bibliotekarzy bibliotek akademickich, publicznych, szkolnych i publicznych oraz do naukowców – bibliotekoznawców i informatologów.

 

W tej edycji konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:

  • Social media jako element komunikacji bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami 
  • Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza
  • Organizowanie dostępu do treści cyfrowych
  • Strategie promocji usług bibliotecznych
  • Praktyczne rozwiązania służące przełamywaniu lęku przed biblioteką
  • E-learning w pracy bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami
  • Kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach
  • Kulturotwórcza, edukacyjna i biblioterapeutyczna funkcja bibliotek
finanse-rachunkowosc

Współorganizatorem Konferencji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Wiesław Babik - Uniwersytet Jagielloński

Prof. UP dr hab. Hanna Batorowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Hanna Langer - Uniwersytet Śląski

 

Komitet Programowo – Organizacyjny:

Mgr Danuta Kaczmarczyk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

Mgr Maria Kycler  - Uniwersytet Śląski

Mgr Bogumiła Urban – Wyższa Szkoła Bankowa

Mgr Karina Szołtysik - Wyższa Szkoła Bankowa

Mgr Katarzyna Trocha - Wyższa Szkoła Bankowa

 

finanse-rachunkowosc

Program

Podczas konferencji wystąpią m.in: 

Prof. UP dr hab. Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie);

Dr Anna Matysek (Uniwersytet Śląski) - Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza; 

Dr Anna Seweryn (Uniwersytet Śląski) - Media społecznościowe w relacjach bibliotek akademickich z użytkownikami; 

Dr Marlena Gęborska (Uniwersytet Śląski) - E-learning.

 

Szczegółowy program wkrótce.

Kontakt

Propozycje wystąpień prosimy nadsyłać do Bogumiły Urban do 30 czerwca 2019 na adres: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl

Zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 25 września 2019

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: karina.szoltysik@chorzow.wsb.pl lub biblioteka@chorzow.wsb.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat medialny