Zapraszamy do udziału w XI Chorzowskiej Konferencji Bankowości i Finansów. EKONOMIA, FINANSE I ZARZĄDZANIE W PŁASKIM ŚWIECIE. Perspektywa „COVID-19”, która odbędzie się 30 września 2020 r. w formule online.

 

Celem konferencji jest stworzenie platformy do szerokiej dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy naukowcami, dydaktykami, praktykami na temat wpływu globalizacji, technologii cyfrowych i koncepcji zrównoważonego rozwoju na finanse i proces zarządzania finansowego jednostek biznesowych oraz jednostek sektora publicznego.
Przedmiotem dyskusji będzie identyfikacja nowych sposobów finansowania i zarządzania organizacjami biznesowymi oraz jednostkami samorządu w warunkach „COVID 19”.

 

Zgłoszeń na konferencję można dokonywać do 20.09.2020 r.:

 

formularz zgłoszeniowy

 


Szczegółowe informacje na temat poruszanej tematyki oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie wydarzenia.

 

Czytaj więcej