Do realizacji zadań naukowych na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie powołane zostały z początkiem roku akademickiego 2017/18 cztery instytuty naukowe:

 • Instytut Naukowy Bezpieczeństwa (dyrektor dr Alicja Bartuś);
 • Instytut Naukowy Finansów i Rachunkowości (dyrektor prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa);
 • Instytut Naukowy Przedsiębiorczości i Innowacji (dyrektor prof. WSB dr hab. inż. Marek Jabłoński);
 • Instytut Naukowy Zarządzania (dyrektor prof. WSB dr hab. inż. Adam Jabłoński).
psychologia-w-biznesie

W ich skład wchodzi obecnie 56 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów oraz 30 doktorów (stan na: październik 2018). To oni tworzą instytuty, prowadzą badania i dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, uczestnikami konferencji i partnerami uczelni. Wydziałowa działalność naukowa koordynowana jest przez Prodziekana ds. Nauki dr. Łukasza Wawrowskiego.
Składy instytutów naukowych Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu w roku akademickim 2018/19

Instytut Naukowy Bezpieczeństwa

 • dr  Bartuś  Alicja- Dyrektor
 • mgr Dubiel Artur
 • prof. dr hab. Falęcki Tomasz
 • dr Haber Józef
 • mgr inż. Jańczuk Robert
 • prof. dr hab. Kantyka Jan
 • prof. WSB dr hab. Krysieniel Krzysztof
 • dr  Malina Jolanta
 • dr Małajny Iwona
 • dr Ochwat Maria
 • prof. WSB dr hab.  Wagner Iwona
 • dr  Wawrowski Łukasz

Instytut Naukowy Finansów i Rachunkowości

 • prof. WSB dr hab. Caputa Wiesława- Dyrektor
 • dr Banasik Maciej
 • dr Barczyk Krystyna
 • prof. dr hab. Buk Halina
 • dr Chrobak Gracjan
 • dr Dwojak Łukasz
 • prof. WSB dr hab. Gerasymenko Sergiy
 • dr Jałowiecki Marcin
 • dr Kowalski Jacek
 • dr Purzyński Jan
 • dr Thorz Maciej
 • prof. dr hab. Żabińska Joanna

Instytut Naukowy Przedsiębiorczości i Innowacji

 • prof. WSB dr hab. inż. Jabłoński Marek- Dyrektor
 • dr Dąbrowska-Wnuk Marianna
 • dr Eisenbardt Tomasz
 • dr Gdak Beata
 • mgr Janulek Piotr
 • dr inż. Kobryń Jarosław
 • dr Koj Krzysztof
 • dr inż. Kulesza Michalina
 • dr inż. Kurc-Lisiecka Agnieszka
 • dr inż. Mol Mariusz
 • prof. dr hab. Szewczyk Paweł
 • dr Tyrna-Łojek Iwona

Instytut Naukowy Zarządzania

 • prof. WSB dr hab. inż. Jabłoński Adam- Dyrektor
 • prof. dr hab. Czakon Wojciech
 • dr inż. Gębczyńki Michał
 • dr Kotra Kazimiera
 • mgr Łukasiewicz Iwona
 • dr inż. Łyp Katarzyna
 • dr Makowski Łukasz
 • prof. WSB dr hab. inż. Mazurkiewicz Jacek
 • dr Popławska Ewa
 • dr Tworuszka Adam
 • dr Wengierek Maria
 • dr Wiśniak Agnieszka
 • dr Wróbel Marek
 • dr Ziemba Mateusz