W XIII konkursie na prace naukowe organizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk o zarządzaniu został wyróżniony prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński.

 

Wraz z prof. dr hab. Bogdanem Nogalskim i prof. nadzw. dr hab. Agnieszką Szpitter z Uniwersytetu Gdańskiego są autorami monografii pod tytułem: "Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego".


Jak podkreśla nasz wykładowca i Ekspert WSB, profesor Marek Jabłoński:

- Sektor dystrybucji energii elektrycznej, którym zajmujemy się w naszej monografii, jest niezwykle trudny  i złożony.  Wynika to z licznych uwarunkowań prawnych, którymi jest on obłożony.  W naszej książce wykazaliśmy, że analiza każdego projektu, zarówno indywidualna, jak programów i portfeli projektów wpływa na efektywność funkcjonowania tak złożonych organizacji jakimi są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

 

Monografia, której współautorem jest prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński to praca, która porusza zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Stanowi ona wskazówkę, a także zbiór wytycznych i rekomendacji, które można wdrożyć w firmach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej.
Prace nad przygotowaniem monografii trwały dwa lata.


- To ogromny sukces, gdyż co roku pojawia się bardzo wiele monografii z tematyki organizacji i zarządzania, a tylko kilka zdobyło uznanie wśród członków Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk dlatego wyróżnienie przez KNOiZ PAN jest niezwykle prestiżowe – dodaje prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński.


Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia na posiedzeniu plenarny Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej