Znamy wyniki konkursu im. Marka Drapińskiego!

Podziel się:

Decyzja Kapituły Nagrody im. Marka Drapińskiego

z dnia 22 września 2017 r.

Na posiedzeniu Kapituły 22 września 2017 roku tytuł Laureata Nagrody im. Marka Drapińskiego przyznano:

w kategorii Wyższych Szkół Bankowych

  •  Annie Nowak z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

w kategorii Szkół TEB Edukacja

  • Rolandowi Bieniek ze Studium Medycznego TEB Edukacja w Poznaniu
  • Mateuszowi Neihs z Technikum TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim                  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nagroda pieniężna w kwocie 20 000 zł netto zostanie podzielona pomiędzy Laureatów. W kategorii Wyższych Szkół Bankowych Laureat otrzyma 10 000 zł. W kategorii Szkół TEB Edukacja nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł zostanie podzielona pomiędzy dwóch Laureatów. Każdy Laureat otrzyma 5 000 zł netto.

Przewodniczący Kapituły Nagrody

Roman Karaś

Konkurs o Nagrodę im. Marka Drapińskiego skierowany jest do studentów i tegorocznych absolwentów Wyższych Szkół Bankowych oraz słuchaczy, uczniów i tegorocznych absolwentów szkół prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o.o.

Ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w konkursie, kryteriami oceny kandydatur oraz trybem przyznawania Nagrody można zapoznać się na stronie www.fundacjateb.pl

Kontakt:

Magdalena Jarocka
starszy specjalista ds. promocji i e - marketingu
Dział Marketingu i PR,
tel. 32 349 84 93
mail.: magdalena.jarocka@chorzow.wsb.pl

22-09-2017